Festa xinesa a Les Hortènsies

La Xina, incommensurable, en extensió i en profunditat… àmplia, reservada i misteriosa.

La gran muralla ens encercla i ens tanca… tan secreta com ignota, tan bella com fonda.

És una de les civilitzacions més antigues del món.

Les grans dinasties regnants van fer de la Xina un imperi gairebé desconegut, original, exòtic i estrambòtic, no exempt d’una fèrria privacitat.

La Xina posseeix un món propi, una escriptura, una exòtica cultura que atrau qualsevol profà.

Cada lletra del seu alfabet és com un petit pictograma, on cada grafia sembla un laberint, un abecedari molt particular per als profans, basat en una associació de símbols.

Difícil sí… però no impossible…

Ritualistes i tradicionals posseeixen un horòscop propi i un inici d’any diferent de la resta del món.

L’any nou Xinès és un dels esdeveniments més importants per a tots els xinesos, una data en què es produeixen infinitat de desplaçaments per a poder celebrar el començament de l’any al seu lloc d’origen.

El drac xinès representa la vitalitat i la creativitat, símbol de prosperitat i sort, és l’animal sagrat representatiu d’aquesta gran nació, on les tradicions i la superstició formen part de la vida diària.

La família és la base de la societat xinesa, una institució en què tots els seus membres formen una unitat gairebé indestructible.

Les pagodes són el centre de la religió, sobretot la budista, i el seu nom significa temple de religions orientals. Generalment alberguen relíquies sagrades.

El gegant asiàtic es va basar des de l’antiguitat en un govern en què l’emperador posseïa un control absolut de tot el país. Diferents dinasties van governar la Xina des dels seus inicis fins a la Revolució Xinesa, que va canviar de manera exponencial la seva direcció política.

La Xina captiva per la seva originalitat. És l’aparador d’allò inventat, del que és nou, de l’esdevenidor.

Fases i processos en l’elaboració de la vacuna Covid-19

El procés d’elaboració i testat de les vacunes és laboriós i conscienciós. La màxima prioritat és la seva seguretat i eficàcia, minimitzant en tot moment els possibles efectes secundaris que la inoculació pugui causar a l’organisme.

Cal dir que en ple segle XXI la ciència ha avançat de tal manera que resultats que abans costaven anys d’estudi, ara s’assoleixen en un temps molt més reduït.

El desenvolupament de qualsevol vacuna passa per processos molt laboriosos, que després de la seva aprovació garanteixen que la vacunació és segura i efectiva.

L’objectiu comú de tots els equips professionals dedicats a la seva elaboració és frenar l’expansió d’una malaltia infecciosa i de qualsevol virus, en aquest cas concret el SarsCov-2, que s’ha convertit en una pandèmia mundial.

Tota vacuna és testada i analitzada amb una meticulosa rigorositat, però aquesta molt especialment, ja que genera per sí mateixa alguns recels a la població, degut sobretot a la rapidesa amb què s’ha realitzat tot el procés d’elaboració i testat. A més, els grups negacionistes s’han encarregat de generar infinitat de faules, comportant que part de la població dubti o es senti poc inclinada a la seva inoculació.

No oblidem que l’objectiu prioritari de qualsevol vacuna és salvar vides i minimitzar el risc de patir els efectes més dramàtics de la malaltia.

Fases de desenvolupament de les vacunes Covid-19:

Fase d’exploració:

Cerca d’un antigen preventiu que pugui tractar i/o frenar la malaltia.

Fase 0 o preclínica

És la primera experiència directa contra la malaltia. En possessió ja dels antígens, aquests són estudiats i assajats, sigui en cultius cel·lulars i/ o en animals, per a comprovar la seva eficàcia, seguretat i capacitat immunològica, per a la seva posterior recerca en humans.

Fase 1

Quan els resultats ofereixen una resposta òptima, la vacuna s’administra a un petit grup de voluntaris no superior a 100 persones sanes i sense patologies prèvies per tal de testar així la seva efectivitat. Immunologia i seguretat vital.

Fase 2

En aquesta fase la població testada és major, i ja inclou persones amb alguna simptomatologia clínica.

Es va avaluant més la capacitat de la vacuna i la seva activitat a l’organisme. S’analitzen totes les respostes immunitàries, observant minuciosament els possibles efectes secundaris.

S’estableix la dosi més adequada i idònia per a la inoculació i les pautes a seguir als tantejos del tercer cicle.

Fase 3

En aquest estadi poden participar milers de persones. Els efectes secundaris es van analitzant i processant d’un en un.

