Servei de Rehabilitació de Can Torras

,

L’equip multidisciplinari de la FSFA, i en concret el de fisioteràpia del centre d’Atenció Intermèdia de Can Torras realitzen diàriament, un treball constant de recuperació en totes les vessants de malalties incapacitants que presenten el pacients atesos.

En aquest cas en concret, abordem la rehabilitació de l’aparell locomotor.

La recuperació després de l’amputació d’un membre és una tasca delicada que s’aconsegueix estant al costat del pacient amb una teràpia sostinguda.

La pròtesi és un dispositiu nou que ha d’aclimatar-se al cos després d’un accident o malaltia pels quals el membre original ha de ser amputat.

Cal fer exercicis rehabilitadors que facilitin la seva recuperació i facin que el pacient s’acomodi primer a la pròtesi, després a la seva funcionalitat.

L’adaptació a la pròtesi no és senzilla, és un membre aliè al qual cal habituar-se.

Cada minut, cada moviment rehabilitador és un punt de reinici.

L’objectiu és recuperar la mobilitat, adaptar-se a la pròtesi, acceptar la nova situació i enfrontar-se al dia a dia, a una nova forma de viure.

Un entrenament que permet que el pacient reprengui la deambulació i conservi l’autonomia més àmplia possible.

La seva evolució es llarga i complicada….

Són situacions difícils, complexes que han de resoldre’s amb determinació.

El factor psicològic és també un esperó important que els fisioterapeutes de Can Torras tenen molt en compte i els atorga una vàlua tant personal com professional inqüestionable.

En aquest procés, en Gabriel ha demostrat una força tant mental com física extraordinària, que ens reafirma en la nostra feina i ens ofereix lliçons de vida que compartim, admirem i de les que aprenem tots junts.

 

13es Jornades de la Gent gran activa Alella 2021

Com cada any, la FSFA participa de manera activa en aquestes jornades, perquè anem sumant anys i, com no, vivències.

Després d’una aturada a causa de la crisi pandèmica de la Covid-19, enguany, de forma no presencial tornem a ser aquí, plens de projectes i activats… que l’edat no és cap impediment per a dur a terme qualsevol activitat que el cos ens permeti i la ment ens motivi.

Aquestes Jornades no es viuen amb la quotidianitat a la qual estem acostumats, la mesures de seguretat encara continuen vigents i és en la forma telemàtica en què tenim aquesta vegada la veu, el ressò.

La pandèmia, ara amb millors indicadors epidemiològics i gràcies a la vacunació, està canviant molts costums als quals estàvem habituats.

La tornada a la normalitat no és lleugera, a poc a poc anirem avançant.

Els més grans de la Residència les Hortènsies hem participat al pregó que dóna el tret de sortida d’aquestes jornades:

Sent aquesta vegada una mica atípica, els organitzadors i tècnics de l’ajuntament es van desplaçar a la residència per gravar un vídeo, que al costat del missatge d’altres residències d’Alella inauguren aquestes jornades.

Paràgrafs que contenen un missatge esperançador, en què el més important és poder deixar enrere l’aïllament, la tristor i la por.

Tornar a compartir, a gaudir a somiar…

Una altra de les activitats de la qual hem estat partíceps, al costat de la Residència el Montseny, és en l’intercanvi d’una planta.

Cada residència tria un test que ens ha proporcionat l’ajuntament i nosaltres el decorem, amb imaginació i afecte, plasmant en colors la il·lusió de tornar a reiniciar-nos, trobar-nos i divertir-nos junts.

Després es regala a una altra entitat, reflectint així la unió de tot un poble, abocat a les persones de més edat.

Malgrat tot, l’alegria no ens marxa, i des d’aquí us diem:
Que continuï la gresca!!!
Visca la festa de la Gent Gran!!!
Aprofitem-la!!!

Comencem la festa, comencem l’inici dels 13e Jornades de la Gent Gran Activa!!!

 

 

La FSFA i el projecte “Alella, poble cuidador”

,
Fundació Sant Francesc d'Assís - FSFA - CSAI Can Torras

Ha engegat a Alella el nou projecte Alella Poble Cuidador, una Xarxa comunitària que es dedica a tenir cura i donar resposta ferma i eficaç a les persones del poble que pateixen malalties d’una avançada evolució.

