7ª Jornada Mundial per a la prevenció de nafres per pressió de l’Hospital Germans Trias

,

Recentment, part de l’equip d’infermeria de Can Torras hem assistit a la 7ª Jornada Mundial per la prevenció de nafres per pressió de l’Hospital Germans Trias.

El personal assistencial del Centre Sociosanitari Can Torras atén, any rere any, un gran nombre de usuaris amb lesions cròniques de diferent etiologia (és un dels criteris d’ingrés al centre). Això implica necessàriament d’una  actualització constant de coneixements per al seu abordatge de qualitat.

Una ferida o nafra  crònica es defineix com una alteració de la integritat cutània que requereix d’un llarg temps per curar, que no cura o que recurreix. Segons Lázarus, són aquelles ferides que no han pogut continuar  a través d’un procés de reparació ordenat i necessari per restablir la integritat anatòmica i funcional. Es caracteritzen per la nul.la o escassa tendència a la cicatrització espontània i requereixen d’un període de cicatrització major al de les ferides agudes.

Les nafres cròniques són un problema  d’especial magnitud per:

 1. La seva prevalença. Les dades existents són variables degut a que el disseny dels estudis, els mètodes i els criteris aplicats són diferents però giren entre el  0,05 – 1,12%. En el que sí hi ha coincidència és en que la tendència anirà en augment degut a l’envelliment de la població i amb més prevalença  en les dones.
 2. La disminució de la qualitat de vida del pacient i la família
 3. Dolor, restricció de la mobilitat i aïllament social .
 4. Alts índexs de morbiditat i mortalitat.
 5. La demanda de recursos,  amb el respectiu cost econòmic, qüestió d’especial importància en l’actualitat. Només amb les nafres per pressió s’estima  que el cost del tractament representa el  5 % del gasto sanitari anual (15% cost d’apòsits i altres materials, 19% cost del temps d’infermeria i el 45% restant en el cost vinculat a l’allargament de les estades hospitalàries).

Segons la seva etiologia les podem classificar en nafres per pressió,  arterials,  venoses, mixtes, peu diabètic, cremades, neoplàsiques, post-quirúrgiques, etc… De totes elles, les més prevalents són les nafres per decúbit o pressió (UPP) produïdes per l’excessiva pressió o fricció, normalment en prominències òssies, generant dany tissular. En segon lloc tenim les nafres de cama, constituïdes per les arterials (secundàries a un dèficit de l’aport sanguini en l’extremitat), les venoses (produïdes per una insuficiència venosa crònica que provoca acumulació de sang o estasis venós, generant un augment de pressió) i el peu diabètic. Aquest darrer tipus són lesions produïdes per una neuropatia o microangiopatia diabètica i desencadenades per un traumatisme intrínsec o extrínsec.

La gestió de les nafres cròniques és encara un repte pels pacients i els proveïdors de salut, on els múltiples factors involucrats en el procés de cicatrització  i la heterogeneïtat en l’aplicació del  tractament per part dels clínics, obliga a buscar nous mètodes de tractament més eficients, rentables i  segurs.

Xerrada sobre el projecte de Voluntariat de la Fundació

De la voluntat de poder donar cobertura a totes les necessitats de la persona va néixer el Projecte de Voluntariat de la Fundació Sant Francesc d’Assís. Les institucions precisen de la col·laboració dels voluntaris/es per poder arribar a donar una atenció global a l’usuari/a, tenint en compte totes les seves circumstàncies psicosocials.

Amb l’objectiu de donar a conèixer el nostre Projecte de Voluntariat, el passat 26 d’octubre es va realitzar una xerrada a l’Escola Hamelin – Laie del municipi de Montgat.