En haver-hi més voluntaris implicats, poden augmentar els possibles efectes adversos de la inoculació.

Tots els efectes secundaris són analitzats, avaluats i seqüenciats pels grups de treball implicats en l’elaboració de la vacuna, que es dediquen en tot moment a minimitzar-los i fer més segura i efectiva la vacuna covid-19.

Fase 4

Després de l’aprovació de la vacuna pel Ministeri de Sanitat, junt amb les agències reguladores dels medicaments, es comercialitza, i es continua estudiant i valorant per a poder millorar-la si calgués

Es poden trobar efectes adversos que no van aparèixer en processos anteriors perquè en aquesta fase les persones vacunades augmenten exponencialment.

Després de l’aprovació i comercialització de la vacuna, els estudis i valoracions continuen adaptant-la a les noves variants i/o perfeccionant-la per tal d’augmentar la seva efectivitat i minimitzar qualsevol efecte secundari no desitjat.

Més informació

El dol. Problemes en salut mental

El dol, una resposta natual

El dol és el sofriment emocional que sentim davant d’una pèrdua.

És una resposta natural, motivada pel canvi brusc que experimenten les nostres vides, per la constatació que la vida és fràgil, per la sensació de desolació i buit.

Quan experimentem una pèrdua ens hem d’adaptar a una situació nova i especialment complicada.

En el cas d’éssers estimats, no només ens hem d’habituar a l’absència física de l’altre, sinó que a aquest fet, ja difícil, li hem de sumar el repte de conviure amb la memòria i els records, que incrementen la sensació de pèrdua.

Dol actiu i dol enquistat, encapsulat o negat

Es distingeixen dos presentacions del dol:

 1. El dol actiu, que estimula el plor a la persona recordada, en els records, i fàcilment surt en el diàleg.
 2. El dol enquistat, negat, que presideix igualment la vida psíquica del pacient però a través de símbols indirectes, com a vegades resulta ser el propi dolor o altres símptomes.

Fases normals d’un dol

Les fases normals d’un dol es caracteritza per:

 1. Shock i desorganització, seguits d’una fase en què les manifestacions d’ansietat i tristesa són bàsicament somàtiques (pèrdua de la gana, debilitat, dispnea sospirosa).
 2. Sentiments de buit, pèrdua de calidesa en el tracte, distància emocional; el pacient pot fer esforços per minimitzar la pèrdua o fins i tot negar-la.
 3. Preocupacions per imatges del difunt.
 4. Sentiments esporàdics de culpa en el sentit de “el que jo o altres hauríem d’haver fet”, i exageració de determinats detalls; es pot acompanyar de disminució de l’autoestima i tristesa.
 5. Canvi en el patró d’activitats, falta d’energia i motivació, i
 6. Acceptació progressiva i plans per recompondre el futur.

El dol pot complicar-se o derivar en una depressió major. En aquests casos cal fer un diagnòstic.

Abordatge psicoterapèutic

La persona que reconeix el dol es beneficia d’una psicoteràpia, expressant els sentiments que possiblement en el seu moment no pot alliberar.

Un pregunta incisiva pot provocar aquest alliberament.

Els dols encapsulats de més de sis mesos de durada requereixen gairebé sempre un abordatge més complex i cal remetre’ls a l’equip de salut mental.

Dr Antoni Lluis Muñoz.

Certificació de gestió de la qualitat ISO 9001

,
Can Torras - Fundació Sant Francesc d'Assís

El CSAI Can Torras de la FSFA implanta i certifica el seu sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la norma ISO 9001:2015 amb Applus.

L’abast del projecte inclou el centre sociosanitari CSAI Can Torras, que ja està auditat, i continua amb l’acreditació de la Residència Montseny i la Residència Les Hortènsies, que s’auditaran aquest any..

L’obtenció d’aquest certificat és una extraordinària manera de consolidar els més de quaranta-quatre anys com a institució i ens reforça amb vista als pròxims anys.

Aquality Consulting ens ha ofert un valuós suport per a adequar la norma a les nostres necessitats i manera de treballar, per la qual cosa ara disposem d’un sistema de gestió de la qualitat adaptat a la nostra realitat.

La certificació ISO 9001

La certificació sobre la base de la norma ISO 9001 és un dels mètodes més coneguts i estesos per a implantar un sistema de gestió de la qualitat i donar fe públicament de la seva consistència i vigència.

La norma ISO 9001:2015, especifica els requeriments per als sistemes de gestió de la qualitat aplicables a tota organització que necessiti demostrar la seva capacitat per a proporcionar productes i/o serveis que compleixin amb els requeriments dels seus clients i els reglamentaris que li siguin aplicables, amb l’objectiu d’augmentar la satisfacció del client.