La xarxa vol donar suport, també, als seus cuidadors i familiars.

Aquest projecte està impulsat conjuntament per veïnes i veïns del poble, entitats alellenques, com la FSFA i l’Ajuntament d’Alella, i compta amb el suport de l’Escola de Cuidadors de la Fundació La Caixa.

La FSFA participa activament dins aquest entramat comunitari a través del CSAI Can Torras, on s’han habilitat 5 habitacions individuals en un entorn adequat per prioritzar l’atenció propera i la confortabilitat, i per tractar de minvar  els efectes més adversos que poden causar el patiment d’una malaltia avançada i amb un desenvolupament irremeiable.

El nostre objectiu és crear un entorn segur i de tracte proper on els últims moments de la vida siguin dignes i confortables.

És un espai molt concret, que es manté allunyat del trànsit hospitalari, i permet que tant el pacient com els familiars tinguin al seu abast un suport emocional, clínic i professional.

Tenim un equip de treballadors formats específicament per a donar recolzament a totes les necessitats en aquest punt final de la vida.

Un compromís ferm amb la comunitat i amb les persones.

Certificació de gestió de la qualitat ISO 9001

,
Can Torras - Fundació Sant Francesc d'Assís

El CSAI Can Torras de la FSFA implanta i certifica el seu sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la norma ISO 9001:2015 amb Applus.

L’abast del projecte inclou el centre sociosanitari CSAI Can Torras, que ja està auditat, i continua amb l’acreditació de la Residència Montseny i la Residència Les Hortènsies, que s’auditaran aquest any..

L’obtenció d’aquest certificat és una extraordinària manera de consolidar els més de quaranta-quatre anys com a institució i ens reforça amb vista als pròxims anys.

Aquality Consulting ens ha ofert un valuós suport per a adequar la norma a les nostres necessitats i manera de treballar, per la qual cosa ara disposem d’un sistema de gestió de la qualitat adaptat a la nostra realitat.

La certificació ISO 9001

La certificació sobre la base de la norma ISO 9001 és un dels mètodes més coneguts i estesos per a implantar un sistema de gestió de la qualitat i donar fe públicament de la seva consistència i vigència.

La norma ISO 9001:2015, especifica els requeriments per als sistemes de gestió de la qualitat aplicables a tota organització que necessiti demostrar la seva capacitat per a proporcionar productes i/o serveis que compleixin amb els requeriments dels seus clients i els reglamentaris que li siguin aplicables, amb l’objectiu d’augmentar la satisfacció del client.

Per tant, l’obtenció de la certificació ISO 9001:2015 suposa que una entitat de certificació acreditada dóna garanties de la capacitat de l’organització de garantir el compliment dels requeriments relatius als seus productes i/o serveis.

Això no sols permet reforçar la imatge de les organitzacions certificades, tant en l’àmbit intern com extern, sinó que implícitament també ajuda a ordenar, controlar, formalitzar i sistematitzar la gestió.

La base dels sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 està constituïda pels següents 7 principis, orientats a la millora del rendiment de les organitzacions:

a. Enfocament al client
b. Lideratge
c. Compromís de les persones
d. Enfocament basat en processos
e. Millora
f. Presa de decisions basades en l’evidència
g. Gestió de les relacions

Seguim treballant per donar la màxima qualitat certificada als nostres clients i/o usuaris.

Kilian Lansaque

Vacunació a tots els centres de la FSFA: Montseny, Les Hortènsies i Can Torras

, , ,
Vacunació a tots els centres de la FSFA

La vacunació a les residències El Montseny i Les Hortènsies és ja un fet, tant per als usuaris com per al personal que, voluntàriament, ha accedit a la inoculació de la vacuna.

Al CSAI Can Torras, Centre Sociosanitari de referencia del Maresme, ja s’ha efectuat amb èxit la segona dosi de la vacunació Covid 19 als treballadors del centre i als pacients que requereixin una estada prevista superior a tres setmanes.

