Obres al CSAI Can Torras. Tancaments i planta baixa masia

,

Detallem a continuació les obres que es plantegen al CSAI Can Torras a nivell de tancaments i planta baixa de la masia, com a continuació de les obres de millora de les condicions interiors de confort i seguretat en les habitacions i annex trànsit.

Totes les obres es fan d’acord amb les normatives actuals, especialment en tot allò regulat pel Decret 92/2002: Centres i Serveis Sociosanitaris a Catalunya i amb el determinat per codi Tècnic de l’Edificació en els capítols que són d’aplicació.

Tancaments

El tancament de la façana actual es composa d’una estructura de perfils metàl·lics i en formació de pilars i jàsseres.

Els panys que s’emmarquen en aquests perfils es troba una fusteria d’alumini sense RPT amb vidre senzill.

La proposta consisteix a retirar la fusteria actual i substituir-lar per un sistema de façana lleugera a base de panells Sandwich de 60mm de gruix, acabats en acer lacat i fusteries d’alumini amb trencament de pont tèrmic i doble envidrament amb control solar.

La nova pell passa per davant de pilars i jàsseres existents, evitant ponts tèrmics. Per la base interior, a les zones opaques (panells) es col·loca un full de cartró gruix.

La superfície d’envidrament es redueix sensiblement, adequant-se a les orientacions i disminuint la càrrega tèrmica a l’interior.

A la cambra intermèdia entre panells i cartró gruix es col·loca una manta de llana de roca que afavoreix l’aïllament tèrmic del conjunt.

El tractament de la pell exterior pretén aconseguir una imatge tranquil·la i austera, que no competeixi amb el cos de la Masia, tot creant un fons neutre, sense estridències.

Planta baixa masia

Actualment l’edifici acull diverses activitats, algunes pròpies de la Gestió i Direcció de la Fundació Sant Francesc d’Assis, i d’altres de caràcter assistencial al “Centre Sanitari d’Atenció Intermèdia Can Torras”.

La intenció és concentrar en aquest edifici, en un mitjà termini, les àrees de tipus corporatiu de la Fundació i reubicar les àrees assistencials a les zones específiques del complex, unificant així els serveis i disminuint els recorreguts.

Una primera actuació en aquest sentit és la remodelació de la planta baixa a fi d’ubicar àrees generals de tipus no assistencial que donen servei a la gestió del conjunt i de la pròpia Fundació, i aprofitar així l’oportunitat de recuperar el caràcter original de l’edifici, posant en valor les seves qualitats intrínseques, d’acord amb el prestigi de la institució.

Amb aquesta finalitat, en una primera actuació es pretén concentrar a la zona central dels nuclis de serveis, alliberant el perímetre per a les activitats principals.

Recepció, Perruqueria, Oratori – Sala de Vetlla, Gestió de Serveis Generals, i una àmplia Cafeteria que aprofitarà la terrassa al front, elevada sobre l’entorn a manera de mirador.

Aquesta actuació permetrà, a més, recuperar el caràcter arquitectònic de l’edifici en aquest nivell com a primera etapa de la renovació, en la mateixa línia que la totalitat de l’edifici.

La reforma compleix en tot moment la normativa legal vigent:

  • HE0 Limitació del consum energètic.
  • HE1 Limitació de la demanda energètica.7
  • HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
  • HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.
  • HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.
  • HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.
0 comentaris

Escriu un comentari

Tens alguna cosa a dir?
Deixa'ns la teva opinió!

Escriu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.