Voluntariat i participació

Si estàs interessat en conèixer més profundament els projectes que s’estan portant a terme a la Fundació i vols col·laborar amb els nostres residents, deixa les teves dades al final d’aquesta pàgina i et contactarem per explicar-te tots els detalls.

ANIMA’T A CONEIXER-NOS!!!

Projectes de voluntariat

Al llarg d’aquests anys els voluntaris han representat un gran ajut i un bon exemple de solidaritat i de responsabilitat amb els nostres usuaris.

Els voluntaris ofereixen suport amb intervencions personalitzades que ajuden els residents a augmentar la qualitat de vida i afavorir l’aspecte relacional i lúdic, així com a no perdre el contacte amb la comunitat i que participin activament de l’activitat del poble.

També formen part de tots els actes festius dels centres, essent en molts casos protagonistes dels mateixos.

El programa de voluntariat està dirigit des del servei de treball social del Centre i des del servei d’animació sociocultural, i consta dels següents projectes:

Tinc un amic

Dirigit principalment a aquells residents que no tenen una vida sociofamiliar activa. Amb aquesta iniciativa els residents poden establir una relació externa, proporcionant-los la possibilitat de gaudir d’una millor qualitat de vida i fomentant la seva socialització i normalització.

Vine a les sortides amb nosaltres

La tipologia de les sortides són de tipus cultural o lúdic i tenen per objectiu treballar molts aspectes de la persona: habilitats socials, cura personal, integració i participació en la comunitat .

Acompanya’ns

Suport amb intervencions personalitzades i acompanyaments (Servei Mèdic) que ajuden els residents a augmentar la qualitat de vida.

FES-TE VOLUNTARI!

Consells de Participació de Centre

Tots els familiars i amics de les persones ateses per la Fundació són convidats a participar en el Consell de Participació dels Centres, on estan representats tos els agents implicats en aquest tipus de serveis (Decret 202/2009, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials).

PARTICIPA!

Fes-te voluntari o participa

    Les seves dades seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal amb la finalitat de proporcionar-li la informació que ens ha sol.licitat. Els únics destinataris d'aquesta informació són els professionals de la Fundació Sant Francesc d'Assís i no es comunicaran a tercers. Per a currículums, les dades recollides es mantindran guardes durant un temps màxim d'un any. Per altres consultes i incidències, es mantindran fins a donar resposta a la sol·licitud i mai mes enllà dels dos anys. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça Carrer Ferrer i Guàrdia, 9, 08328, Alella – Barcelona o al correu electrònic dpd@fsfa.cat, en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o bé equivalent.