FSFA front la sequera

, ,

Una passa endavant per contribuir a pal·liar els efectes de la sequera. FSFA està immersa en un procés per optimitzar el seu consum d’aigua. L’objectiu és sumar-se als esforços que promouen les administracions publiques per enfrontar la situació d’emergència que viu el país.

En aquest sentit, CR Montseny ha estat el primer centre on s’ha pres mesures correctores. Aquest centre, ubicat al Masnou, pertany a la unitat hidrológica Ter Llobregat. Cal dir que algunes d’aquestes mesures van començar a implementar-se abans d’arribar a la situació d’emergència actual.

D’entrada, a l’abril del 2022 es va realitzar una nova escomesa d’aigua al centre, tant interna com la connexió a la xarxa pública. També al llarg d’aquest any, es va realitzar la modificació de la sala tècnica de Montseny. Això va comportar la instal·lació de noves calderes, acumuladors i ramals principals d’instal·lacions. L’objectiu d’aquetes millores ha estat  fer més eficients les instal·lacions i reduir el consum d’aigua evitant possibles pèrdues.

Neteja, manteniment i pedagogia

Per tal de reforçar ambdues actuacions, l’equip de manteniment va verificar la inexistència de fugues a la instal·lació i s’ha planificat de forma sistemàtica la comprovació de la xarxa interna. A més a més, es va prohibir el rec de totes les zones exteriors del centre.

Per altra banda, van incorporar-se sistemes de neteja en humit. Així, la FSFA va prioritzar la neteja mitjançant mopes humides per davant dels consums d’aigua en galledes. Aquest sistema de neteja aposta per la incorporació de nous productes i sistemes de desinfecció per davant de sistemes estàndard. No obstant, el sistema de galledes es continua utilitzant en aquelles activitats o procediments en els que així ho demanen els protocols de neteja.

Finalment, es va optar per la comunicació i la pedagogia. Tant és així, que els professionals han estat informats de la situació de sequera, posant-se en valor punts com  ara fer un ús molt responsable de l’aigua o informar de qualsevol anomalia que es detecti a la xarxa (degoteig en aixetes, possibles pèrdues,…).

Amb l’aplicació de totes aquestes mesures, CR Montseny porta una evolució molt positiva pel que fa a la reducció del consum de l’aigua. Així, entre els anys 2021 i 2023 aquest consum s’ha reduït un 30%, la qual cosa avala l’actuació de FSFA front la sequera.

Noves mesures

Per acabar, cal dir que, encara que CR Montseny no disposa de banyeres i totes les higienes personals es fan en dutxes, amb les corresponents ajudes tècniques, FSFA també actuarà en aquest àmbit. D’aquesta manera, l’ àrea assistencial engegarà pròximament el projecte per fer les higienes dels usuaris en sec.

Aquest, a banda de ser un sistema assistencial de major qualitat i més segur per les persones ateses, en tant afavoreix el control de les infeccions, preveu una reducció dels consums d’aigua fruit de la reducció de la neteja de tovalloles.

Pot saber més sobre la situació actual al Portal de la Sequera- https://sequera.gencat.cat – i intentar reducir el teu consum gràcies a aquesta guia: https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/09-guia_web_estalvi_aigua_domestics.pdf