Amb la segona dosi ja implantada aconseguim una major capacitat d’immunització i a més, en el cas que es produís una infecció, una menor gravetat de la malaltia.

La reducció de la simptomatologia pròpia de la Covid 19 és tot un assoliment per a la població residencial general, en què el virus es va acantonar en la primera onada de la pandèmia i va causar estralls a les persones que per edat podien ser més vulnerables, ja fos per un sistema immunitari afeblit o alentit i/o per patologies addicionals prèvies.

La Residència el Montseny, des de l’inici de la pandèmia no s’ha vist afectada per cap de les onades que s’han produït, i s’ha resistit a cada envestida a la malaltia.

La vacuna ens dóna una tranquil·litat emocional que abans no teníem, podent relaxar-nos anímicament, però no deixant en cap moment de mantenir les mesures de seguretat que han de continuar protegint a tots i cadascun dels nostres usuaris.

Davant les variants que van sorgint i que desplacen en un primer moment el cep original, les mesures preventives es continuen prenent en tots i cadascun dels nostres centres.

La profilaxi i la prevenció ens continuaran protegint addicionalment.

La vacuna no és per ara la panacea, però sí una ajuda, una tranquil·litat essencial, no una immunitat total.

La ciència guanyarà la batalla al virus, però el camí encara no ha finalitzat. La direcció és la correcta, però no podem abaixar la guàrdia en cap moment.

Com a familiars, tutors, amics i simpatitzants dels usuaris de tots els nostres centres, sabem que sou conscients que seguint tots i cadascun dels protocols preventius marcats per sanitat, aconseguirem minimitzar qualsevol risc que pugui presentar-se.

JUNTS ACONSEGUIREM ACOSTAR-NOS.

Què cal saber sobre les vacunes Covid-19 i la seva administració?

, , ,

Les vacunes actuals tenen la missió de fer que el propi cos sintetitzi anticossos (Ac) contra les espícules del coronavirus ( Proteïna S) que es presenten a les cèl·lules sanes, de manera que els virus no puguin entrar a les cèl·lules perquè són destruïts.

La investigació de les vacunes actuals (COVID 19) es basa en investigacions prèvies per altres coronavirus.

No s’ha saltat cap fase, s’han solapat algunes fases de la investigació clínica.

Els governs dels USA, UE, Xina i Rússia, així com la iniciativa privada, han posat molts diners per al desenvolupament de les vacunes.

Quin percentatge de la població hauria de vacunar-se?

Perquè les vacunes siguin segures, eficaces i disponibles, almenys un 70% (75-80%) de la població hauria de vacunar-se. Si la vacuna fos menys eficaç caldria que es vacunessin més persones per arribar al grau òptim d’ efectivitat.

És important que es vacuni un 60%-70% de la població mundial, és a dir uns 5.600 milions de persones, per tal de crear immunitat de grup.

La vacuna serà eficaç en la mesura que baixi la mortalitat, els símptomes greus i la progressió de la malaltia.

No sabem quant de temps duren els Ac després de tenir la malaltia, i tampoc no sabem quant duraran els Ac creats pel sistema immunitari després de la vacunació.

Hi ha una disminució dels títols d’Ac en aquells que s’han recuperat de la infecció de SARS-COV2.

Les persones que han passat la Covid-19 es poden vacunar.

Com actuen les vacunes contra la Covid-19?

Existeixen diversos tipus de vacunes:

1. Virus atenuats. Molt eficaç (Triple vírica, xarampió).
2. Virus inactivats. Es destrueixen els virus amb calor, o substàncies químiques.
3. Proteïnes (Grip)

Les vacunes noves com les de la COVID són a partir de vectors replicatius (fragments del RNA del virus), o a partir d’adenovirus.

La vacuna del coronavirus que provoca la Covid es fa al laboratori a partir d’un fragment del RNA del virus.

Aquest fragment de RNA s’embolcalla en una bossa lipídica, atès que les membranes cel·lulars estan formades per fosfolípids.

