XII Jornades de la gent gran activa

, , ,

Com cada any, a Alella se celebren les jornades de la Gent Gran activa, i la participació s’incrementa a mesura que augmenta l’oferta d’activitats.

L’Ajuntament d’Alella organitza un bateria important d’activitats on les persones de més edat, al costat de la resta d’alellencs, d’edats dispars, col·laboren activament tant en l’organització com en la participació.

La Gent Gran és la protagonista, són les seves jornades, els seus dies, els seus moments… un reconeixement popular i corporatiu, on tot el municipi s’involucra.

Ser gran, no significa estancar-se, sinó compassar els tempos, harmonitzar el cos a la seva nova cadència.

La FSFA al costat de la Fundació Tutelar Santa Clara, La Fundació Aymar i Puig i el Centre de dia Els Rosers, inaugurem aquestes jornades amb el pregó de benvinguda des del balcó del consistori, realitzant i participat en el lipdub.

La disparitat d’activitats és tal, que té cabuda tothom, sigui per edat o per afinitat, l’important és l’eclèctic, la miscel·lània i el gaudiment.

Del 28 de maig fins al 8 de juny, el poble d’Alella entra en una remolí de tallers, activitats, tertúlies… que activen a alellencs i als veïns dels pobles circumdants que desitgin participar.

Els usuaris i residents de la FSFA intenten apuntar-se al màxim d’activitats possibles, en aquesta ocasió hem assistit al Teatre de Contes, amb l’escenificació de l’obra: El Casament de la Rateta, els actors de la qual, són els usuaris de la Residència Els Rosers, on compartim amb els més petits de la casa la màgia de les històries representades.

En el Taller d’Art intergeneracional, conjuntament els avis i àvies, els nens de la Llar i el jove del PFI-PTT hem preparat la decoració de les taules per al 78è Dinar de la Vellesa.

La festa màgica amb l´escola Bressol El Campanar.

I la nostra participació conclou inscrivint-nos en la Caminada Popular, una ruta saludable pel poble, adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

Mens sana in corpore sano

Les Jornades de la Gent Gran, unes jornades compartides i gaudides al costat de tot un poble abocat en les persones que tenen més anys.

Veniu, participeu i apreneu.

Curs de lideratge

Curs impartit a la Residència les Hortènsies en horari laboral per l’equip Directiu i Tècnic de la FSFA.

El líder neix o es fa… potser totes dues coses.

No és fàcil fer que un grup de treball, funcioni correctament, sòlid, eficaç i sense anul·lar a cap les individualitats que ens fan únics.

Les directrius marcades faran que tant el grup com l’individu creixi en paral·lel i desenvolupin habilitats i capacitats per a aconseguir alhora, objectius col·lectius i individuals.

L’important és que el grup se senti còmode i ben liderat, aglutinat cap a una fi comuna, respectant les particularitats de cada component i aconseguint d’ells un notable rendiment.

Un bon líder no és qui més destaca, sinó qui amb habilitats innates o adquirides, sap arribar a la persona.

Empatia, respecte, confiança… Tres qualitats bàsiques que hauria d’ostentar una persona que ha de liderar un equip.

Aconseguir el màxim profit de les aptituds i actituds de cada membre del col·lectiu, fa que una persona sàpiga liderar, sense eclipsar a cap dels seus membres.

Aconseguir els objectius assenyalats, enfortint la cohesió de l’equip i ampliant així el rendiment col·lectiu, positivant l’ego individual.

La gestió dels possibles conflictes dins del grup és una de les tasques més importants del lideratge, la reconducció d’aquests farà que l’engranatge de l’equip, funcioni correctament.

Cada col·laborador té un rol específic dins de l’equip, la labor del líder és potenciar-lo i dirigir-lo cap a la cooperació conjunta per a així obtenir un objectiu comú.

Equilibrar la motivació i la responsabilitat, crear i saber comunicar eficaçment la idea o l’objectiu que es vol aconseguir, ajudant a créixer a cada persona.

