Persones grans i/o amb pluripatologies COVID-19

, , ,
Atenció mèdica Fb

Com amb qualsevol virus, les persones grans amb malalties prèvies i/o immunodeprimides són les persones més fràgils enfront de qualsevol episodi d’epidèmia.

El COVID-19 és, en aquests moments, el virus al qual cal prestar especial atenció, ja que en principi afecta amb una major intensitat i virulència a persones d’edat avançada i/o amb patologies prèvies.

El sistema immunitari amb l’edat s’alenteix, i combat més lentament qualsevol virus.

El COVID 19 posseeix un alt risc de contagi al nostre país, i a la resta del món.

El gran problema del Covid -19 és la seva ràpida propagació i el desconeixement que es té de com actua i els seus possibles efectes secundaris.

Al marge de les contencions que cada govern aconselli i/o imposi hauríem de realitzar una protecció comunitària.

Ser solidaris i conscients que qualsevol de nosaltres pot ser un potencial transmissor.

Davant aquesta potencialitat, hauríem de minimitzar riscos i evitar en tot el possible, aglomeracions i llocs molt concorreguts de gent.

Ara és un temps de contenció personal, per a protegir-nos i protegir al col·lectiu més vulnerable

Tota la societat, individu per individu, ha de cuidar i protegir a les persones amb una sensibilitat clínica més alta.

En una epidèmia la salut d’altres persones depèn del comportament individual.

Frenar la velocitat de transmissió és un dels principals objectius i d’alguna manera, “aixafar la corba”!!!

#Frenem la corba.

Més informació:  Pla d’actuació per pandèmies. Protecció civil, Generalitat de Catalunya.

No et quedis enrere!!!

,

Aquí us deixem un resum de les carreres en què hem participat enguany.

Any intens, productiu i lúdic.

I seguim… La nostra trajectòria té més forma més impuls, més intensitat…

Aquest 2020 tenim un calendari de carreres de les quals us anirem informant puntualment.

T’ho poden explicar, llegir, imaginar… però també pots participar.

Si vols córrer amb nosaltres, animar-nos o simplement acompanyar-nos… seràs benvingut.

Corrent al teu costat tot se’m fa més lleuger.

Resum de la memòria anual 2019 del Centre Sociosanitari Can Torras

,
Centre Sociosanitari Can Torras. Seu de la FSFA

Presentem a continuació un resum dels principals indicadors d’activitat del Centre Sociosanitari d’Atenció Intermèdia Can Torras, segons es detalla en la seva Memòria d’Activitat 2019.

 

Activitat global 2019

POBLACIÓ ATESA 2019 CSAI Can Torras

Persones ateses 809
Ingressos 677
Altes 684
Estades previstes 42.040
Estades efectuades 43.595 (101,8%)
Estada mitja (dies) 54

 

ORIGEN INGRESSOS 2019 CSAI Can Torras

Domicili 81 12%
Hospital de dia 1 0,1%
Residència 4 0,6%
Convalescència 22 3,2%
Llarga Estada 8 1,2%
Hospital Aguts 545 80,5%
HUGTiP 515 76,1% 94,5%
HMB 3 0,4% 0,6%
HES 4 0,6% 0,7%
Guttman 0 0,0% 0,0%
H.Mataró 11 1,6% 2,0%
Altres 12 1,8% 2,2%
PIUC 16   2,4%

 

DESTÍ ALTES 2019 CSAI Can Torras

Voluntària 6 0,9%
Domicili 396 57,9%
Hospital de dia 0 0,0%
Residència 123 18,0%
Èxitus 76 11,1%
SS 31 4,5%
Hospital d’Aguts 52 7,6%

 

Activitat de Llarga Estada 2019

 

POBLACIÓ ATESA 2019 LLARGA ESTADA

Persones ateses 264
Ingressos 201
Altes 210
Estades concertades 21.677
Estades efectuades 21.677 (100%)
Estada mitja (dies) 82,1

 

