La donació de sang

Enfermeria Can Torras

La sang només podem obtenir-la d’altres persones, ja que és un compost altament complex, que cap científic ha pogut reproduir de manera artificial.

D’aquí el paper tan important que tenim com a ciutadans perquè els bancs de sang dels nostres hospitals estiguin proveïts de reserves de sang.

Què es fa amb la sang que donem

Una vegada se’ns extreu la sang, aquesta és sotmesa a exhaustives anàlisis, i si hi hagués qualsevol anomalia en alguna d’aquestes anàlisis la comunicació és immediata.

Aquesta sang no tan sols és fa servir per a casos d’emergència, sobretot en èpoques d’estiu, quan les reserves baixen de manera alarmant, sinó per l´ús diari a les intervencions quirúrgiques i tractament de diverses malalties:

 • Operació de maluc: 6-8 unitats.
 • Part Complicat: 4-6 unitats.
 • Accident de trànsit: 20-30 unitats.
 • Aneurisma trencat: 30-40 unitats.
 • Trasplantament de cor: 20 unitats.
 • Trasplantament de fetge: 30 unitats.
 • Trasplantament de medul·la òssia: 50 unitats.

Un acte senzill, ràpid i fàcil… la teva sang pot salvar moltes vides.

CONSCIENCIEM-NOS!

Neus Manzano
Infermera de la Residència les Hortènsies

Sessió informativa sobre el Testament Vital (DVA) i el Comitè d’Ètica

Xerrada per a famílies a la FSFA

Aquest any 2019 es vol continuar amb el Projecte de Sessions Informatives per a famílies i/o tutors legals, arrel de la bona acollida que ha tingut i el volum d’assistents a les xerrades organitzades durant l’any 2018 i 2019.

Emmarcada dins d’aquest Projecte, el passat 26 de setembre a les 11:30h va tenir lloc al Centre Residencial i CAE Les Hortènsies la xerrada on es va parlar sobre el “DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES (DVA) / TESTAMENT VITAL” per una banda, i sobre “EL COMITÈ D’ÈTICA ASSISTENCIAL DE LA FSFA” per una altra.

Per començar es va donar la benvinguda a tots els assistents per part de la Sra. Cristina Gordillo, treballadora social del centre, que va desenvolupar el contingut del primer tema de la sessió (DVA), i per part del Sr. Joan Francesc Romero, president del Comitè d’Ètica de la FSFA, que es va encarregar de desenvolupar la segona temàtica de la jornada.

Els objectius fonamentals d’aquesta xerrada han estat:

 1. Proporcionar informació d’interès general en relació al DVA / Testament Vital.
 2. Facilitar un model orientatiu del DVA / Testament Vital.
 3. Donar a conèixer el Comitè d’Ètica Assistencial de la FSFA.
 4. Resoldre dubtes en relació al tema tractat.

Dins del contingut d’aquesta xerrada s’han explicat diferents temes d’interés general. En primer lloc, s’ha facilitat una primera aproximació al concepte de DVA, especificant:

 • La definició marcada per l’actual Llei 21/200 del 29 de desembre.
 • El contingut recomanable que ha de tenir un DVA.
 • Els procediments que s’han de seguir per elaborar-lo.
 • La renovació i revocació que li pertoca.
 • La utilització i límits que té en la pràctica.

Podeu consultar més informació sobre el DVA a la web de la Generalitat de Catalunya.

En segon lloc, atenent a la segona temàtica de la xerrada, s’ha ofert la informació pertitent al Comitè d’Ètica Assitencial de la FSFA. Dintre dels temes que s’han tractat, en destaquem els següents:

 • Definició del Comitè d’Ètica.
 • Objectius i funcions del Comitè d’Ètica.
 • Explicació i objetius dels següents procediments mèdics: eutanasia, sedació pal·liativa i suicidi assistit.
 • Explicació d’un cas real per contrastar tota la informació proporcionada.

Podeu consultar més informació a la pàgina del Comitè d’Ètica de la FSFA.

Esmentar també que aquesta xerrada pretenia oferir una informació útil als familiars dels usuaris del centre, entenent que aquests últims, no tenen la oportunitat d’elaborar el DVA a causa de les seves situacions de discapacitat i d’incapacitat judicial.

