Obres al CSAI Can Torras. Habitacions i annex trànsit

,

L’objectiu principal de les obres que es plantegen al CSAI Can Torras és aconseguir unes condicions interiors de confort i seguretat d’acord amb les normatives actuals, especialment en tot allò regulat pel Decret 92/2002: Centres i Serveis Sociosanitaris a Catalunya i amb el determinat per codi Tècnic de l’Edificació en els capítols que són d’aplicació.

Annexe trànsit

S’aprofitarà la intervenció per renovar les instal·lacions d’acord amb la normativa vigent referent a :

 • HE0 Limitació del consum energètic.
 • HE1 Limitació de la demanda energètica.7
 • HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
 • HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.
 • HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.
 • HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.

No es contemplen intervencions en façanes donat que en tots els casos s’aprofiten els forats existents.

Les habitacions i equipament del Centre compliran amb les prescripcions de l’Annex 1 del decret 92/2002, de 5 de març, pel qual s’estableixen la tipologia i les condicions funcionals dels centres i serveis sociosanitaris i se’n fixen les normes d’autorització.

En tot allò referent a dimensions, els dormitoris individuals tindran un mínim de 9m2 i els dobles 14 m2 i seran accessibles.

Els projectes d’habitacions dobles amb serveis higiènics, bé compartits amb una altra habitació doble o bé exclusius, com en el cas de l’habitació doble de PB Zona Nord.

Els controls d’infermeria disposen d’espai per tres llocs de treball, en un taulell que s’obre al passadís de la zona a controlar mitjançant un vidre.

Inclouen zona per carros mèdics i armaris de medicació, display d’avisos, pica rentamans i espais diversos per a equipament adient.

Ambdós disposen d’espai Net i Brut annex, dins o a prop.

A la zona Nord-est, on actualment hi ha un espai per magatzem, office i mortuori es creen una habitació doble i un nou control d’infermeria, amb els seus espais annexes.

Habitacions

L’objectiu és transformar aquest espai assistencial en forma de centre de dia en espai assistencial en forma d’habitacions, per tant sense canvi d’ús, amb condicions interiors de confort i seguretat d’acord amb el Decret 92/2002 i que determina el Codi Tècnic de l’Edificació als capítols que son d’aplicació.

La proposta consta de 5 habitacions a façana, amb les 4 primeres amb bany compartit cada dos habitacions i l’ultima amb bany propi.

Es disposen al llarg d’un passadís interior d’amplada que compleixi l’accessibilitat, generant-se dos espais de diàmetre 1,50m per permetre el gir.

Aquestes 5 habitacions tindran un control d’infermeria que es col·loca a l’inici del passadís.

La nova distribució obliga a refer el vestíbul d’accés des de l’exterior que respectarà les normes vigents.

 • HE0 Limitació del consum energètic.
 • HE1 Limitació de la demanda energètica.7
 • HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
 • HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.
 • HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.
 • HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.
0 comentaris

Escriu un comentari

Tens alguna cosa a dir?
Deixa'ns la teva opinió!

Escriu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.