Per tant, l’obtenció de la certificació ISO 9001:2015 suposa que una entitat de certificació acreditada dóna garanties de la capacitat de l’organització de garantir el compliment dels requeriments relatius als seus productes i/o serveis.

Això no sols permet reforçar la imatge de les organitzacions certificades, tant en l’àmbit intern com extern, sinó que implícitament també ajuda a ordenar, controlar, formalitzar i sistematitzar la gestió.

La base dels sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 està constituïda pels següents 7 principis, orientats a la millora del rendiment de les organitzacions:

a. Enfocament al client
b. Lideratge
c. Compromís de les persones
d. Enfocament basat en processos
e. Millora
f. Presa de decisions basades en l’evidència
g. Gestió de les relacions

Seguim treballant per donar la màxima qualitat certificada als nostres clients i/o usuaris.

Kilian Lansaque

Vacunació a tots els centres de la FSFA: Montseny, Les Hortènsies i Can Torras

, , ,
Vacunació a tots els centres de la FSFA

La vacunació a les residències El Montseny i Les Hortènsies és ja un fet, tant per als usuaris com per al personal que, voluntàriament, ha accedit a la inoculació de la vacuna.

Al CSAI Can Torras, Centre Sociosanitari de referencia del Maresme, ja s’ha efectuat amb èxit la segona dosi de la vacunació Covid 19 als treballadors del centre i als pacients que requereixin una estada prevista superior a tres setmanes.

Amb la segona dosi ja implantada aconseguim una major capacitat d’immunització i a més, en el cas que es produís una infecció, una menor gravetat de la malaltia.

La reducció de la simptomatologia pròpia de la Covid 19 és tot un assoliment per a la població residencial general, en què el virus es va acantonar en la primera onada de la pandèmia i va causar estralls a les persones que per edat podien ser més vulnerables, ja fos per un sistema immunitari afeblit o alentit i/o per patologies addicionals prèvies.

La Residència el Montseny, des de l’inici de la pandèmia no s’ha vist afectada per cap de les onades que s’han produït, i s’ha resistit a cada envestida a la malaltia.

La vacuna ens dóna una tranquil·litat emocional que abans no teníem, podent relaxar-nos anímicament, però no deixant en cap moment de mantenir les mesures de seguretat que han de continuar protegint a tots i cadascun dels nostres usuaris.

Davant les variants que van sorgint i que desplacen en un primer moment el cep original, les mesures preventives es continuen prenent en tots i cadascun dels nostres centres.

La profilaxi i la prevenció ens continuaran protegint addicionalment.

La vacuna no és per ara la panacea, però sí una ajuda, una tranquil·litat essencial, no una immunitat total.

La ciència guanyarà la batalla al virus, però el camí encara no ha finalitzat. La direcció és la correcta, però no podem abaixar la guàrdia en cap moment.

Com a familiars, tutors, amics i simpatitzants dels usuaris de tots els nostres centres, sabem que sou conscients que seguint tots i cadascun dels protocols preventius marcats per sanitat, aconseguirem minimitzar qualsevol risc que pugui presentar-se.

JUNTS ACONSEGUIREM ACOSTAR-NOS.

L’any de la Covid

Professionals de la Fundació Sant Francesc d'Assís - FSFA

Tot un homenatge públic i sentit al compromís mostrat per tots els professionals enfront d’una batalla sense treva contra la Covid-19.

Ja ha passat un any de l’aparició i envestida de la Covid-19, un any caòtic, crític i devastador que ens ha deixat un impacte eixordador i desmesurat.

Un Big bang que ha fet trontollar els fonaments de tota la societat mundial, tant econòmicament com emocionalment.

Hem crescut i minvat alhora.

Les vides de totes i cadascuna de les persones que ens han deixat a causa d’aquesta devastadora, imprevisible i terrible malaltia no ens deixarà en cap moment indiferents, serà una cicatriu que durant generacions formarà part de la nostra memòria, la nostra història i la nostra existència.

Una revolució social inesperada i sobtada.

D’una urpada, el sistema sanitari es va veure absorbit per una espiral que s’emportava tot allò que trobava al seu voltant.

Una malaltia fins ara desconeguda.

Reptes conquerits amb temor i incertesa, dia rere dia.

Els professionals de la salut han hagut d’improvisar, recompondre’s i continuar avançant malgrat l’estancament social.