Els assistents van mostrar el seu interés pel tema tractat i es van resoldre els principals dubtes que van sorgir.

A tots els assistents se’ls hi va fer entrega d’un dossier amb la informació que s’havia exposat a la xerrada: un document informatiu sobre el DVA, un model orientatiu del DVA, la sol·licitud d’inscripció al DVA de la Generalitat de Catalunya, un document sobre els principals dubtes i preguntes en relació al DVA i un díptic informatiu sobre el Comitè d’Ètica Assistencial de la FSFA.

També es va fer entrega d’un qüestionari per valorar el contingut de la xerrada, així com del grau de satisfacció obtingut d’aquesta i finalment, es va oferir un espai on els assistents poguessin fer propostes de temes d’interés a tratar en altres sessions.

Donem les gràcies a tots els participants per la seva assistència i convidem a totes les persones, tant de dintre com de fora de la Fundació Sant Francesc d’Assís, a participar en futures sessions que organitzarem i de les quals els anirem informant.

 

Cristina Gordillo
Treballadora social
CR i CAE Les Hortènsies

El consentiment informat

,
Consentiment informat

L’article 43 de la Constitució Espanyola fou objecte d’una regulació específica en l’àmbit de l’Estat a través de la llei 14/1986 de 25/4 general de Sanitat, on es recull el dret a rebre informació completa i continuada, verbal i escrita, sobre el procés assistencial i determinar la necessitat prèvia d’obtenir el consentiment escrit de l’usuari per a la realització de qualsevol intervenció.

5 elements claus del procés de decisió compartida

 1. Coneixement de les característiques i expectatives personals del pacient
 2. Establir una bona relació
 3. Presentar l’evidència i facilitar el diàleg
 4. Facilitar informació recomanada amb criteri mèdic, tenint en compte les preferències del pacient.

Què és el consentiment informat?

El consentiment informat és un procés en que el pacient dóna la conformitat lliure, voluntària i conscient, manifestada en ple ús de les seves facultats després de rebre la informació adequada perquè tingui lloc una actuació que afecta la seva salut.

La informació compren, com a mínim, la naturalesa, la finalitat de l’acte mèdic que es proposa, els seus riscs i les seves conseqüències.

La informació mèdica la donarà sempre el metge responsable de l’acte mèdic.

Què s’ha d’informar?

En què consisteix el procediment o actuació mèdica que es proposa.

 1. Beneficis de la intervenció o tractament mèdic enfront a altres alternatives
 2. Indicacions de l’actuació mèdica
 3. Conseqüències importants del procediment proposat
 4. Riscs típics ( inherents al procediment
 5. Rscs personalitzats

El titular del dret a la informació és el pacient.

En el cas que el pacient no tingui capacitat per entendre la informació a causa del seu estat físic o psíquic, la informació es donarà a les persones anomenades pel malalt, com a representants o vinculades a ell per raons familiars o de fet.

El consentiment atorgat per representació serà quan:

 1. El pacient no sigui capaç de prendre decisions o el seu estat físic o psíquic no el permeti fer-se càrrec de la seva situació.
 2. Que el pacient estigui incapacitat legalment.

Bibliografia: Quaderns de la Bona Praxi. Publicacions Col·legi de metges de Barcelona. Quadern nº 25

Antoni Lluis Muñoz
Metge de la Residència Les Hortènsies

Companys d’estiu

A l’època estival, en gaudir el personal habitual del seu corresponent descans vacacional, coneixem companys nous que comparteixen amb nosaltres les experiències que reiteradament fan el nostre dia a dia. Encara que cadascun d’aquests dies difereix molt un de l’altre, sempre són sorprenents.

És tot un plaer poder compartir coneixements i experiències amb companys que aporten al món de la sanitat, la discapacitat i la geriatria, noves idees.

És un esdevenir diferent, treballar per i per a les persones.

És quelcom que ens enriqueix i ens fa comprendre i diferenciar millor entre el profà i l’humà

L’experiència és un grau, però la novetat perfecciona, anima i torna a reconnectar-nos.

Idees noves, nous projectes, noves tècniques.

Unint progrés i experiència, llavors, és on ens trobem.

L’experiència i el futur és el tàndem que ens fa avançar.

