La Fundació

La Fundació Sant Francesc d’Assís (FSFA)  és una institució privada i sense ànim de lucre, dedicada a tenir cura, acompanyar i donar suport a persones en situació de dependència, ja siguin persones grans, amb discapacitat intel·lectual o que pateixen una situació de malaltia.

Enfoquem la nostra activitat assistencial des d’una visió humanista. Amb el nostre model d’atenció integral, globalitzat i interdisciplinari, pretenem atendre les persones de la millor manera possible. El nostre objectiu és  millorar la seva qualitat de vida, potenciar la seva autonomia i afavorir  la seva integració i participació social.

La nostra experiència i voluntat de millora constant ens han permès consolidar uns serveis d’alta qualitat, convertint la Fundació en referent dins el sector soci sanitari. I tot això gràcies a un equip humà  professional, eficaç i responsable.

A la fundació, dissenyem i implementem models i procediments enfocats a la millora contínua i treballem amb compromís, professionalitat, humanisme, participació i comunicació.

La FSFA,  integra en el seu model de gestió les expectatives dels grups d’interès i de la societat, amb l’objectiu principal de fomentar la sostenibilitat econòmica, social i medi ambiental.

Els eixos que constitueixen aquest model són:

  • Promoure una atenció soci sanitària integrada i participativa, amb la implicació de pacients, professionals i proveïdors.
  • Afavorir la millora contínua dels serveis, la gestió per processos i l’orientació per resultats.
  • Vetllar per la competència, la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament professional del nostre equip humà.
  • Ser responsables amb el medi ambient amb actuacions per disminuir l’impacte que genera l’activitat assistencial.

Actualment disposa de tres centres, Can Torras, les Hortènsies i el Montseny i el màxim òrgan de govern és el Patronat i l’equip directiu.

Vols col·laborar amb la Fundació?
Fes-te voluntari, participa en les activitats
o finança un projecte.