Els grans protagonistes d’aquesta trista i difícil història són el personal de l’àmbit sanitari, residencial, farmacèutic… en qualsevol del seu lloc de treball, des de metges, infermeres i auxiliars a personal de neteja, bugaderia, recepció, direcció, administració… equips professionals de tots els àmbits!!!

Perquè darrera els de la primera línia hi havia els de la segona… que continuaven funcionant a tota marxa perquè la primera pogués continuar avançant i empenyent…

Reinventant-nos, buscant els recursos i les demandes necessàries per a oferir solucions a la infinitat d’incidències i mancances, donant les eines imprescindibles perquè l’engranatge continués funcionant.

I vam continuar… i continuarem!!!!

Més informació

Les vacunes funcionen !!!

Les vacunes funcionen !!!

S’ha parlat fins a l’extenuació de les vacunes covid, els negacionistes s’han encarregat de menysprear els avanços de la ciència i el no reconeixement als científics que en ple segle XXI poden trobar un remei eficaç contra aquesta pandèmia en menys temps que en d’altres moments històrics.

Segons estudis realitzats, després de la primera vacunació als centres residencials i sociosanitaris, la incidència de positivitat per Covid-19 ha baixat considerablement, trobant-nos en aquests moments en un escenari molt més estable i controlat.

La vacuna està demostrant que és segura i efectiva.

Ja la primera dosi proporciona una certa protecció enfront del virus, però amb la segona dosi el sistema immunitari queda reforçat, de manera que es generen cèl·lules de memòria que protegirien enfront d’una ocasional infecció.

Una immunitat àmplia s’aconsegueix una setmana després de la segona dosi.

Per a aconseguir una immunitat col·lectiva és necessari que una gran quantitat de persones estiguin vacunades, d’aquí la importància de vacunar a tota la població en el menys temps possible.

Les variants que han sorgit recentment són per als científics un repte, el coneixement de l’eficàcia aconseguida amb la inoculació de les vacunes.

Segons els últims estudis, davant les noves variants pot haver-hi una baixada d’immunitat però no es perd la protecció inicial.

La vacuna fa que el cos reconegui la infecció i pugui lluitar contra ella.

En previsió a possibles infeccions per noves variants, ja s’està treballant en noves actualitzacions de les vacunes.

Mai no s’ha descartat dosi de reforç i/o de record.

Com menys es propaga un virus, menys muta. D’aquí importància la vacunació: evitant la propagació s’aconseguirà minvar la capacitat adaptativa del patogen.

Però no oblidem que fins i tot amb la vacuna, i amb les possibles flexibilitats a les restriccions vigents, hem de continuar mantenint les mesures de prevenció i protecció.

Ja tenim un arma, ara tan sols fa falta perfeccionar-la.

 

Més informació:

Programa d’acompanyament als professionals Fundació Galatea

Suyport psicològic a professionals de la Salut per sobrecàrrega Covid-19

La Fundació Galatea, sempre capdavantera en el recolzament emocional dirigit principalment als professionals de la salut i l’àmbit social, ha obert una línia de suport psicològic i emocional per poder emparar el patiment sofert pels equips de treball que, a primera línia de foc, s’han vist sobrepassats per l’envestida i contenció d’aquesta pandèmia.

La convulsió d’aquests temps ha donat lloc a una ansietat addicional en tots i cadascun dels professionals que, en la seva dedicació i vocació, s’han vist desbordats per una situació excepcional.

La Fundació Galatea, juntament amb l’impuls de la Fundació la Caixa, ha posat a l’abast dels professionals un sèrie de serveis gratuïts per a poder alleugerir la càrrega addicional patida a causa del sobreesforç que ha comportat la Covid-19.

La Fundació Galatea, ofereix un servei de suport psicològic online, dins una plataforma telemàtica que preserva en tot moment la confidencialitat dels professionals.

Dins del programa d’acompanyament als professionals hi ha varietat de serveis i avantatges:

 • Suport emocional: Web App de GestioEmocional.cat
 • Cura del Cos: Plataforma de “DiR a casa”, la cadena de gimnasos Dir posa a l’abast dels professionals sanitaris el seus serveis gratuïtament amb classes per streaming i/o vídeos per poder visualitzar-los en qualsevol moment que es desitgi.

Hi ha un apartat específic de beneficis i descomptes en diferents serveis i productes.