La xerrada es va adreçar a alumnes de 1er. de batxillerat i es va desenvolupar de la següent manera:

 • Presentació resumida del Projecte de Voluntariat: es va explicar els centres que te la Fundació Sant Francesc d’Assís, els objectius del projecte, el perfil de voluntari/a que es necessita, les tasques que es poden realitzar, etc.
 • Exposició per part de 2 voluntaris de la Fundació de la seva experiència: aquests van explicar com es van fer voluntaris i les tasques que realitzen, concretament al CR i CAE Les Hortènsies i a la RSD Montseny.
 • Projecció d’un petit vídeo d’agraïment als voluntaris: en aquest es poden veure a diferents usuaris/es parlant dels voluntaris de la Fundació i fotos de diferents activitats que s’han realitzat.
 • Repartiment de díptics: es va fer entrega als alumnes del díptic elaborat per fer difusió del Projecte de Voluntariat.
 • Torn de preguntes: per finalitzar es va obrir un torn de preguntes on els alumnes van manifestar els seus dubtes. Alguns d’aquests van ser:
  • Existeix un mínim de dies que s’ha de col·laborar com a voluntari/a? Es va explicar que la disponibilitat l’han de marcar ells, però si es demana un compromís de continuïtat.
  • Si amb menys de 16 anys poden ser voluntaris/es? Es va explicar que no.
  • Si es dona una formació especial als voluntaris/es per tractar amb els usuaris/es? Es va explicar que depèn de l’activitat que realitzi el voluntari/a (individual i/o grupal) s’explica com realitzar l’activitat, el perfil d’usuari que s’atén, etc.

La xerrada va ser molt productiva, tant per nosaltres com pels alumnes, i des d’aquí volem donar les gràcies per la seva col·laboració a tot l’equip de l’Escola Hamelin – Laie, concretament al Sr. Brandon Bender, i a tots els alumnes que van mostrar el seu interès pel nostre Projecte de Voluntariat.

Us esperem ben aviat…

 

Cristina Gordillo

Treballadora social

CR i CAE Les Hortènsies

 

Sessió per a famílies sobre el Certificat de Discapacitat

, ,

Emmarcada dintre del Projecte de Sessions Informatives per a famílies, tutors legals i professionals, el passat dimecres 3 d’octubre a les 12h va tenir lloc al Centre Residencial i CAE Les Hortènsies la xerrada on es va parlar sobre “El Certificat de Discapacitat”.

Es va donar la benvinguda a tots els assistents i especialment als professionals del Centre d’Atenció a la Discapacitat de Badalona, treballadores socials i psicològa, que van engrandir la sessió exposant els avantatges a nivell social, econòmic, etc., dels quals poden beneficiar-se les persones valorades amb un grau de discapacitat.

Els objectius fonamentals d’aquesta xerrada eren proporcionar informació d’interès sobre el certificat de discapacitat, informar de com poder sol·licitar una revisió o bé el reconeixement del grau de discapacitat i resoldre els dubtes que poguessin sorgir.

Com en anteriors xerrades s’han mostrat dades específiques, en relació a la discapacitat, dels usuaris d’Hortènsies per donar a conèixer el perfil d’usuaris que atenem.

La sessió va comptar amb un número important d’assistents que van mostrar el seu interès i van fer una valoració molt positiva del tema tractat. Van exposar els dubtes que tenien i tant les professionals del CAD de Badalona com la treballadora social del centre Les Hortènsies van donar resposta.

Paral·lelament també van assistir professionals de diferents entitats, com la treballadora social de la Residència per a persones amb discapacitat física La Gavina d’Alella, la treballadora social de l’àrea bàsica de salut que engloba el municipi d’Alella, El Masnou, Teia i Ocata i una de les treballadores socials dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alella.

A tots els assistents se’ls hi va fer entrega d’un dossier amb la informació que s’havia exposat a la xerrada i d’un qüestionari per valorar el contingut d’aquesta, el seu grau de satisfacció i on poguessin fer algunes propostes de temes del seu interés per tractar en futures sessions informatives.

Donem les gràcies a tots els assistents i convidem a totes les persones, tant de dintre com de fora de la Fundació Sant Francesc d’Assís, a participar en futures sessions que organitzarem i de les quals els anirem informant.