El grup s’enforteix optimitzant tots els recursos que estan al nostre abast.

Bugaderia Net i Clar. Jornades de formació 2019

Sempre atents als avenços tecnològics i/o humans que puguin millorar el funcionament de qualsevol dels serveis que proporciona i que conformen la FSFA, intentem avançar-nos i adequar-nos a les perspectives de futur.

En aquesta ocasió, hem assistit a les jornades de formació Net i Clar, impartides per l’empresa Dibosch, companyia dedicada al sector de la higiene professional.

Empresa Innovadora i líder en aquest sector, gestiona i aprofita tots els recursos que té al seu abast, intentant satisfer les necessitats concretes de cada client, respectant en tot el possible el medi ambient.

Amb un ampli catàleg integral de productes i maquinàries de neteja professional, assessoren, formen i assisteixen tècnicament a les empreses que disposen dels seus serveis.

És el nostre desig optimitzar els serveis i facilitar tant la feina del nostre equip com la reducció de costos en matèria de productes per a un consum sostenible energètic i hidràulic.

Es per això que una vegada coneixedors de les eines de què podem disposar, hem de fer l’anàlisi per valorar les aportacions que ens ajudin a fer realitat aquest desig.

 

X Jornades del Voluntariat

I… anem sumant…

Anem sumant dies, experiències, generositat.

Un any més, unes altres jornades plenes d’activitats, de lliurament…

Generacions antigues, presents i futures…

El camí es va eixamplant i anem creixent, no solament en quantitat, sinó també en qualitat.

El temps de dedicació, les habilitats, els coneixements que oferiu, amb el desinterès de qui és profà…
Aquestes jornades són la nostra manera d’agrair-vos tot el que sou i signifiqueu per a la FSFA, sou un dels pilars en els quals es fonamenta aquesta Fundació.

El trajecte conjunt que realitzem, és un projecte que va néixer ja fa deu anys i gràcies a vosaltres, ha crescut exponencialment.

Li heu donat forma, insuflada vida i empès més enllà de l’esperat.

Amb il·lusió i perseverança ens ensenyeu el millor que l’ésser humà posseeix, la capacitat d’oferir sense esperar.

És difícil fer realitat aquesta premissa, però vosaltres ens ho reveleu dia rere dia.

Amb una disciplina no imposada institucionalment us erigiu en capdavanteres de l’altruisme, i la lliçó de vida que professeu ens instrueix, i estableix l’èmfasi el més humà.

Junts som la força, empenyent, obrint-nos a un futur que encara estan per despuntar.

Taula rodona sobre l’autisme: “Atenció mèdica integral a persones amb TEA”

En ocasió del Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme, el passat 2 d’abril va tenir lloc al Palau Macaya de Barcelona la taula rodona “Atenció mèdica integral a persones amb TEA”.

L’objectiu de la sessió era explorar els models existents i propostes d’optimització dels recursos sanitaris especialitzats, atenent a la constatació que les persones amb TEA, degut a les seves dificultats de comunicació, relació i conducta, són susceptibles de rebre una atenció sanitària especialitzada insuficient.

Exposem a continuació principals aspectes que es van tractar:

Sra Magda Casamitjana. És directora del programa d’abordatge integral sobre els casos de salut mental d’ elevada complexitat del Departament de Salut.

Ens trobem amb persones que presenten trastorns mentals, addiccions, discapacitat intel·lectual, tota mena de disfuncions.  Tenen trastorns disruptius. No accepten ajuda, i es va denigrant la seva vida. En aquests casos malauradament l’ Administració no els pot ajudar, perquè no es deixen i acostumen a entrar a Urgències una i una altra vegada.

Són persones que no saben trobar una sortida en la Societat.

Cal treballar amb les Famílies, amb les Fundacions tutelars , proporcionar-los feina, tasques de prevenció, educació, així com atenció ambulatòria.

