FSFA, amb la transformació de l’atenció intermèdia i l’accessibilitat.

,

Fundació Sant Francesc d’Assís ha participat aquesta setmana en dues sessions relacionades amb la seva tasca. Amb la seva participació, FSFA expressa el seu compromís amb la transformació de l’atenció intermèdia i l’accessibilitat. Aquests són dos reptes que toquen a una entitat dedicada a donar una atenció centrada en la persona. Una atenció que ha d’adaptar-se a diversitat de perfils i a tots els dispositius, i vetllar per la sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

El conseller Manuel Balcells inaugurant la jornada d’atenció intermèdia. FONT.- Govern.cat

Transformació de l’atenció intermèdia

La primera d’aquestes versava sobre, ‘L’atenció intermèdia, un pilar del sistema integrat de salut de Catalunya”. Celebrada al Paranimf de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, comptà amb l’assistència de més de 300 professionals. Entre ells,  Candela Calle, directora general, Kilian Lansaque, director de RSC i Estratègia, i Lidia Garrote, directora de Cures.

La jornada va abordar el concepte d’atenció intermèdia, que a Catalunya substitueix el que fins ara es denominava atenció sociosanitària. En aquest sentit, es va constatar que «estem en un moment de transformació del model d’atenció sanitària den nostre país», en paraules del conseller de Salut Manel Balcells, present a la inauguració.

Així, aquesta transformació ve motivada per l’augment de l’ús dels serveis sanitaris en tots els nivells assistencials, i en especial l’atenció de persones grans amb necessitats específiques. I per assolir-la, s’aposta per un nou enfoc a l’atenció d’un grup de població complexa des d’un punt de vista clínic i social, ja que necessita atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada.

Codi d’accessibilitat

La segona de les sessions va ser la de presentació del Codi d’accessibilitat de Catalunya a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Dani Gallego, director d’Infraestructures i Serveis Generals, hi va acudir en representació de FSFA. L’acte va comptar amb la participació  d’Enrique Rovira-Beleta i Cuyás, expert en accessibilitat universal. La seva intervenció va permetre acostar-se a aquesta nova normativa que entra en vigor en el primer trimestre d’enguany.

FSFA ha participar en sessions sobre transformació de l’atenció intermèdia i accessibilitat. FONT.-FSFA

Cal dir, que aquest codi s’ha desenvolupat al llarg de 9 anys (2014-2023), amb gran implicació de l’administració pública, entitats socials i col·legis professionals.  Se l’identifica el com element clau per a la revolució i transformació de la societat cap a una mira més oberta i general del concepte accessibilitat.

En aquest sentit, aquest concepte no fa referencia a persones amb discapacitats, sinó a la totalitat de la societat. Així mateix, va més enllà de l’espai físic i la supressió de barreres arquitectòniques. Per tant, el codi parteix d’un canvi de paradigma que abarca des de l’accessibilitat cognitiva, sensorial, … i s’integra des de la fase de disseny de productes, serveis o espais.

A més a més, la sessió va també avançar el que suposarà el distintiu de qualitat en accessibilitat, concebut com un element transformacional per a entitats, organismes i municipis. I finalment, va esmentar els períodes d’adaptació al codi, d’entre 1 i sis anys, amés de detallar el règim sancionador pels incompliments.

FSFA està compromessa amb la transformació de l’atenció intermèdia i l’accessibilitat. L’entitat n’és conscient del repte pel que fa a la primera i al que es va referir el propi Balcells durant la jornada, així com el derivat de l’accessibilitat. Reptes relacionat amb la universalitat, la integració i la eficiència que també inspiren el Pla Estratègic de FSFA.