Missió, Visió, Valors i Propòsit

Donar una assistència sanitària i social integral de qualitat tècnica i humana centrada en les persones.

Ser una institució de referència en l’àmbit de la salut i social que vetlli per la qualitat de l’atenció i el benestar de les persones.

Compromís social amb i per a les persones.

Alta competència tècnica i humana.

Tracte càlid i personalitzat.

Junts aconseguim avançar.

Comuniquem qui som i què fem.

Donar una atenció centrada en la persona, que s’adapti a la diversitat de perfils i a tots els dispositius i que vetlli per la sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

Vols col·laborar amb la Fundació?
Fes-te voluntari, participa en les activitats
o finança un projecte.