Per trobar una sortida , el Programa integral de Salut Mental ,està treballant, tres departaments que es coordinen entre si.: Justícia, Afers Socials, Salut

 

Dr Jordi Blanch Andreu . És director del Pla director de salut mental i adicions del Departament de Salut.

L’ organització de Salut a Catalunya és diferent a la resta de l’ Estat Espanyol. Es basa en proveïdors de Salut.

Les funcions d’ aquest departament és la d’ avaluar els programes que poden haver. Un cop valorats, s’ estudia la possibilitat d’ implementació.

És molt important un treball i coordinació entre els diferents departaments.

  1. Pla estratègic
  2. Guia perquè l’ atenció sigui universal en tota Catalunya i es faci de la mateixa manera.
  3. Pla integral

Trastorns de l’ espectre autista:

Hem de lluitar en contra de l’ estigma de les persones que presenten trastorns de l’ espectre autista, començant pels propis metges.

Es pretén que una persona amb TEA pugui rebre la mateixa ajuda , el mateix tractament.

En l’ actualitat hi ha 3 centres hospitalaris referents amb TEA a Catalunya.

Hospital Clínic, Hospital Sant Joan de Déu, i Mútua de Terrassa.

Dra Maria José Penzol Alonso. És Psiquiatra adjunta del Servei de Psiquiatria del Nen i de l’ Adolescència a l’ Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid.

Els pacients amb  TEA tenen una sèrie de característiques :

  1. Dificultats de comunicació per a seguir instruccions senzilles.
  2. No entenen les intervencions
  3. Alt Umbral del dolor
  4. Molts temen lo nou, no poden esperar
  5. Presenten comorbiditat: Problemes autoimmunitaris, insomni, problemes gastrointestinals, epilèpsia

La prevalença d’ autisme és de 1/91 a Madrid

La Dra Penzol participa en el Programa d´atenció mèdica Integral per a persones amb Trastorns de l’ Espectre de l’ Autisme (AMI-TEA).

L’ objectiu principal és facilitar  l’ accés als Serveis Sanitaris de les persones amb autisme.

El programa coordina els diferents metges que tracten al pacient.

El  metge de família, si aquest necessita una valoració especialitzada, contacta amb els especialistes dintre de l’ Hospital , integrats en el programa AMI-TEA: psiquiatres, psicòlegs, infermeria.

Si el pacient necessita un altre especialista es demana una interconsulta , i es procura que sigui visitat al mateix lloc que la persona amb TEA ja coneix.

Doctor Antoni, Luis Muñoz.

Podeu descarregar aquí  aquí el taula-rodonoa-Atencio-Medica-Integral-autisme-tea

Cursos FSFA: “Resolució de conflictes”

,

A la FSFA s’imparteixen els cursos previstos al pla formatiu anual de la Fundació.

Un dels cursos ha estat Resolució de Conflictes, enfocat a la formació i reciclatge de l’equip directiu i càrrecs intermedis, que cohesionen i donen suport orientatiu i d’assessorament als diversos grups de treball que han de dirigir i aglutinar.

Aquest curs pretén oferir les eines necessàries i imprescindibles per a redirigir la disparitat de personalitats i les diferents maneres d’executar i de projectar opinions i actuacions en l’àmbit laboral.

L’objectiu primordial i comú és evitar confrontacions i formalitzar un grup de treball amb directrius i objectius equivalents, sense deixar de tenir en compte les individualitats i les característiques heterogènies de tots els components de l’equip.

S’han d’oferir les pautes i els recursos necessaris per a redirigir possibles situacions conflictives en les quals puguem trobar-nos laboralment.

D’una manera lúdica i amena, ens han mostrat com podem obtenir els millors resultats i les tècniques necessaris per a crear grups de treball organitzats i entroncats, capaços i competents, i saber afrontar amb professionalitat les situacions més delicades i amb un alt grau d’estrès.

Formació en la gestió de la prevenció a l’empresa

, , , ,

Inaugurem les aules de formació de la Fundació amb una sessió sobre la gestió de la Prevenció de Riscos Laborals a l’empresa.