Gràcies per compartir, adaptar-vos i gaudir.

Ens veiem aviat.

El servei de manteniment de la FSFA

La FSFA disposa d’un servei de manteniment propi, que s’encarrega de l’assistència, prevenció i preservació de la infraestructura interior i exterior dels tres centres.

Al marge de les empreses externes que s’encarreguen de les obres majors o d’arreglar determinades instal·lacions, ells són els que assumeixen l’organització i l’atenció de què tots els serveis tinguin garantit el subministrament bàsic per al seu ple i òptim funcionament.

Si identifiquen desperfectes o baixades en el funcionament del servei, són els primers que acudeixen per a proporcionar una solució i gestionar la més adient.

Cobreixen i estableixen la metodologia bàsica que alimenta la infraestructura de la FSFA i la seva continuïtat.

Una altra de les seves tasques és el transport de la petita paqueteria i correu intern, sent aquest també un servei diari.

Són els encarregats que el subministrament dels serveis que posen en funcionament els eixos de la FSFA no es pari ni s’alenteixi.

Reparen, organitzen, mantenen, prevenen…
Els membres de l’equip de manteniment, gestionen l’optimització de tots els recursos dels quals gaudim i necessitem, solucionant els problemes que puguin sorgir, en el transcurs del dia o de la nit.

Disposen d’un horari continuat i per torns, no deixant mai una franja d’horari sense servei.

Sempre hi ha una persona de guàrdia, la qual cosa significa que de forma rotativa, hi ha algun component de l’equip de manteniment que està localitzable en cas de sorgir alguna emergència fora del seu horari habitual.

La FSFA no es para, el seu moviment és fluid i continuat.

Estudi psicosocial al CSAI Can Torras

,

Aquestes darreres setmanes s’ha estat realitzant al CSAI Can Torras un estudi Psicosocial on han pogut participar tots els treballadors que així ho han desitjat.

Per poder desenvolupar i facilitar la participació en l’estudi, els tècnics de prevenció de l’empresa IPR Laboral, SPA de la FSFA, han realitzat diverses sessions segons els torns i horaris de treball (matí, tarda i nit).

Els tècnics han estat presents en totes i cadascuna les jornades per a prèviament fer una sessió formativa sobre que és un estudi psicosocial, quina era la metodologia a utilitzar, presentar el qüestionari, en aquest cas seguint el model F-Psico del INSHT, i resoldre els possibles dubtes que es poguessin produir durant la seva realització.

Una vegada obtinguts i analitzats els resultats, i a partir de les recomanacions fetes pels tècnics de prevenció treballarem conjuntament per tal der poder posar en valor aquells punts favorables, millorar aquells altres on hi hagi possibilitat, … per tal d’aconseguir el major grau de satisfacció de tots nosaltres dins el nostre ambient de treball.

Discapacitat i violència de gènere

Resum de la conferència donada per la Sra Asun Pié, professora dels estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya

ÀGORA. Guttmann Barcelona. Carrer Garcilaso , 57

Bàsicament hi ha dos models des deel punt de vista sociològic que expliquen el conflicte de gènere, la dominància d’ un gènere respecte a l’altre.

 1. Model mèdic Rehabilitador: Ho explicaria com una tragèdia personal, hi hauria una dominació professional.
 2. Model social: Teoria de la opressió social. Es tractaria d’un problema social. Vindria a dir que a l’estructura social occidental capitalista, ja li va bé la dominància de gènere des del punt de vista productiu.

El subjecte del feminisme no és solament la defensa de la dona en contra de la figura de l’ home, representa un canvi en el paradigma de tota la societat patriarcal.

S’entén que una conducta és violenta cap a altres persones, no solament quan es produeix una agressió física, sinó també en conductes d’omissió o de negligències deliberades.

A la nostra societat en general, conductes que atempten contra la dignitat de les persones succeeixen sovint, podem dir que estan normalitzades. Per això hem d’ estar molt atents en el cas de persones amb discapacitat, que pel fet de ser-ho, són un col·lectiu molt fràgil i vulnerable.

Conductes de no considerar a les persones amb discapacitat com a persones amb els mateixos drets que les que no tenen discapacitat , és no considerar-les “vàlides”, perquè no tenen el perfil que la societat instaurada atorga, és no considerar-les capaces. I això ho hem d’ evitar.