Quan entra al citoplasma produeix moltes còpies als ribosomes, i de tres fragments es formen les espícules de coronavirus, o també anomenada proteïna S, que sortirà de la cèl·lula. Durant dos dies es mostra fora de les cèl·lules, i és aleshores quan el sistema immunitari localitza aquesta anomalia a les cèl·lules sanes de l’individu i forma Ac (Immunoglobulines).

El tros de RNA no POT ENTRAR en el nucli cel·lular, que és on es troba el genoma, i per tant, no es pot barrejar amb el DNA.

La vacuna pot ser causa de Covid?

La vacuna amb RNA no conté el virus que provoca la Covid. Per tant, si un pacient contrau la malaltia després de la vacunació, aquesta no en pot ser la causa. Es pot haver contagiat dies abans o bé en dies successius.

Com s’ha d’administrar per generar immunitat?

La vacuna de Pfizer-BioNTech s’ha d’administrar dues vegades, separades 21 dies. La de Moderna també dues vegades, en aquest cas amb 29 dies de separació.

Un cop descongelada poden passar cinc dies abans de la seva degradació.

Als dotze dies de la primera dosi ja es pot veure una disminució de la corba de contagis, però l’eficàcia màxima es produeix als dotze dies de la segona dosi.

Queden dos temes pendents:

1. Quant duren els Ac que es formen a partir de la vacunació
2. En cas que un individu s’hagi vacunat o contragui la malaltia, i es mostri asimptomàtic, també pot contagiar.

Quins efectes secundaris pot produir la vacuna de Pfizer-BioNTech?

Els efectes secundaris es poden presentar als dos dies de la vacunació, i poden ser:

1. Dolor al lloc de la injecció 84%
2. Cansament 63%
3. Mal de cap 55%
4. Miàlgies 38%
5. Cefalea 32%
6. Artràlgies 24%
7. Febre 14%.
8. També urticària.

La vacuna no produeix pèrdua de gust ni d’ olfacte, i tampoc mal de gola.

Si es presenta febre, s’hauria de realitzar TAR ó PCR per a descartar COVID+.

Als 12 dies de la 1ª vacunació ja comença l’eficàcia.

Són recomanables per a tothom?

Les vacunes no són recomanables en dones embarassades o en dones que estan alletant perquè no en tenim casuística, és a dir, no s’ ha provat. Però en principi no estan contraindicades de manera absoluta.

Els pacients en tractament amb anticoagulants (Sintrom) poden rebre la vacuna,
l’únic problema és que cal pressionar sobre el punt d’injecció uns 2 minuts perquè podria sagnar. Els antiagregants no estan contraindicats.

I no hi ha altres fàrmacs ó patologies mèdiques que contraindiquin la vacuna.

Un altre aspecte és que, així que tinguem més vacunes diferents, es podrà decidir quin tipus de vacuna és la més convenient per a cada tipus de pacient (per edats, etc.).

Altres consideracions

En cas que un pacient tingui la malaltia amb símptomes, no es vacunarà. Podem esperar fins que ja no en tingui.

Cal continuar fent PCR de control a tothom, fins i tots als que es vacunaran per control de contagis. L´única diferència és que estem més protegits.

Cal mantenir les mesures de prevenció que s’estan seguint actualment.

En el cas que un pacient hagi patit COVID i tingui una serologia positiva AC IgG+, es podria esperar 3 mesos abans de procedir a la vacunació.

No es creu que la vacuna pugui ser la causa de malalties autoimmunes pel fet que l’exposició de la partícula (proteïna S) a les cèl·lules dura dos dies.

No es farà test d’Ac després de la vacunació, excepte en cas d’estudi de cobertures de la vacunació.

En cas d’un vacunat que presenti símptomes de COVID, per la vacunació no cal aïllament perquè la PCR seria Negativa.

Cal deixar clar que no s’administra el virus, sinó solament fragments de RNA que permeten la síntesi d’una proteïna del virus (Spike – proteïna S).

Dr. Antoni L Muñoz.

Més informació

Les vacunes Covid-19 al servei de farmàcia del CSAI Can Torras

,
Vacunes Covid-19 a Farmàcia CSAI Can Torras

La vacunació contra la Covid-19 comporta una complexitat afegida, que des del Servei de Farmàcia del CSAI Can Torras ens incentiva a realitzar una actualització dins les nostres instal·lacions i la modificació de protocols específics per a tal fi.