 

Cristina Gordillo
Treballadora social
CR i CAE Les Hortènsies

La FSFA participa al projecte +FUTUR de la Unió Catalana d’Hospitals

La FSFA participa  en el Projecte +FUTUR de l’Unió Catalana d’Hospitals, associació a la que estem adherits. Aquest projecte pretén:

 • identificar les tendències de futur que afectaran la provisió i l’organització dels serveis sanitaris i socials
 • construir escenaris per tal d’adaptar els serveis als elements de l’entorn
 • influir en l’organització adequada del sistema sanitari i social.

Vivim en un món canviant, amb població més exigent i més informada, de diferents perfils, amb un augment de la cronicitat i de la dependència, amb diferents condicions socials i amb nous models d’interacció amb els serveis.

El Projecte +FUTUR  preten avançar-se al demà a través d’un procés participatiu en què han participat experts, usuaris, agents socials i professionals.

S’han descrit 8 àrees d’acció:

 1. transformació digital
 2. humanització de l’atenció
 3. transformació del model asistencial
 4. incorporació del coneixement i avaluació de resultats
 5. canvis de rols professionals i multiprofessionalitat
 6. flexibilització i integració de serveis en xarxa
 7. responsabilitat social i Bon Govern de les organitzacions
 8. transformació del sistema sanitari i social

Podeu consultar aquí més informació sobre el projecte:

 

La FSFA a les VI Jornades d’Entitats organitzades per l’Ajuntament del Masnou

La nostra participació a la fira d’entitats que organitza l’Ajuntament del Masnou

Per primera vegada, hem assistit a la fira d’entitats que organitza l’Ajuntament del Masnou.

Van participar no solament els veïns del poble del Masnou, sinó moltes persones coneixedores d´aquestes Jornades que es celebren una vegada l’any.

L’afluència va ser massiva, tot era ple de gom a gom.

Les parades que hi havia eren de temàtica molt dispar, i s’oferien una infinitat d’activitats, tant per a infants, com per a adults.

Difusió de l’activitat i els serveis de la FSFA

Vam començar amb la Fira comercial i Gastronòmica i ara ens hem sumat a la d’entitats.

Un dels nostres projectes és fer difusió de la nostra activitat perquè els ciutadans puguin conèixer els serveis que oferim i solucionar qualsevol dubte que puguin tenir sobre les nostres prestacions i infraestructures.
També es potencien les relacions entre entitats i en aquest espai comú podem dialogar i col·laborar en les diferents activitats que es desenvolupin en el municipi.

Tot això compaginat i realitzat en un espai lúdic, on la feina i la diversió van de la mà.

Donàrem explicacions de la nostra activitat a totes aquelles persones que es sentiren atretes pels serveis que oferíem.

La FSFA, no només va participar en aquest acte, sinó que també el va gaudir.

Gràcies i fins la propera.

Enquestes online

Com ja sabeu, des de fa diversos mesos, s’ha posat en funcionament a la FSFA el servei d’enquestes de satisfacció de forma digital. D’aquesta manera es fa online una explotació de les dades subministrades de forma automatitzada.

Aquestes enquestes són una eina indispensable per conèixer el grau de satisfacció de les nostres instal·lacions i serveis, i així poder modificar els elements que siguin considerats més deficitaris o que requereixin de major supervisió.

Anteriorment, aquestes enquestes s’oferien als usuaris o familiars mitjançant uns qüestionaris en paper que calia emplenar i posteriorment fer l’explotació de les dades de forma artesanal, sent un procés onerós i lent, en definitiva poc pràctic.

Creiem que aquest servei online és visualment més agradable, més senzill en la seva execució i més eficient a l’hora de analitzar les puntuacions que s’atorguen a cada servei o instal·lació. Hem intentat que fos colorista, divertit i interactiu per obtenir una eina fàcil i assequible per tot els usuaris i familiars dels nostres centres assistencials.