El Director Tècnic d’IPR Laboral va exposar a les diverses direccions les línies de comandament de la FSFA d’una manera molt exemplificada, el significat d’integrar la Prevenció en una organització empresarial, tant en temes documentals com operatius.

Aquesta jornada vol ser l’inici del camí que la FSFA s’ha proposat seguir en l’àmbit de la PRL actualitzant documentació, procediments, operacions, …per tal de consolidar i vincular encara més la relació amb el sistema de qualitat integral en la que es troba immersa la Fundació.

Resum de la Memòria d’Activitat 2018 de Les Hortènsies

,

El Centre Residencial Les Hortènsies pertany a la Fundació Sant Francesc d’Assis i atén a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat per la realització de les activitats més bàsiques de la vida diària, amb problemes de salut  i/o amb trastorns de conducta.

Disposa de 156 places d’acolliment residencial i 12 places d’acolliment diürn (Centre d’Atenció Especialitzada).

Segueix un model d’atenció integral, globalitzat i interdisciplinari, respectant totes les dimensions de la persona i la seva realitat sòcio-familiar.

Promou la seva presència i participació en la comunitat on està immersa i contribueix a la integració i  normalització de les persones amb discapacitat.

El objectiu general del centre,  es garantir i promoure  la pl restació d’uns serveis de qualitat  per tal de millorar la qualitat de vida de les persones ateses mitjançant una atenció  individual, integral  rehabilitadora i educativa.

L´ampli ventall d´activitats externes, son integradores, lúdiques i culturals, on els usuaris gaudeixen a alhora que aprenen.

El voluntariat és una part fonamental al centre residencial les Hortènsies, ja que gràcies a la seva dedicació, les sortides externes són més freqüents, i les activitats internis més diverses.

A l’any 2018 s’ha posat en marxa un projecte, elaborat des de l’àrea de Treball Social del CR i CAE Les Hortènsies, per realitzar sessions informatives periòdiques i donar resposta a les inquietuds i/o dubtes dels familiars i/o representants legals dels usuaris.

La Residencia les Hortènsies es un dels  centre de referència al maresme, degut no solament per la seva labor integradora, rehabilitadora i educativa, si no també per ser capdavanters en noves tecnologies que faciliten la qualitat vital diària  dels usuaris. 

Presentem a continuació un resum dels principals indicadors d’activitat del 2018. Podeu consultar més detall a la Memòria d’Activitat 2018 Les Hortènsies

Usuaris atesos

Usuaris atesos CAE RSD
Any 2018 13 163

Ingressos i Baixes RSD 2018

Ingressos i Baixes RSD 2018 Ingressos Baixes
Gener 1 0
Febrer 1 3
Març 2 0
Abril 0 1
Maig 0 0
Juny 1 0
Juliol 0 0
Agost 0 1
Setembre 1 0
Octubre 0 1
Novembre 2 2
Desembre 0 0

Procedència Ingressos RSD i CAE 2018

Domicili familiar 4
Residència 2
Centre sanitari 2
Escola Educació Especial (CAE) 1

Sexe usuaris RSD i CAE 2018

Homes RSD 79 48%
Dones RSD 84 52%
Homes CAE 9 69%
Dones CAE 4 31%

Franges d’edat usuaris CAE 2018

Menys de 21 anys 1
De 21 a 50 anys 11
De 51 a 70 anys 1
Més de 70 anys 0

Franges d’edat usuaris RSD 2018

Menys de 21 anys 2
De 21 a 50 anys 68
De 51 a 70 anys 86
Més de 70 anys 7

Graus de dependència RSD 2018

Graus de dependència RSD CAE
GRAU III 145 11
GRAU II 18 1
GRAU I 0 1

Intervencions àrea Treball Social 2018

Valoracions seguiment usuaris 147
Valoracions inicials usuaris 8
Entrevistes seguiment famílies 83

Participació a les colònies Hortènsies 2018

ANY 2015 19
ANY 2016 15
ANY 2017 16
ANY 2018 15

Incapacitacions 2018

INCAPACITACIONS 2018 RSD CAE
Incapacitats 159 12
En tràmit 2 1
Guarda de fet 2 0

Millores a la infraestructura del CSAI Can Torras

,

Us presentem una petita mostra de les últimes adquisicions que s’han integrat al CSAI Can Torras perquè la feina sigui més eficaç tant per a l’usuari com per al treballador.