ORIGEN INGRESSOS 2019 LLARGA ESTADA

Domicili 31   15,4
Hospital de dia 0   0,0%
Residència 1   0,5%
Convalescència 5   2,5%
Llarga Estada 0   0,0%
Hospital Aguts 162,0   80,6%
HUGTiP 157 78,1% 96,9%
HMB 2 1,0% 1,2%
HES 0 0,0% 0.0%
Guttman 0 0,0% 0.0%
H.Mataró 2 1,0% 1.2%
Altres 1 0,5% 0.6%
PIUC 2 1,0%  

 

En general els ingressos majoritàriament procedeixen dels diferents Hospitals d’Aguts del nostre sector.

 

DESTI ALTES 2019 LLARGA ESTADA

Voluntària 2 1,0%
Domicili  91 43,3%
Hospital de dia 0 0,0%
Residència 52 24,8%
Èxitus 41 19,5%
SS 4 1,9%
Hospital d’Aguts 20 9,5%

 

Majoritàriament els pacients donats d´alta tornen al seu domicili o, depenent de la patologia, ingressen a un centre Residencial.

 

Activitat de Mitja Estada 2019

 

POBLACIÓ ATESA 2019 MITJA ESTADA

Persones ateses 381
Ingressos 345
Altes 341
Estades concertades 13.238
Estades efectuades 13.238 (100%)
Estada mitja (dies) 34,7

 

ORIGEN INGRESSOS 2019 MITJA ESTADA

Domicili 18 5,2%
Hospital de dia 1 0,3%
Residència 3 0,9%
Convalescència 0 0,0%
Llarga Estada 3  0,9%
Hospital Aguts 306 88,7%
HUGTiP 283 82,0% 92,5%
HMB 1 0,3% 0,3%
HES 4 1,2% 1,3%
Guttman 0 0,0% 0,0%
H.Mataró 9 2,6% 2,9%
Altres 9 2,6% 2,9%
PIUC 14   4,1%

 

Un gran nombre d’ingressos tenen com a procedència els diferents Hospitals d’Aguts del nostre sector, seguit del retorn al propi domicili.

 

DESTÍ ALTES 2019 MITJA ESTADA

Voluntària 4 1,2%
Domicili 222 65,1%
Hospital de dia 0 0,0%
Residència 46 13,5%
Èxitus 34 10,0%
SS 10 2,9%
Hospital d’Aguts 25 7,3%

 

Un cop són donats d’alta, una gran part dels usuaris retornen al seu domicili, seguit del segon item mes alt,  l’ingrés a algun centre residencial.

 

Activitat Hospital de Dia 2019

 

POBLACIÓ ATESA 2019 HOSPITAL DE DIA

Persones ateses 60
Ingressos 36
Altes 35
Estades concertades 5.586
Estades efectuades 5.759 (103,1%)
Estada mitja (dies) 96,0

 

ORIGEN INGRESSOS 2019 HOSPITAL DE DIA

Domicili 11 30,6%
Hospital de dia 0 0,0%
Residència 0 0,0%
Convalescència 17 47,2%
Llarga Estada 5 13,9%
Hospital Aguts 3 8,3%

 

DESTÍ ALTES 2019 HOSPITAL DE DIA

Voluntària 0 0,0%
Domicili 26 74,3%
Hospital de dia 0 0,0%
Residència 3 8,6%
Èxitus 0 0,0%
SS 1 2,9%
Hospital d’Aguts 5 14,3%

 

Activitat Pla Nacional d´Urgències de Catalunya 2019

 

POBLACIÓ ATESA 2019 PIUC

Altes  70       88,6 %
Estades efectuades 457
Estada mitja (dies) 6,5

 

DESTÍ ALTES 2019 PIUC

Voluntària 0 0,0%
Domicili 36 51,4%
Hospital de dia 0 0,0%
Residència 16 22,9%
Èxitus 0 0,0%
SS 16 22,9%
Hospital d’Aguts 2 2,9%

Activitat Privada Complementària 2019

 

POBLACIÓ ATESA 2019 ACT. PRIVADA COMPLEMENT.