Temps moderns es mereixen serveis moderns.

Inici de la implantació del nou programa informàtic assistencial

,

El programa GENOMI, una aposta per la modernització i millora de processos

Una vegada quasi finalitzat el procés d’adaptació general del programa per omplir-lo dels continguts propis dels diferents serveis de la FSFA, s’ha escollit el CR Montseny per iniciar la implantació del programa GENOMI.

El nou programa informàtic GENOMI és una de les apostes mes importants de modernització i millora de l’estudi de processos i registre d’activitat assistencial de la FSFA.

Tal i com es va explicar en el Pla Estratègic 2019, s’inicia el testeig i la prova inicial, amb l’objectiu de consolidar els procediments bàsics i veure les millores possibles, atenent sempre l’adaptació del nou programa a cada un dels centres de la fundació.

Objectius del programa

Els objectius del projecte GENOMI són crear una eina útil, en primer lloc, per l’usuari (treballador), i en segon terme una aproximació inicial al estudi dels processos assistencials que donaran lloc als objectius de millora contínua del projecte Qualitat 2020. Fet que ens portarà a l’acreditació de les normes ISO 9001 / 2015.

Procés d’implantació

Les previsions son d’ iniciar les proves al CR Montseny abans de finalitzar setembre de 2018 i al CSAI Can Torras abans de finalitzar l’any 2018. Els treballs per adaptar-lo al CR Hortènsies s’haurien d’iniciar durant el primer trimestre del 2019.

La FSFA, en especial el Servei d’Informació i Qualitat Assistencial, vol agrair de forma molt sincera la predisposició de totes les persones a les que s’ha demanat la seva col·laboració per l’adaptació d’aquesta eina al mostrar una actitud excel·lent.

Aquesta eina ha de ser el més útil possible en el dia a dia assistencial de cada professional i ha de millorar els registres per poder objectivar la qualitat de les nostres pràctiques professionals amb l’objectiu comú de millora assistencial contínua.

 

Kilian Lansaque.

Servei d’Informació i Qualitat Assistencial FSFA.

El servei de bugaderia a la FSFA

,

La FSFA té un servei propi de bugaderia, que abasta l’activitat dels tres centres.

Alguns dels usuaris de la Residència Les Hortènsies tenen com a feina habitual, i remunerada, la classificació de la roba.

Color, blanc, tovalloles mitjons, peces especials… Treballen, àdhuc la distància, colze a colze amb els companys i companyes de la bugaderia, i malgrat que ja es coneixen hem decidit fer-los una visita, i veure les instal·lacions de la bugaderia de la FSFA, que a poc a poc s´han anat ampliat.

Ha sigut una vista estimulant i divertida. Als nostres usuaris amb necessitats especials els hi encanten les relacions socials.

El personal de la bugaderia de Can Torras, a part d’assumir les seves múltiples tasques, va tenir l’amabilitat i la paciència d’explicar el funcionament de les màquines i del seu quefer diari.

És una Feina a l’ombra, no se’ls veu, ni se’ls sent. Estan ubicats en un recinte ple de màquines i bosses de roba que han de plegar i desplegar.

Necessitaven veure el funcionament de les rentadores i assecadores industrials, i com la seva feina és concomitant a la dels companys i companyes de Can Torras.

També el processament d’una gran superfície, els tripijocs i la quantitat de productes que es necessiten perquè tot estigui net, impol·lut i asèptic.

És important fer una bona classificació de la roba perquè la feina dels companys de la bugaderia sigui més efectiu i menys complicat; al cap i a la fi, és un treball en cadena que s’agilitza o s’entorpeix si des de la base no es realitza correctament.

Els nois, que a la Residència Les Hortènsies són els primers a realitzar el trillat de la roba, són conscients de la importància d’aquesta classificació i, ajudats pels i les auxiliars, procuren que aquesta surti correctament.