 • Serveis de cura: cangur, gent gran, persones amb diversitat funcional
 • Alimentació i supermercats
 • Mobilitat: tallers i serveis, renting i lloguer
 • Esport i activitat física: articles esportius, gimnasos i wellness
 • Restaurants
 • Llar i serveis: mobles i decoració, carburant, llum i gas, serveis per a la llar, mascotes i jardineria, planxa i tintoreria
 • Compres: Moda, farmàcia i parafarmàcia, tecnologia i electrodomèstics, perfumeria i cosmètica

Per poder accedir al Programa d’acompanyament a professionals només cal registrar-se amb el correu electrònic corporatiu a:

https://catsalut.vipdistrict.com/

Gràcies a totes i cadascuna de les entitats que cuideu dels que cuiden

Fundació Galatea: https://www.fgalatea.org/ca/

Suyport psicològic a professionals de la Salut per sobrecàrrega Covid-19

Cansament pandèmic. Efectes psicològics

Cansament pandèmic

Fa massa temps que ens trobem dins d’una situació que ja comença a desbordar-nos.

Distància social, física, bombolla habitual de convivència, mascareta… un món que se’ns fa petit… un confinament interior que es va afermant cada vegada més en cadascun de nosaltres

De vegades no som conscients de com aquesta tremenda i crítica situació ens afecta.

Hi ha ferides que no es veuen, i aquestes són les més perilloses….

Ja ha passat gairebé un any des del començament d’aquesta terrible i tortuosa pandèmia i, entre confinaments estrictes i més moderats, ens sentim anímicament esgotats.

Els problemes per a gestionar les emocions fan que el nostre equilibri psicològic es deteriori.

L’estabilitat emocional s’ensorra, s’enfonsa, i el que abans era un problema passatger ara és una muntanya immensa i inaccessible.

Hi ha persones més fràgils. Les persones grans, sobretot les que viuen soles, han sofert en general un deteriorament cognitiu i físic important.

Els nens petits, en ple desenvolupament emocional i social, s’han vist confinats i sense poder relacionar-se amb altres nens, quelcom que pot afectar en un futur el seu desenvolupament interior, buscant i experimentant, maneres alternatives de manifestar les seves emocions.

És una anotació a tenir en compte. En un futur no gaire llunyà pagarem un preu molt alt al marge de l’impacte i l’expansió del SARS-CoV-2.

Segons els experts, després de la covid-19, la salut mental serà un dels grans problemes sanitaris al qual haurem d’enfrontar-nos.

Hem de ser conscients que sense aquestes mesures de contenció, hauria estat impossible minimitzar parcialment l’impacte d’un virus transmissible per via aèria que és altament contagiós i letal.

Però cal reconèixer aquest esgotament emocional, i sol·licitar l’ajuda necessària.

Estem tenint una exposició excessivament prolongada enfront d’una situació molt estressant i incerta, que produeix un desgast emocional tremend i exponencialment molt elevat.

El cansament pandèmic és present en tots i cadascun de nosaltres, però és en l’àmbit sanitari on els estralls són més importants i evidents.

Esgotament, incertesa, por, ansietat, depressió… un còctel emocional que afecta els sanitaris i la població en general, però sobretot les persones que estan en primera línia de foc, intentant apagar unes flames incandescents que quan semblen minvar… tornen a prendre… En algunes ocasions amb més forces… I l’ànim s’ensorra.

Després de la contenció de la pandèmia haurem d’enfrontar-nos a nosaltres mateixos. Però és sempre amb l’ajuda necessària que trobarem el suport per a superar totes i cadascuna de les osques que ens deixarà aquesta crítica situació.

La vacuna ens porta una gran dosi d’esperança, de veure que dins la foscor, la llum s’obre, amb claredat, sense fissures.

Els companys, la família els amics… tots els que hem lluitat i lluitarem, ens recolzarem per a superar qualsevol entrebanc. Tan sols una sola abraçada, la paraula mes dolça, el petó mes esperat, esvairà l’angoixa, els mal sons, la incertesa….

Es pot fer., i ho farem … Amb temps, amb ajuda si cal …

Junts seguirem endavant, sense por, amb fermesa, amb la força que ens dona saber que amb el nostre esforç hem aconseguit subjugar un enemic sibil·lí i implacable.

Més informació

La discapacitat intel.lectual (D.I.). Què és i com afecta la salut?

,

Durant la formació d’un metge es parla de passada de la discapacitat intel·lectual quan s’ aborden les malalties psiquiàtriques.

Les persones amb discapacitat intel.lectual i els seus cuidadors necessiten un esforç per part del metge i dels altres professionals implicats per a fer-se entendre. D’ una banda, per reduir l’angoixa i l’estrès en intentar comprendre el que se li demana, i de l’altra, per aconseguir comunicar-se.