Persones ateses 34
Ingressos 25
Altes 28
Estada mitja (dies) 72,5
Estades Pressupostades 1.460
Estades Realitzades 2.464 (168.8%)

 

Procés d’acreditació d’infermers i infermeres

,

Procés d'acreditació infermera

Finalment s’ha aprovat el  DECRET 180/2019, de 27 d’agost, pel qual es regula el procediment d’acreditació de les infermeres i els infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà. Amb això s’intenta donar resposta a una situació anòmala i a una demanda històrica de les infermeres de Catalunya.

Aquest pas és important perquè dóna seguretat jurídica a una activitat que les infermeres i els infermers realitzen de manera quotidiana,  posa en valor les relacions interprofessionals i el treball en equip, ajuda a mantenir la qualitat i la continuïtat assistencials i  garanteix la seguretat clínica de les persones ateses. Amb l’acreditació es podrà prescriure medicaments i productes sanitaris no subjectes a la prescripció mèdica

Així doncs, s’ha obert el procés per demanar l’acreditació seguint dos procediments possibles, l’ordinari (de caràcter indefinit i on la implicada haurà de sol·licitar-ho individual i telemàticament) i l’extraordinari. Aquesta darrera via va dirigida a totes aquelles entitats que estiguin adherides al SISCAT i amb una duració de 4 mesos des de la publicació del decret. És per aquest motiu que el Director d’Infermeria de Can Torras ha reunit a tot l’equip d’infermeria per informar dels continguts del RD, del procés a seguir i de recollir la documentació necessària.

Els requisits per poder demanar l’acreditació per a la dispensació de medicaments i productes no subjectes a prescripció mèdica són, en el cas de l’àmbit de cures generals, estar en possessió del títol de grau en infermeria, diplomatura en infermeria o ATS o equivalent i acreditar una experiència laboral mínima d’un any com a infermera. En cas de no tenir aquesta experiència mínima, com és el cas de les recent graduades, aquestes hauran de  superar un curs d’adaptació gratuït i online, de 5h i amb contingut vinculat a la receptació i sistemes d’informació. En el cas de voler-se acreditar en cures especialitzades, cal disposar també del títol d’infermera especialista i acreditar una experiència mínima d’1 any com a infermera especialista, és a dir, en un lloc de treball reconegut com a tal. Les IIR’s, que no tindran l’any d’experiència, poden també aconseguir l’acreditació superant el curs d’adaptació.

Segons el text del projecte de decret, l’administració té un termini de 6 mesos per a respondre a les sol·licituds d’acreditació, moment en què s’hauran d’haver resolt les adaptacions al Sistema Integrat de Recepta Electrònica (SIRE) que possibilitin l’accés de les infermeres acreditades i puguin dispensar medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica a través de la recepta electrònica.

Pel que fa als medicaments subjectes a prescripció mèdica, aquests estan pendents de l’elaboració de protocols i guies de pràctica clínica per part de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS i que disposa de dos anys de termini per a resoldre, segons estableix el Real Decreto 1302/2018.

Els medicaments a casa: on i com guardar-los

,
Medicaments

Tots tenim una farmaciola a casa (ibuprofens, paracetamol, antiàcids, xarops…) i en molts casos som capaços d’emmagatzemar tractaments que fa mesos ja no prenem.

Però així i tot els continuem guardant “per si de cas…”.

Hi ha alguns errors molt comuns d’emmagatzematge, que tots solem cometre, i intentarem clarificar.

El primer error més comú és l’ubicació de la casa on solem tenir la farmaciola, que és la cuina o el bany.

Doncs bé, són dos llocs que hem d’evitar.

Els medicaments han de conservar-se a una temperatura òptima i unes condicions d’humitat concreta, ja que la variació d’aquestes poden alterar l’eficàcia dels medicaments.