La visita els reafirma que la seva tasca és important per al bon funcionament del servei de bugaderia.
Però…

Si tot aquest eixam d’aparells, que funcionen gràcies a les persones que accionen els botons, dobleguen la roba i buiden les bosses, deixessin de funcionar, cap dels tres centres podria donar un servei de qualitat, i una part de la cadena de treball estaria trencada.

Gràcies per deixar-nos ser part de la vostra feina.

 

 

La piscina

,

No recordo les Hortènsies sense piscina.

Va ser al voltant dels anys 90, al principi, quan es va subvencionar; la inauguració va ser tot un esdeveniment, i sortírem en els millors diaris.

La piscina per a nosaltres i en aquells moments, ens semblava olímpica… era tan gran que impressionava.

Hi havia un globus immens, que es veia per la carretera que puja a Valllromanes, blanc, rodó, que es feia servir quan arribava el fred.

La piscina tenia una funció lúdica i terapèutica; i per a nosaltres, que teníem la mateixa edat que els nois que cuidàvem, era una nova manera de treballar molt més divertida. Teníem tantes ganes d’acostar-nos a ells, d’entendre’ls i poder així ajudar-los, que estàvem tots disposats a mullar-nos perquè en gaudissin sense límits.

Els fisioterapeutes s’encarregaven de la part més terapèutica, i el socorrista vetllava pel benestar de tots nosaltres.

Més tard, l’any 2007 vam refer tota la piscina, molt més moderna, amb yacuzzi i dolls d’aigua fins i tot.

La coberta de vidre deixa passar tot l’any un sol magnífic.

Comptem amb infinitat d’ajudes tècniques perquè els usuaris amb majors problemes de mobilitat puguin banyar-se sense cap dificultat.

Entrem en grups reduïts, i en horaris diferents, així és més fàcil poder aplicar les pautes individualitzades de cada usuari.

És una manera lúdica de treballar ment i cos.

 

A Alella, quan celebrem anualment les Jornades de la Gent Gran,  nosaltres oferim als organitzadors les nostres instal·lacions per a l’activitat d´Acuagim, és gratificant  veure com la gent gran d’Alella gaudeix tant com nosaltres de la piscina.
Ja sabeu que un bon bany millora la qualitat de vida.
I això és un dels luxes dels que disposem;

Us hi esperem.

Curs d’ergonomia i higiene postural

Dins el pla de Prevenció de Riscos Laborals i el pla de formació de la FSFA, amb la col·laboració de la secció sindical d´UGT, seguim amb la formació de tots els treballadors de la Fundació, en aquesta ocasió, dins l´horari laboral.

Des de l’Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació (IDFO) es dóna la formació pertinent, en aquesta ocasió, al personal del Servei de Neteja dels tres centres, Can Torras, Residència el Montseny i la Residència les Hortènsies.

El Curs impartit aquesta vegada s’ha centrat en Ergonomia i Higiene postural. S’ha treballat la prevenció dels riscos relacionats amb els aspectes de la postura.

Donada la necessitat de cuidar i seguin implementar la cura de la salut a l’àmbit laboral, és important no solament conèixer els riscos als quals estem exposats, sinó també com evitar les exposicions, i com millorar ergonòmicament les formes de treballar, a vegades incorrectes, sigui per desconeixement o per agilitzar la feia.

És necessari que els treballadors sàpiguen i posin en pràctica les millors maneres de treballar, i així poder minimitzar els riscos per a la salut que pugui comportar la seva feina.

Hem d’aprendre a corregir i modificar la forma de treballar, així aconseguirem més qualitat de vida laboral.

Amb les eines que tenim a l’abast i una bona praxi, la nostra feina ha de ser més segura i més edificant.

La seguretat a la feina i dels treballadors són prioritaris per a la FSFA.

Sessió per a famílies sobre el sistema de prestacions de la Seguretat Social

,

El dimecres 27 de juny a les 12h va tenir lloc al Centre Residencial i CAE Les Hortènsies la segona Xerrada, enmarcada dintre del Projecte de Sessions Informatives per a famílies i/o tutors legals, en la qual es va tractar el tema “Prestacions del Sistema de la Seguretat Social a nivell contributiu i no contributiu”.