Com podem definir la discapacitat intel·lectual?

Segons la darrera definició de l’American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) (antigament Associació americana de Retard Mental), la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (D.I.) es caracteritza per limitacions significatives tant en el funcionament intel·lectual com en la seva conducta expressada en les habilitats adaptatives, socials i altres.

L’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual ha de ser necessàriament multidisciplinària.

L’atenció és complexa, i més encara si presenta malalties cròniques.

Està descrit que les persones amb D.I. freqüenten menys els recursos sanitaris que la població general, quan haurien d’anar-hi més; diversos estudis suggereixen que la falta d’assistència sanitària d’aquest col·lectiu és la principal causa de mort prematura en les persones amb D.I.

Hi ha 3 motius principals:

 • Un grau alt d’infradiagnòstic, i/o mal diagnòstic, o diagnòstic emmascarat
 • Un risc de iatrogènia superior (efectes que produïm els professionals mèdics amb els tractaments)
 • Una menor efectivitat dels tractaments, quant a l’adherència a tractaments.

Evolució en l’atenció a persones amb D.I.

Actualment hi ha un augment en la sensibilitat i el reconeixement de seves capacitats de les persones amb D.I., així com dels seus drets fonamentals.

Les Administracions tenen una posició més favorable pel que fa a la seva atenció.

No sempre ha estat així. Aquest col·lectiu de persones era sovint motiu d’incomprensió, temor i “diversió” en el passat.

S’ha hagut de lluitar molt per part dels familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual per tal de remoure consciències.

No va ser fins a mitjans el segle XIX que es començà a reconèixer la necessitat d’educar-los.

Finalment, a partir dels anys 70 del segle passat, es va anar imposant una nova etapa de normalització, caracteritzada per la prevalença del model educatiu.

Incidència en la població general

La Discapacitat intel·lectual (D.I.) afecta entre el 1% i el 3% de la població.

A Catalunya afecta entre 75.000 i 225.000 persones (segons població IDESCAT a 1/1/2014).

Hi ha diferents factors que poden produir D.I. , i es poden agrupar en quatre categories:

 1. Trastorns genètics, com la síndrome X fràgil, la fenilcetonúria p la síndrome de Lesch-Nyhan.
 2. Trastorns cromosòmics, con la síndrome de Down, la síndrome de Prader- Willi i la síndrome d’Angelman.
 3. Causes biològiques, orgàniques i ambientals.
 4. Causes desconegudes

Altres malalties que afecten les persones amb D.I.

Segons l’informe SENECA, les malalties que afecten les persones amb D.I. serien neurològiques (epilèpsia) 18%, psiquiàtriques 18%, cardiovasculars 12%, urogenitals 11%, endocrinològiques 8%, dermatològiques 6%, hepàtiques i digestives (destaquen reflux i restrenyiment) 5%, respiratòries (pneumònies ) 4%, Otorrino (ORL) 3%, metabòliques 3% , al·lèrgies 2%, al·lèrgies medicamentoses 2%, renals 2%, reumàtiques 1%.

A totes aquestes patologies, cal afegir problemes de salut bucodental, patologia sensorial i trastorns de conducta.

Atenció a les persones amb D.I.
Els equips multidisciplinars

Hem de valorar la persona amb D.I. en cadascuna de les dimensions de vida, tenint en compte el model actual social i ecològic.

Sobre aquesta base formularem els problemes, els objectius i les estratègies o accions que emprendrem per a millorar les limitacions que hem detectat en cadascuna de les dimensions.

Aquesta tasca planificadora ha de comptar amb diferents professionals (psicòleg/ga, metge/ssa, fisioterapeuta, infermer/a, educador/a, treballador/a social, logopeda, etc) que han de fer una valoració conjunta de les accions a realitzar.

Pel que fa a la dimensió de la salut, moltes persones amb D.I. presenten patologia associada: neurològica, osteomuscular, conductes anòmales (agitació, auto i heteroagressions .

Aquestes patologies limiten el dia a dia, i a més a més cal afegir els efectes adversos o interaccions de múltiples fàrmacs; tractaments neurolèptics que ocasionen sedació, desmotivació, i afecten la interacció social, que es poden transformar en conductes disruptives.

Aquestes situacions poden dificultar processos d’aprenentatge quant a cura personal, i a tot allò que els hi faciliti l’autonomia.

Per tant, el metge ha d’intentar planificar la medicació que pugui produir els mínims efectes adversos, i al mateix temps sigui efectiva per a la simptomatologia que es vol tractar.