Els medicaments han de guardar-se en un lloc fresc i sec i la cuina pot aconseguir temperatures elevades, i el bany és una zona on pot acumular-se humitat.

Un lloc adequat seria un calaix a l’armari del saló, o d’alguna habitació.

Els medicaments que han de guardar-se en nevera (insulines, vacunes, alguns col·liris, certs antibiòtics preparats…) s’han de conservar entre 2 i 8 °C i solem col·locar-los a la porta del frigorífic. És un error molt habitual, cal recordar que la porta és una zona on pot variar la temperatura pel fet d’obrir-la i tancar-la.

Cal guardar sempre els medicaments en el seu envàs original i amb la data de caducitat a la vista.

Els medicaments han de guardar-se en un  lloc segur, fora de l´abast dels nens

Recorda, porta un control de tots els medicaments que guardis a casa.

Desfes-te dels medicaments caducats o que es trobin en mal estat portant-los a la farmàcia.

 

Neus Manzano

Accidents vasculars cerebrals (ictus)

Pacients Can Torras

Què són els ictus i com es manifesten

Els ictus tenen una ampla gama de manifestacions, des dels símptomes transitoris, en què normalment es produeix una isquèmia, es a dir una zona del cervell privada de rec sanguini, momentani, però suficient per donar símptomes: el cap atordit, pèrdua de coneixement, dificultat en la parla, fins l’accident vascular que pot produir la mort.

El terme mèdic que descriu millor els mecanismes dels ictus és la malaltia vascular cerebral, atès que la causa subjacent és una fallida en el subministrament de sang al cervell.

Per què és important actuar amb urgència

En els últims anys, els grans avenços en el diagnòstic i tractament dels trastorns cardiovasculars s’han estès al diagnòstic i tractament del pacient que ha patit un ictus.

En els últims anys s’han desenvolupat uns protocols d’actuació d’urgències mèdiques per activar els equips mèdics- terapèutics en el cas de produir-se un accident vascular cerebral, perquè el temps és un enemic.

Com més temps passi des que es produeix l’episodi fins que es diagnostica i es comença el tractament, pitjor pronòstic hi haurà.

Quan es produeix un bloqueig dins una de les artèries majors que irriguen el cervell, el subministrament de sang queda interromput i la zona afectada deixa de funcionar. Si aquesta situació es prolonga durant minuts, les cèl·lules cerebrals de la zona afectada moren. Aquests efectes són produïts per un coàgul obstructiu a una artèria, o una compressió, espasme o constricció d’una arteria suficient en extensió per interrompre el flux de sang.

L’efecte d’aquesta interrupció de subministrament de sang al cervell és immediat i en molts casos fa que es perdin moltes funcions del cos.

Per exemple, una petita zona del cervell dirigeix el control d’un braç o d’una cama. Si aquesta zona queda afectada, el pacient perd el control d’aquest braç o de la cama. El membre queda debilitat (pèrdua de força) o paralitzat.

Si la zona afectada és força gran, es produeix la paralització de tot un costat del cos (hemiplègia). La zona afectada és la part del cos contrària al costat afectat del cervell.

Quines són les causes dels ictus

La causa més freqüent dels accidents vasculars cerebrals és el bloqueig d’una arteria com a resultat de la formació d’un coàgul in situ o trombo (trombosi).

La segueix en importància l’hemorràgia cerebral produïda per un vessament o ruptura d’una artèria dins el cervell. Això pot ser provocat per un aneurisma arterial que es trenca (l’aneurisma és com una bossa plena de sang formada per la dilatació de les parets arterials), o per la formació d’un angioma (un tumor format per vasos sanguinis).

La tercera de les causes més freqüents és el bloqueig d’una artèria deguda a un èmbol o coàgul que s’ha després d’un coàgul major d’una altra part del cos, habitualment el cor. Aquest coàgul viatja mitjançant la circulació arterial fins al cervell, on s’allotja en un lloc suficientment estret com per a retenir-lo i bloquejar així el flux de sang més enllà d’aquest punt.