La Sra. Ana Ruzafa, com a directora del centre, va donar la benvinguda a tots els assistents i va donar pas a la treballadora social del CR i CAE Les Hortènsies, Sra. Cristina Gordillo, que va desenvolupar el tema de la sessió.

El contingut d’aquesta xerrada ha estat complexe degut a la gran informació existent, però s’ha intentat sintetitzar donant informació d’allò més rellevant i d’utilitat pels assistents. S’ha parlat de les pensions d’orfandat, de jubilació, de prestació per fill a càrrec, de viduïtat, de la prestació no contributiva d’invalidesa, d’entre d’altres.

També s’han mostrat dades sobre les pensions / prestacions que reben els nostres usuaris i s’ha pogut veure aquelles que tenen més incidència al centre.

La sessió va comptar amb un número important d’assistents que van mostrar el seu interès pel tema tractat exposant els dubtes que tenien, i als quals es va donar resposta.

A tots els assistents se’ls hi va fer entrega d’un dossier amb la informació que s’havia exposat a la xerrada i d’un qüestionari per valorar el contingut d’aquesta, el seu grau de satisfacció i on poguessin fer algunes propostes de temes del seu interés per tractar en futures sessions informatives.

Volem donar les gràcies a tots els assistents i convidar a totes les persones, tant de dintre com de fora de la Fundació Sant Francesc d’Assís, a participar en futures sessions que organitzarem i de les quals els anirem informant.

Jornades de la gent gran activa

, , ,

La FSFA, junt amb la Fundació Tutelar Santa Clara, la Fundació Aymar i Puig i el Centre de dia Residència El Rosers, ens vam encarregar de fer el pregó de benvinguda i de realitzar un Lipdub; donant el tret de sortida a les jornades de la Gent Gran Activa, organitzades per l’ajuntament d’Alella.

L’activitat no està renyida amb l’edat, i aquestes jornades, que ja són les onzenes, ens donen la raó.

Infinitat d’activitats des del 25 de maig fins al 3 de juny, totes elles dedicades als més grans, però on també tenen cabuda els mitjans i els més petits.

Des de tallers de cuina, de lectura, memòria, marxa nòrdica, sol pelvià, ioga, art intergeneracional, … fins a… relacions i emocions, contes, balls, rutes saludables, Open de Dòmino, Còctels…

Com a cloenda, un dinar d’Homenatge a la Gent Gran d’Alella, amb una arrossada feta i servida per voluntaris i voluntàries del poble.

Nosaltres ens vam apuntar a quatre activitats: el Teatre de contes, la Ruta saludable, Taller d’art Intergeneracional, i Anem de festa al Campanar.

En el Teatre de contes, els avis de la Residència els Rosers, explicaren un munt d’històries a tots els que érem allà, fent les delícies de grans i petits.

Els avis volien que els menuts de la casa, no oblidessin mai el que és la màgia d’un conte.

L’endemà, ens vam atrevir amb la ruta saludable.

Vestits d’aguerrits esportistes, ens encaminarem a recórrer tants km com ens posessin per davant.

Després una exhibició de Boccia (esport paralímpic similar a la petanca)
Els Companys de la Residència la Gavina ens van oferir tota una exhibició.

Art Intergeneracional, va ser  la última activitat on vam participar.

Avis, petit, i nosaltres com a mitjans, vam preparar la decoració de les taules pel dinar de l’Homenatge a la vellesa

És divertit compaginar les habilitats de generacions tan dispars.

De festa al Campanar, música i ball amb els avis i àvies de l’escola i del nostre municipi i amb l’associació de dones Montserrat Roig.

Els mes grans, ens donen una gran lliçó, l’edat no et fa mes o menys actiu, es l’actitud davant la vida ela que marca els anys.

 

GRÀCIES AMICS, FINS LA PROPERA!!!