Així, facilitarem les intervencions d’altres professionals per a desenvolupar.

És important reconèixer les persones amb D.I. com a pacients crònics complexos, si es compleixen la combinació dels següents criteris:

 • La persona pateix diverses malalties alhora (multimorbiditat), o en pateix només una, però amb prou gravetat.
 • El seu abordatge conté alguns d’aquests elements:
  • Alta probabilitat de patir crisis amb molta simptomatologia i mal control.
  • Moltes derivacions a Urgències.
  • Malaltia progressiva.
 • Elevat consum de recursos i fàrmacs i risc iatrogènic (efectes secundaris que fan els fàrmacs sobre tot, o les nostres intervencions).
 • Entorn d’especial incertesa en les decisions i de dubtes en el maneig.
 • Necessitat d’activar i de gestionar l’accés a diferents dispositius i recursos, sovint per vies preferents.
 • Associació a fragilitat de base, pèrdua funcional, probabilitat de davallada aguda (funcional o cognitiva) o nova aparició de síndromes geriàtrics.
 • Situacions psicosocials adverses.

Dr. Antonio Luis Muñoz

 

Bibliografia.

Quaderns de la bona praxi. Col·legi de metges de Barcelona.

Vacunació a la Residència Les Hortènsies i a tota la FSFA

La vacunació segueix el seu ritme… accelerant-se… Ràpid, intens, i segur.

Ja s’estan vacunant els residents i professionals de la Residència El Montseny, del CSAI Can Torras i ara també de la Residència les Hortènsies!!!

A causa de la gran quantitat de persones a vacunar, els grups de sanitaris dedicats a aquesta tasca a tot el territori espanyol suporten un gran volum de treball.

Dins aquestes circumstàncies, i després d’un específic curs sobre la inoculació de la nova vacuna contra la Covid-19, les infermeres i infermers en la FSFA són els que s’ocupen de la seva administració, per a poder així tenir al menor temps possible a tots els residents i treballadors immunitzats.

El calendari és estricte i es complirà amb tota rigorositat.

La vacuna contra la covid-19 té una molt àmplia i bona acceptació entre els equips sanitaris, que albiren a la seva inoculació una via cada vegada més propera a la immunitat enfront de la pandèmia.
El camí no és fàcil… I menys en aquests moments en què la incertesa en moltes ocasions ens embarga.

Sense vacuna no hi ha solució possible enfront d’aquest terrible i esperpèntic escenari al qual ens enfrontem dia rere dia.

Potser tardarem a aconseguir una immunització total, potser siguin necessàries dosis de record enfront de les noves variants que segueixen apareixent … potser hem de conviure amb la covid-19 sempre, com hem fet amb la grip…

El context és complex, però la lluita no cessarà.

Aconseguirem tornar a retrobar aquest camí que fa gairebé un any va canviar la direcció de la nostra vida.

Què cal saber sobre les vacunes Covid-19 i la seva administració?

, , ,

Les vacunes actuals tenen la missió de fer que el propi cos sintetitzi anticossos (Ac) contra les espícules del coronavirus ( Proteïna S) que es presenten a les cèl·lules sanes, de manera que els virus no puguin entrar a les cèl·lules perquè són destruïts.

La investigació de les vacunes actuals (COVID 19) es basa en investigacions prèvies per altres coronavirus.

No s’ha saltat cap fase, s’han solapat algunes fases de la investigació clínica.

Els governs dels USA, UE, Xina i Rússia, així com la iniciativa privada, han posat molts diners per al desenvolupament de les vacunes.

Quin percentatge de la població hauria de vacunar-se?

Perquè les vacunes siguin segures, eficaces i disponibles, almenys un 70% (75-80%) de la població hauria de vacunar-se. Si la vacuna fos menys eficaç caldria que es vacunessin més persones per arribar al grau òptim d’ efectivitat.

És important que es vacuni un 60%-70% de la població mundial, és a dir uns 5.600 milions de persones, per tal de crear immunitat de grup.

La vacuna serà eficaç en la mesura que baixi la mortalitat, els símptomes greus i la progressió de la malaltia.

No sabem quant de temps duren els Ac després de tenir la malaltia, i tampoc no sabem quant duraran els Ac creats pel sistema immunitari després de la vacunació.

Hi ha una disminució dels títols d’Ac en aquells que s’han recuperat de la infecció de SARS-COV2.

Les persones que han passat la Covid-19 es poden vacunar.

Com actuen les vacunes contra la Covid-19?