L’atenció als pacients és una de les nostres prioritats i desitgem que aquesta sigui la més efectiva, immediata i solvent possible.

Dins de les possibilitats pressupostàries, avançarem pel camí d’aconseguir el nostre objectiu: un servei de qualitat on l’usuari se senti en un entorn no solament agradable, sinó segur i professional.

El Criticón és un aparell que monitoritza les constants vitals i ens avisa davant qualsevol canvi o disfunció en el pacient. Indiscutiblement un avanç que millora l’atenció i el control clínic de les persones ateses.

Una altra de les millores en l’atenció a l’usuari és el sistema de comunicació entre el servei d’infermeria, el personal auxiliar i el pacient. A les habitacions s’han instal·lat uns intercomunicadors per a fer més fluid l’intercanvi d’informació entre els pacients i el servei d’infermeria. Al conèixer per endavant les necessitats de cada usuari, es poden objectivar les necessitats més urgents.

Aquest sistema de comunicació també agilita el treball dels sanitaris, que acudeixen a cada trucada sabent, en principi, què li passa a cadascun dels pacients atesos, i poden així prioritzar les demandes.

També la seguretat és important i vital a l’hora de cuidar l’entorn tant per als usuaris com per a les visites de CSAI Can Torras. Per això hem instal·lat tanques de seguretat que evitin qualsevol mena d’accident.

S’han incorporat diversos tipus de papereres de recollida selectiva, que estan situades per tot el recinte de CSAI Can Torras, seguint les normatives sobre la selecció de residus.

Les millores fan que la feina sigui més fluida, i l’atenció als usuaris més precisa.

Continuem avançant per incorporar mesures que faci que el CSAI Can Torras estigui entre els centres de referència en atenció sòciosanitària.

Inauguració de les aules de formació al CSAI Can Torras

,

Després d’una llarga i laboriosa remodelació de l’antiga sala Polivalent, és una magnifica noticia per la FSFA poder inaugurar les aules de formació.

La formació dels treballadors és un dels pilars on es fonamenten gran part dels ideals de la Fundació Sant Francesc d’Assis.

La preparació i el reciclatge dels coneixements ja adquirits, de tots els professionals que conformen la FSFA, fa que estiguem a l’avantguarda.

Disposem i necessitem de persones compromeses, motivades, implicades i de professionals altament competents.

La FSFA intenta facilitar els instruments perquè això sigui possible, i aquestes aules són una continuació de la progressió ascendent cap a la qual ens dirigim.

Les dues aules integrades a la sala polivalent tenen una capacitat total de 40 persones, dividides en dues estades, una amb capacitat per a 16 alumnes mes 4 opcionals i una altra amb una cabuda de 20, podent assemblar-se en funció dels requeriments de la docència impartida.

Cada aula disposa de pantalles panoràmiques i connexió a internet.

El complex formatiu te una entrada independent i disposa d’un ampli espai distribuïdor i d’un WC adaptat exclusiu.

La sala polivalent dona cabuda també a arxius i diversos magatzems per a material fungible, productes de neteja, material ortopèdic, productes de farmàcia, etc.

S’ha aconseguit materialitzar una instal·lació moderna i funcional.

Aquesta infraestructura, representen també un canvi….

Un canvi tecnològic i cultural, al qual hem d’adaptar-nos, els temps evolucionen i nosaltres hem d’anar en funció d’ells.

El futur ens trobarà i nosaltres estarem esperant-lo.