La compressió provocada per tumors o per inflamació de teixits cerebrals pot impedir també el flux de sang.
Malgrat els importants progressos realitzats, el tractament dels ictus planteja molts problemes.

Quin és el seu tractament

Avui en dia la terapèutica consisteix en cirurgia, anticoagulants, vasodilatadors, corticoides, agents destinats a dissoldre coàguls…

L’ús de vasodilatadors (agents que dilaten els vasos sanguinis) tendeix a millorar l’espasme arterial que va lligat a certes formes d’hemorràgia intracranial i a permetre que les parts contigües del cervell, no afectades per l’hemorràgia, rebin un subministrament suficient de sang.

El problema que plantegen els vasodilatadors és que la dilatació generalitzada dels vasos sanguinis poden disminuir el subministrament de sang a la zona afectada.

Tanmateix, l’administració d’anticoagulants implica certs riscos, amb la possibilitat d’una posterior extensió de l’hemorràgia intracraniana que ha provocat l’accident vascular cerebral.

Dr Antoni Lluis Muñoz

El consentiment informat

,
Consentiment informat

L’article 43 de la Constitució Espanyola fou objecte d’una regulació específica en l’àmbit de l’Estat a través de la llei 14/1986 de 25/4 general de Sanitat, on es recull el dret a rebre informació completa i continuada, verbal i escrita, sobre el procés assistencial i determinar la necessitat prèvia d’obtenir el consentiment escrit de l’usuari per a la realització de qualsevol intervenció.

5 elements claus del procés de decisió compartida

 1. Coneixement de les característiques i expectatives personals del pacient
 2. Establir una bona relació
 3. Presentar l’evidència i facilitar el diàleg
 4. Facilitar informació recomanada amb criteri mèdic, tenint en compte les preferències del pacient.

Què és el consentiment informat?

El consentiment informat és un procés en que el pacient dóna la conformitat lliure, voluntària i conscient, manifestada en ple ús de les seves facultats després de rebre la informació adequada perquè tingui lloc una actuació que afecta la seva salut.

La informació compren, com a mínim, la naturalesa, la finalitat de l’acte mèdic que es proposa, els seus riscs i les seves conseqüències.

La informació mèdica la donarà sempre el metge responsable de l’acte mèdic.

Què s’ha d’informar?

En què consisteix el procediment o actuació mèdica que es proposa.

 1. Beneficis de la intervenció o tractament mèdic enfront a altres alternatives
 2. Indicacions de l’actuació mèdica
 3. Conseqüències importants del procediment proposat
 4. Riscs típics ( inherents al procediment
 5. Rscs personalitzats

El titular del dret a la informació és el pacient.

En el cas que el pacient no tingui capacitat per entendre la informació a causa del seu estat físic o psíquic, la informació es donarà a les persones anomenades pel malalt, com a representants o vinculades a ell per raons familiars o de fet.

El consentiment atorgat per representació serà quan:

 1. El pacient no sigui capaç de prendre decisions o el seu estat físic o psíquic no el permeti fer-se càrrec de la seva situació.
 2. Que el pacient estigui incapacitat legalment.

Bibliografia: Quaderns de la Bona Praxi. Publicacions Col·legi de metges de Barcelona. Quadern nº 25

Antoni Lluis Muñoz
Metge de la Residència Les Hortènsies

Estudi psicosocial al CSAI Can Torras

,

Aquestes darreres setmanes s’ha estat realitzant al CSAI Can Torras un estudi Psicosocial on han pogut participar tots els treballadors que així ho han desitjat.

Per poder desenvolupar i facilitar la participació en l’estudi, els tècnics de prevenció de l’empresa IPR Laboral, SPA de la FSFA, han realitzat diverses sessions segons els torns i horaris de treball (matí, tarda i nit).