Són vacunes molt precises, amb unes necessitats de tractament minuciós i concret.

Com ja sabeu, la nostra tasca des de Farmàcia no només és l’adquisició, gestió i custòdia dels medicaments. Ens hem dedicat de ple a resoldre qualsevol obstacle per tal de mantenir la seva conservació, complint tots els criteris sanitaris i de control addients que comporta aquesta vacuna.

Hem hagut de pujar una altra nevera del control 9 d’Infermeria, ja que les vacunes han d’estar a una temperatura d’entre 2 i 8ºC per tal de poder mantenir la seva capacitat i la que tenim fixa ens pujava a més de 8º C. Així que vam decidir posar les vacunes a la nevera que registra de mitjana una temperatura d’entre 4-5ºC .

Dins el Servei de Farmàcia, com a tots els serveis de la FSFA, s’han incrementat les tasques en relació a la Covid 19, sense deixar de banda totes les accions de millora a la prescripció, dispensació i administració de medicació, resolent també tot tipus de consultes assistencials que puguin sorgir al respecte.

Seguim via!!!

El camí contra la lluita de la Covid 19 es cada vegada mes curt.

#JoEmVacuno per ells, per tu, per mi…

Fent front a la Covid-19

Equip professional de la FSFA

Equip professional de la FSFA

Al CSAI Can Torras, com a centre de referència que som dins la nostra regió sanitària, disposem d’una unitat especial on són derivats pacients que han donat positiu en SARS-COV2 al marge d’altres patologies, com ja va passar en la primera sacsejada de la Covid-19.

Són pacients que ens arriben tant dels hospitals de la nostra regió sanitària (principalment de l’Hospital Germans Trias i Pujol) com de centres residencials de l’entorn i de domicilis particulars.

Es tracta d’una unitat específicament acondiciada per a assumir aquestes circumstàncies tan adverses, amb un personal qualificat per a fer front a les eventualitats que pugui oferir la Covid-19.

No és fàcil enfrontar-se cada dia a aquest embat tan fort, que no dóna treva i que es va transmetent a una velocitat aterridora.

A vegades és molt difícil gestionar emocionalment aquesta situació tan crítica i sabem que el preu a pagar és alt. Com a professionals de la salut, coneixem els riscos que comporta aquesta guerra sense treva, però davant d’això no dubtarem mai a aportar, en tots els sentits, el millor de nosaltres.

Però demanem que, davant unes dades epidemiològiques tan negatives, totes i tots fem un esforç de responsabilitat individual, de totes les persones que formen el nostre entorn social, per seguir escrupolosament totes les recomanacions donades per les autoritats sanitàries  i poder veure així una petita llum dins d’un túnel excessivament fosc….

Seguim un camí incert, però a pas ferm amb la col·laboració de totes i tots.

Control i seguiment de les PCR a l’equip professional de la FSFA

Equips professionals de la FSFA

Les prediccions més pessimistes parlaven d’una segona onada de la pandèmia amb un pronòstic ara per ara incert…

Donades les dades epidemiològiques del Departament de Salut, aquesta segona onada ja la tenim a tocar…

L’empenta i l’escomesa de la Covid-19 segueix un ritme imparable i desbocat.

La seva expansió és excessivament ràpida i l’hivern pot accelerar encara aquesta regularitat.

Com ja és sabut, a la Fundació s’estan realitzant voluntàriament controls sistemàtics amb PCR a tot el personal.

Aquesta terrible pandèmia està seguint una progressió ascendent a escala mundial. Per ara, en el nostre petit entorn, malgrat que inevitablement es detecta algun positiu asimptomàtic aïllat, la tònica general és la negativitat en els controls realitzats.

Dins el marc en què ens trobem, la FSFA agraeix el sobreesforç de tots i cadascun dels treballadors de la Fundació per continuar mantenint les mesures de prevenció i contenció de la Covid 19, fins i tot fora de l’àmbit laboral.