Poc temps… una gran experiència

,

Hola! Sóc l’Estefania, la noia que ha estat treballant a la FSFA, mes concretament a la recepció del Centre residencial Les Hortènsies, des de l’estiu fins ara.

Faig aquest escrit per poder acomiadar-me, sinó de tots, de la majoria de les persones amb qui d’una manera o altra he compartit aquest temps a les Hortènsies.

Volia agrair a els/les companyes, als residents i a totes les famílies el tracte i l’afecte que m’han donat des del principi, m’he sentit una més de la família.

Jo, que venia d’altres mons que en res s’assemblaven a aquest, en entrar aquí vaig descobrir la importància que té el fet de tenir un equip, que a part de professionalitat tingui qualitat humana, complementant-se i treballant colze amb colze amb l’única finalitat del benestar de totes les persones que viuen a la residència.

Mai no m’hagués imaginat la quantitat d’aspectes a tenir en compte en la cura diària dels residents i la dedicació que requereixen.

Tampoc que se’m faria tan difícil acomiadar-me de tots ells; m’han alegrat cada dia, hem creat un vincle molt bonic, m’han donat molt d’amor i han tret la meva versió més afectuosa, jo que sempre m’he considerat bastant desenganxada i esquerpa.

Estic contenta d’haver viscut aquesta experiència que, sobretot a nivell personal, ha estat molt enriquidora i en la qual he conegut a grans PERSONES.

Només volia donar-vos les gràcies a tots, aquí conclou una bona etapa laboral en què se’n va una recepcionista però, a partir d’ara sense bata, tornarà una amiga.

Moltes gràcies a tots. Deixo una petita pinzellada del que ha estat el meu pas per aquesta casa, per aquesta Fundació.

FINS AVIAT!
Estefania Villalobos

Col·laboració amb el Pla Hivernal d’Urgències de Catalunya 2018-19

,

Tornem-hi!

El fred arriba i amb ell molts pacients amb patologia respiratòria i altres es descompensen i precisen d’ingrés hospitalari per tal de poder millorar la situació.

Quan el sistema hospitalari es col·lapsa degut a l’augment desproporcionat de la demanda habitual d’atenció de determinades malalties, s’activa un programa denominat PHIUC (Pla Hivernal d’Urgències de Catalunya) que contempla el Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC).

PLa Integral d'Urgències de Catalunya

Objectius del PHIUC (Pla Hivernal d’Urgències de Catalunya)

Aquest projecte es va iniciar l’any 1999 amb l’objectiu d’oferir informació a les persones usuàries de la sanitat pública sobre els recursos d’atenció continuada posats en funcionament per fer front a l’increment de la demanda de serveis sanitaris durant l’hivern o altres períodes com l’estiu, a determinades zones.

En el nostre cas, el CSAI Can Torras forma part d’aquesta xarxa pública de serveis sanitaris i aquest és el tercer any que participa en el PHIUC, cada any de forma més amplia.

En què col·laborem des del CSAI Can Torras?

La nostra funció és la d’acollir pacients derivats principalment de l’hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de forma temporal (7-10 dies) directament des del Servei de Urgències, amb l’objectiu principal de completar un tractament ja iniciat després de haver efectuar la orientació diagnòstica i comprovada l’estabilitat clínica del pacient.

La idea es la de disminuir els ingressos hospitalaris amb aquells usuaris que presenten un perfil d’atenció compatible amb els serveis de què disposa un centre sanitari d’atenció intermèdia (CSAI) com Can Torras.

Durant el període de vigència del pla (habitualment els tres primers mesos de l’any) passaran per la nostra unitat un número important d’usuaris que es beneficiaran d’una estada amb cobertura continuada mèdica i d’infermeria, a banda de cures bàsiques, ofertes pel nostre personal auxiliar, que fa una tasca tan i tan important en l’atenció d´aquests pacients.

Podeu consultar aquí els principals indicadors de la nostra col·laboració amb el PIUC d’ara fa un any.