És important aprofundir en aquest tema, desenvolupar sistemes institucionals per evitar conductes inapropiades envers a persones vulnerables, i oferir el recolzament i la força que necessiten.

Hem de començar per modificar l’educació dels nostres fills i filles, des d’una perspectiva de futur immediat, que prenguin consciència dels valors humans i que tots i totes som iguals, que ningú està per sobre de l’altre amb els mateixos drets.

Antoni L Muñoz
Fundació Sant Francesc d’Assís (FSFA).

Remodelació de la maquinària per a la neteja dels centres

,

Tots els treballadors de Les Hortènsies formen part d’un engranatge que fa funcionar el Centre i la Fundació.

L’equip de neteja, com tots els altres, és un col·lectiu indispensable per a aquest funcionament. Per les característiques del tipus d’usuaris que, atentament, fan que el nostre Centre s’hagi de netejar amb profunditat i desinfecció.

Hem cregut oportú en la mida del possible (igual que es fa amb la resta de professionals) alleugerir les càrregues de treball evitant possibles riscos com el mal d’esquena i el dolor a les articulacions i una millora en la desinfecció del Centre.

Per tant ens hem atrevit a fer una inversió en maquinària específica per netejar sòls, banys, parets, etc. , per dur a terme la tasca de neteja i manteniment d’una manera més ràpida, senzilla i còmode que la tradicional.

D’altra banda, com a institució volem aportar el nostre granet de sorra a la preservació del medi ambient, i ho aconseguim una mica amb les màquines netejadores, que regulen automàticament la dosificació del producte químic i la quantitat de l’aigua, de manera que s’utilitza la quantitat justa per a un rentat òptim sense que resulti perjudicial per al medi ambient.

Salutacions cordials a l’equip de neteja.

Programa de gestió de personal Integrho

Can Torras, seu de la FSFA

La FSFA és una Fundació sense ànim de lucre, en què l’activitat principal i prioritària és al sector de la sanitat, la geriatria i la discapacitat.

Adaptant-nos als nous temps i circumstàncies i renovant les prestacions de les quals ja disposàvem, però que amb el temps s’han quedat obsoletes, hem apostat amb força, confiat plenament en el software de gestió Integrho com a programa de gestió de personal.

Integrho no solament ofereix un control horari, sinó que ens ajuda a optimitzar en qualsevol gestió que depengui del departament de RRHH.

Optimitzant als processos d’activació, i en la millora en els desenvolupaments de la gestió de documents.

Les diligències  interna i externa de comunicació i documentació entre el personal, i els heterogenis  serveis amb  l’administració central de la FSFA, serà un intercanvi més àgil, ràpid i fluid.

Els treballadors disposaran d’un portal i accés privat per a la tramitació de qualsevol sol·licitud administrativa.

Tot això i mitjançant la utilització de la nostra intranet, evitem en la mesura que sigui possible els desplaçaments de les valises internes, optimitzant els processos administratius.

Apostar per Integrho és apostar pel futur, la productivitat i una òptima gestió.

 

Doctor Jose Mª Cuartero Olona
Direcció General de la FUNDACIÓ SANT FRANCESC D’ASSÍS

XII Jornades de la gent gran activa

, , ,

Com cada any, a Alella se celebren les jornades de la Gent Gran activa, i la participació s’incrementa a mesura que augmenta l’oferta d’activitats.

L’Ajuntament d’Alella organitza un bateria important d’activitats on les persones de més edat, al costat de la resta d’alellencs, d’edats dispars, col·laboren activament tant en l’organització com en la participació.

La Gent Gran és la protagonista, són les seves jornades, els seus dies, els seus moments… un reconeixement popular i corporatiu, on tot el municipi s’involucra.

Ser gran, no significa estancar-se, sinó compassar els tempos, harmonitzar el cos a la seva nova cadència.

La FSFA al costat de la Fundació Tutelar Santa Clara, La Fundació Aymar i Puig i el Centre de dia Els Rosers, inaugurem aquestes jornades amb el pregó de benvinguda des del balcó del consistori, realitzant i participat en el lipdub.