Fins i tot fins sent meticulosos i preventius, qualsevol de nosaltres, per més curosos que siguem, podem en un moment o un altre ser positius en Covid 19. La situació sanitària és molt complexa i aquest virus és imparable i sorprenent.

NO relaxem les mesures de prevenció establertes, per que el virus NO trobi una nova escletxa per colar-se.

De nosaltres depenen que els nostres residents puguin quedar al marge d’aquesta pandèmia dins la mesura que ens sigui possible i del marge que la Covid 19 ens permeti.

Hem lluitat i continuarem lluitant!!!
Ara amb més mitjans, menys incertesa i més segurs!!!

GRÀCIES!!!


Seguim endavant
.

La teva responsabilitat és la meva vida

Residents Les Hortènsies

Residents Les Hortènsies

Dins les circumstàncies adverses que ens ha tocat viure, hem d’aclimatar-nos d’una manera o altra a les noves situacions que envolten el nostre dia a dia.

No som els únics, ni els primers, ni, per desgràcia els últims, que han passat per unes realitats similars.

Contextos que han canviat significativament amb una rapidesa de vertigen.

Em sorprèn veure tot això, em descol·loca…. fins i tot m’espanta…

Però si cosa m’han ensenyat els meus monitors i educadors és l’adaptació a nous escenaris, a noves realitats….

No és fàcil, però si possible.

Al meu nucli de convivència faig tot el que fins ara feia: tallers, activitats… que van ampliant la nostra capacitat mnemotècnica i modelant les nostres motricitats.

Als companys i amics de les altres unitats de convivència els puc veure des de lluny, trucar-los per telèfon …

Ara per ara, el contacte està molt limitat….

I sí, els trobo a faltar, em falten les seves abraçades, els seus somriures, les seves trobades…

Qui m’ho hagués dit… Quan m’enfadava per qualsevol cosa…!!!

Ara no és temps d’aglomeracions, ni de festes multitudinàries ni d’esdeveniments tumultuosos… Poquets i recollits.

No hem de tenir por a aquest impàs a la nostra vida, és passatger, encara que se’ns faci molt llarg, feixuc  i intens.

Jo que estic fent aquest esforç, et prego que el facis tu també. Junts podem superar qualsevol adversitat que ens sobrevingui.

Remant a una, arribarem abans.

En aquests moments està a prova la nostra capacitat de solidaritat. No deixem de costat aquesta oportunitat.

Potser necessitàvem una clatellada de realitat per a adonar-nos que hem de ser més humans…

Que el que més trobem a faltar són a les persones, no les coses.!!!

Seguim units fins i tot a l’espai, per tu i per mi.

Les mesures de distància d’ara ens acostaran en aquest futur.

Sé que no em fallareu!!!

GRÀCIES!!!!

Què són els tests serològics d’anticossos i per què són útils?

Proves serològiques

Els testos serològics no són el mateix que les proves PCR, que detecten la presència del virus en les mucoses de la naso faringe com ja havíem explicat en articles anteriors.

El test d’anticossos és una prova serològica que es realitza mitjançant una mostra de sang i permet detectar els anticossos que ha pogut generar el nostre cos enfront d’una possible exposició a la covid-19.

Possiblement una gran part de la població hagi passat la malaltia sense saber-ho, creant anticossos per a combatre la infecció. Per això, aquestes proves, en un principi permetrien l’elaboració per part dels especialistes d’un mapa de seroprevalença més real.

Però segons els experts hi ha una variable important entre els que han passat la malaltia d’una manera severa, els que l’han patit d’una manera més lleu i fins i tot els asimptomàtics, que podrien haver generat una protecció més dèbil. És mitjançant aquest testos que podem analitzar el tipus d’anticossos generats.

Segons els experts estem molt lluny de la immunitat de grup, per això, el risc d’infecció o rebrot, pot ser elevat.

Si el nostre sistema immunològic és capaç de crear els anticossos necessaris per a la possible immunització enfront de la Covid-19, es creu que els casos de reinfeccions són poc probables o potser més lleus.