Existeixen diversos tipus de vacunes:

1. Virus atenuats. Molt eficaç (Triple vírica, xarampió).
2. Virus inactivats. Es destrueixen els virus amb calor, o substàncies químiques.
3. Proteïnes (Grip)

Les vacunes noves com les de la COVID són a partir de vectors replicatius (fragments del RNA del virus), o a partir d’adenovirus.

La vacuna del coronavirus que provoca la Covid es fa al laboratori a partir d’un fragment del RNA del virus.

Aquest fragment de RNA s’embolcalla en una bossa lipídica, atès que les membranes cel·lulars estan formades per fosfolípids.

Quan entra al citoplasma produeix moltes còpies als ribosomes, i de tres fragments es formen les espícules de coronavirus, o també anomenada proteïna S, que sortirà de la cèl·lula. Durant dos dies es mostra fora de les cèl·lules, i és aleshores quan el sistema immunitari localitza aquesta anomalia a les cèl·lules sanes de l’individu i forma Ac (Immunoglobulines).

El tros de RNA no POT ENTRAR en el nucli cel·lular, que és on es troba el genoma, i per tant, no es pot barrejar amb el DNA.

La vacuna pot ser causa de Covid?

La vacuna amb RNA no conté el virus que provoca la Covid. Per tant, si un pacient contrau la malaltia després de la vacunació, aquesta no en pot ser la causa. Es pot haver contagiat dies abans o bé en dies successius.

Com s’ha d’administrar per generar immunitat?

La vacuna de Pfizer-BioNTech s’ha d’administrar dues vegades, separades 21 dies. La de Moderna també dues vegades, en aquest cas amb 29 dies de separació.

Un cop descongelada poden passar cinc dies abans de la seva degradació.

Als dotze dies de la primera dosi ja es pot veure una disminució de la corba de contagis, però l’eficàcia màxima es produeix als dotze dies de la segona dosi.

Queden dos temes pendents:

1. Quant duren els Ac que es formen a partir de la vacunació
2. En cas que un individu s’hagi vacunat o contragui la malaltia, i es mostri asimptomàtic, també pot contagiar.

Quins efectes secundaris pot produir la vacuna de Pfizer-BioNTech?

Els efectes secundaris es poden presentar als dos dies de la vacunació, i poden ser:

1. Dolor al lloc de la injecció 84%
2. Cansament 63%
3. Mal de cap 55%
4. Miàlgies 38%
5. Cefalea 32%
6. Artràlgies 24%
7. Febre 14%.
8. També urticària.

La vacuna no produeix pèrdua de gust ni d’ olfacte, i tampoc mal de gola.

Si es presenta febre, s’hauria de realitzar TAR ó PCR per a descartar COVID+.

Als 12 dies de la 1ª vacunació ja comença l’eficàcia.

Són recomanables per a tothom?

Les vacunes no són recomanables en dones embarassades o en dones que estan alletant perquè no en tenim casuística, és a dir, no s’ ha provat. Però en principi no estan contraindicades de manera absoluta.

Els pacients en tractament amb anticoagulants (Sintrom) poden rebre la vacuna,
l’únic problema és que cal pressionar sobre el punt d’injecció uns 2 minuts perquè podria sagnar. Els antiagregants no estan contraindicats.

I no hi ha altres fàrmacs ó patologies mèdiques que contraindiquin la vacuna.

Un altre aspecte és que, així que tinguem més vacunes diferents, es podrà decidir quin tipus de vacuna és la més convenient per a cada tipus de pacient (per edats, etc.).

Altres consideracions

En cas que un pacient tingui la malaltia amb símptomes, no es vacunarà. Podem esperar fins que ja no en tingui.

Cal continuar fent PCR de control a tothom, fins i tots als que es vacunaran per control de contagis. L´única diferència és que estem més protegits.

Cal mantenir les mesures de prevenció que s’estan seguint actualment.

En el cas que un pacient hagi patit COVID i tingui una serologia positiva AC IgG+, es podria esperar 3 mesos abans de procedir a la vacunació.

No es creu que la vacuna pugui ser la causa de malalties autoimmunes pel fet que l’exposició de la partícula (proteïna S) a les cèl·lules dura dos dies.

No es farà test d’Ac després de la vacunació, excepte en cas d’estudi de cobertures de la vacunació.

En cas d’un vacunat que presenti símptomes de COVID, per la vacunació no cal aïllament perquè la PCR seria Negativa.

Cal deixar clar que no s’administra el virus, sinó solament fragments de RNA que permeten la síntesi d’una proteïna del virus (Spike – proteïna S).

Dr. Antoni L Muñoz.

Més informació