Governança

El Patronat és l’Òrgan de Govern de la Fundació, format pel president, vicepresident i vocals:

President
Sr. Salvador Soler Fàbregas
 
Vicepresident
Sr. Enrique Alonso Lorente
 
Secretària
Sra. Anna Roiger Juny
  
Vocal
Sr. Eduardo Ferreiro Pérez
 

Estatuts

Òrgan directiu

L’Òrgan Directiu ordinari de la Fundació és la Comissió de Direcció, de la que depèn tot l’equip professional.

Organigrama FSFA
PRESIDÈNCIA
Comissió Delegada Patronat
PRESIDÈNCIA PATRONAT
Patronat
Direcció General
Candela Calle
Direcció de cures
Lídia Garrote
Direcció de persones
Pere Illa
Direcció econòmica i financera
Jordi Cortasa
Direcció serveis generals
Daniel Gallego
Direcció RSC i estratègia
Kilian Lansaque

Vols col·laborar amb la Fundació?
Fes-te voluntari, participa en les activitats
o finança un projecte.