La disparitat d’activitats és tal, que té cabuda tothom, sigui per edat o per afinitat, l’important és l’eclèctic, la miscel·lània i el gaudiment.

Del 28 de maig fins al 8 de juny, el poble d’Alella entra en una remolí de tallers, activitats, tertúlies… que activen a alellencs i als veïns dels pobles circumdants que desitgin participar.

Els usuaris i residents de la FSFA intenten apuntar-se al màxim d’activitats possibles, en aquesta ocasió hem assistit al Teatre de Contes, amb l’escenificació de l’obra: El Casament de la Rateta, els actors de la qual, són els usuaris de la Residència Els Rosers, on compartim amb els més petits de la casa la màgia de les històries representades.

En el Taller d’Art intergeneracional, conjuntament els avis i àvies, els nens de la Llar i el jove del PFI-PTT hem preparat la decoració de les taules per al 78è Dinar de la Vellesa.

La festa màgica amb l´escola Bressol El Campanar.

I la nostra participació conclou inscrivint-nos en la Caminada Popular, una ruta saludable pel poble, adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

Mens sana in corpore sano

Les Jornades de la Gent Gran, unes jornades compartides i gaudides al costat de tot un poble abocat en les persones que tenen més anys.

Veniu, participeu i apreneu.

Curs de lideratge

Curs impartit a la Residència les Hortènsies en horari laboral per l’equip Directiu i Tècnic de la FSFA.

El líder neix o es fa… potser totes dues coses.

No és fàcil fer que un grup de treball, funcioni correctament, sòlid, eficaç i sense anul·lar a cap les individualitats que ens fan únics.

Les directrius marcades faran que tant el grup com l’individu creixi en paral·lel i desenvolupin habilitats i capacitats per a aconseguir alhora, objectius col·lectius i individuals.

L’important és que el grup se senti còmode i ben liderat, aglutinat cap a una fi comuna, respectant les particularitats de cada component i aconseguint d’ells un notable rendiment.

Un bon líder no és qui més destaca, sinó qui amb habilitats innates o adquirides, sap arribar a la persona.

Empatia, respecte, confiança… Tres qualitats bàsiques que hauria d’ostentar una persona que ha de liderar un equip.

Aconseguir el màxim profit de les aptituds i actituds de cada membre del col·lectiu, fa que una persona sàpiga liderar, sense eclipsar a cap dels seus membres.

Aconseguir els objectius assenyalats, enfortint la cohesió de l’equip i ampliant així el rendiment col·lectiu, positivant l’ego individual.

La gestió dels possibles conflictes dins del grup és una de les tasques més importants del lideratge, la reconducció d’aquests farà que l’engranatge de l’equip, funcioni correctament.

Cada col·laborador té un rol específic dins de l’equip, la labor del líder és potenciar-lo i dirigir-lo cap a la cooperació conjunta per a així obtenir un objectiu comú.

Equilibrar la motivació i la responsabilitat, crear i saber comunicar eficaçment la idea o l’objectiu que es vol aconseguir, ajudant a créixer a cada persona.

El grup s’enforteix optimitzant tots els recursos que estan al nostre abast.

Bugaderia Net i Clar. Jornades de formació 2019

Sempre atents als avenços tecnològics i/o humans que puguin millorar el funcionament de qualsevol dels serveis que proporciona i que conformen la FSFA, intentem avançar-nos i adequar-nos a les perspectives de futur.

En aquesta ocasió, hem assistit a les jornades de formació Net i Clar, impartides per l’empresa Dibosch, companyia dedicada al sector de la higiene professional.

Empresa Innovadora i líder en aquest sector, gestiona i aprofita tots els recursos que té al seu abast, intentant satisfer les necessitats concretes de cada client, respectant en tot el possible el medi ambient.

Amb un ampli catàleg integral de productes i maquinàries de neteja professional, assessoren, formen i assisteixen tècnicament a les empreses que disposen dels seus serveis.

És el nostre desig optimitzar els serveis i facilitar tant la feina del nostre equip com la reducció de costos en matèria de productes per a un consum sostenible energètic i hidràulic.

Es per això que una vegada coneixedors de les eines de què podem disposar, hem de fer l’anàlisi per valorar les aportacions que ens ajudin a fer realitat aquest desig.