Però no existeixen evidències tangibles i cal ser molt prudents quan es parla d’immunitat. Es desconeix si realment aquesta suposada immunitat pot evitar un rebrot, ja que no se sap la seva durada.

Per això és de vital importància no abaixar la guàrdia, evitant així una falsa sensació de seguretat. No oblidem que parlem d’un virus nou, al que el nostre organisme no ha estat exposat mai, i és per aquesta raó que no podem deixar de continuar prenent les mesures de prevenció que diàriament els experts ens aconsellen.

Mascareta, distanciament personal, higiene…

La prevenció per davant de tot!!!

Més informació:

Reflexió post-COVID-19

, , ,
Pacient de 74 anys recuperat de Covid-19 a Can Torras
Pacient de 74 anys recuperat de Covid-19 a Can Torras

L’edat no és un impendiment per sortir-se’n a Can Torras

La Fundació Sant Francesc d’Assis té tres centres molt diferenciats entre sí i amb particularitats molt específiques: un centre sanitari d’atenció intermèdia, un centre residencial per a persones grans i un centre residencial per a persones amb discapacitat.

Jo diria que els principals aspectes a destacar en aquesta etapa tant crítica que ens ha tocat viure, han estat l’encert de les decisions estratègiques que en el seu dia la FSFA va definir:

  1. La sanitarització del centres: els tres centres funcionen amb el mateix model d’assistència sanitària i social que es caracteritza per posar les persones al centre, per l’estreta connexió entre tots els serveis per assegurar el treball multidisciplinari i per disposar d’una estructura sanitària potent en cada un d’ells, tant de personal com de recursos, que en moments puntuals pot estar recolzada per la del centre d’atenció intermèdia.
  2. Lideratges potents i equips de suport eficaços: Unes direccions de centre potents que han identificat les necessitats de forma precoç i uns serveis corporatius centrals que han gestionat l’obtenció d’aquestes ràpidament i que les han distribuït de forma equilibrada. Aquesta ha estat la base per poder-nos enfrontar a situacions difícils durant aquesta etapa.
  3. Equips de treball compromesos que han sabut fer front, amb molta professionalitat i proximitat humana, a una situació sobtada i excepcional. Sanitaris, personal auxiliar, educadors, personal de manteniment, bugaderia, neteja… han demostrat el seu compromís davant circumstàncies molt adverses. Ens han donat a tots una lliçó de treball en equip, precisió tècnica i tracte humà.
  4. La flexibilitat i capacitat d’adaptació: Els nostres centres sempre han estat estructures flexibles i amb una gran capacitat d’adaptació a les necessitats que la societat ens demana en cada moment per davant dels nostres interessos. Aquesta experiència ens ha facilitat poder efectuar totes les adaptacions funcionals que hem hagut de realitzar d’una forma àgil.
  5. La capacitat de donar respostes amb els recursos de que disposem en cada moment: Hem fet servir tota la nostra inventiva per fer front, en un context de recursos limitats, a una realitat nova, totalment aliena a la nostra quotidianitat. Tothom ha mostrat una increïble capacitat per afrontar, amb els recursos de que disposava, una situació que semblava, en un inici, que ens anava a sobrepassar.
  6. L’empatia i la solidaritat són valors claus en situacions de crisi: Ens han sorprès molt positivament les nombroses mostres de solidaritat per part del nostre entorn immediat: la col·laboració desinteressada de persones anònimes, empreses i ajuntaments que s’han mobilitzat a tots els nivells per fer-nos donació de material específic per la contenció de la Covid19.

Aquesta proximitat i recolzament ha estat més sentida encara, davant l’allunyament que d’altres Institucions o Administracions han demostrat.

En definitiva, una vegada més, la realitat ens demostra que una estratègia institucional fonamentada i ben estructurada ha estat essencial per superar l’adversitat en moments difícils.

De ben segur que un cop superada la fase aguda, no podrem tornar a les estructures anteriors, ens haurem d’organitzar d’una altra manera i caldrà un període de reflexió, no molt llarg, per incloure en la nostra quotidianitat d’atenció a les persones, totes les lliçons apreses en aquest temps turmentós.

Josep M. Cuartero.