Can Torras incorpora les figures de referents d’infermeria i TCAI

,
Centre Sociosanitari Can Torras. Seu de la FSFA

Nou canvi al model assistencial de FSFA.  Can Torras acaba d’implementar les figures de referents d’infermeria i de TCAI, en el torn de matí i tarda. La incorporació d’aquestes figures obeeix al desplegament d’un nou model i una nova estratègia d’actuació i organització a les unitats del centre.

Pel que fa a l’IR les seves tasques serien l’autocobertura d’incidències d’última hora i el suport assistencial a la unitat. També el suport a la persona atesa i la seva família en tot el període d’ingrés. Així mateix, pertoca a l’IR la valoració dels ingressos junt amb la TR. A més a més, s’encarrega de la revisió de persones usuàries amb cures complexes. També de la gestió dels plans de cures i la planificació dels processos d’alta.

Coordinar o supervisar els canvis d’habitacions que siguin necessaris és altra de les seves funcions. També estarà sota la seva responsabilitat la revisió de les actuacions de tot l’equip d’infermeria. Seva serà la gestió de conflictes. I, finalment, ha d’articular els canvis del nou model assistencial i assistir a les reunions multidisciplinars.

TCAI referent

Assumeix l’autocobertura en incidències d’última hora i fa el passe de parte de les incidències al torn posterior. Aquesta figura ha de prestar suport assistencial i assistir a reunions multidisciplinars junt amb l’IR.  Ha de mantenir l’ordre de les unitats i revisar les habitacions abans dels ingressos. També revisar el compliment dels protocols d’higiene, incontinències, seguretat i aïllament. A més, el control de les contencions forma part de les seves tasques.

A més a més, aquesta figura és la responsable de l’acollida al personal de nova incorporació i estudiants de pràctiques, i de l’atenció a les famílies en temes de la seva competència. Finalment, el/la TR s’encarrrega de la intercomunicació amb la cuina, l’optimització i cura dels recursos materials, així com de la gestió i execució dels canvis d’habitació.

Canvi al model assistencial

En relación a aquestes figures, la dirección de FSFA explica que «el model organitzatiu ha rebut una actualització amb una mirada cap al futur i cap a la professionalitzacio, millora de processos i, sobretot, cap a l’hospitalitzacio intermèdia». 

Cal assenyalar que la importància d’aquesta novetat en ser un «canvi de model assistencial dels/les professionals a peu de llit, que obre la porta a un millor control de la qualitat asistencial». La novetat, pensada per »aportar valor en l’atenció en salut», té a més l’avantatge que «reconeix experts en procesos, a més de recolzar el treballador/a assistencial directe».

En aquest sentit, la revisió del model assistencial i la dels processos, protocols i procediments és un dels objectius inclosos en el Pla Estratègic de FSFA 2022-2026. Aquesta revisió s’orienta a oferir una atenció basada en el coneixement, adaptada a les necessitats de les persones i garantista amb els drets i deures de la ciutadania.