Els tècnics han estat presents en totes i cadascuna les jornades per a prèviament fer una sessió formativa sobre que és un estudi psicosocial, quina era la metodologia a utilitzar, presentar el qüestionari, en aquest cas seguint el model F-Psico del INSHT, i resoldre els possibles dubtes que es poguessin produir durant la seva realització.

Una vegada obtinguts i analitzats els resultats, i a partir de les recomanacions fetes pels tècnics de prevenció treballarem conjuntament per tal der poder posar en valor aquells punts favorables, millorar aquells altres on hi hagi possibilitat, … per tal d’aconseguir el major grau de satisfacció de tots nosaltres dins el nostre ambient de treball.

Formació en gestió de residus

Al llarg d’aquestes darreres setmanes tot el personal de Can Torras ha assistit, mitjançant diverses sessions, a una formació sobre la gestió transversal de residus del centre.

Vam poder identificar tots els tipus de residus que produïm, tant els assimilables als d’origen domèstic com aquells que depenen directament de l’activitat del centre.

Cal tenir present que abans de reciclar, concepte que tots tenim molt present i fixat com a principal, hi ha dos altres conductes que hem d’avantposar per tal de ser el màxim d’eficients davant la gestió de residus: Reduir i Reutilitzar.

Finalment, ens van identificar les diverses tipologies de residus, classificats en grups, i quins són els sistemes que hem de fer servir per a identificar, separar, emmagatzemar i transportar-los amb el màxim de seguretat possible. Gràcies a aquest punt vam poder intercanviar opinions, resoldre dubtes concrets de la nostre activitat i obtenir respostes que ens han de servir per a millorar la gestió dels mateixos.

XII Jornades de la gent gran activa

, , ,

Com cada any, a Alella se celebren les jornades de la Gent Gran activa, i la participació s’incrementa a mesura que augmenta l’oferta d’activitats.

L’Ajuntament d’Alella organitza un bateria important d’activitats on les persones de més edat, al costat de la resta d’alellencs, d’edats dispars, col·laboren activament tant en l’organització com en la participació.

La Gent Gran és la protagonista, són les seves jornades, els seus dies, els seus moments… un reconeixement popular i corporatiu, on tot el municipi s’involucra.

Ser gran, no significa estancar-se, sinó compassar els tempos, harmonitzar el cos a la seva nova cadència.

La FSFA al costat de la Fundació Tutelar Santa Clara, La Fundació Aymar i Puig i el Centre de dia Els Rosers, inaugurem aquestes jornades amb el pregó de benvinguda des del balcó del consistori, realitzant i participat en el lipdub.

La disparitat d’activitats és tal, que té cabuda tothom, sigui per edat o per afinitat, l’important és l’eclèctic, la miscel·lània i el gaudiment.

Del 28 de maig fins al 8 de juny, el poble d’Alella entra en una remolí de tallers, activitats, tertúlies… que activen a alellencs i als veïns dels pobles circumdants que desitgin participar.

Els usuaris i residents de la FSFA intenten apuntar-se al màxim d’activitats possibles, en aquesta ocasió hem assistit al Teatre de Contes, amb l’escenificació de l’obra: El Casament de la Rateta, els actors de la qual, són els usuaris de la Residència Els Rosers, on compartim amb els més petits de la casa la màgia de les històries representades.

En el Taller d’Art intergeneracional, conjuntament els avis i àvies, els nens de la Llar i el jove del PFI-PTT hem preparat la decoració de les taules per al 78è Dinar de la Vellesa.

La festa màgica amb l´escola Bressol El Campanar.

I la nostra participació conclou inscrivint-nos en la Caminada Popular, una ruta saludable pel poble, adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

Mens sana in corpore sano

Les Jornades de la Gent Gran, unes jornades compartides i gaudides al costat de tot un poble abocat en les persones que tenen més anys.

Veniu, participeu i apreneu.

Carrera solidària

Nosaltres, seguim, sumem, afegim, col·laborem…

Endavant, sempre avançant, creant i realitzant, participant, creixent…

La inclusió és una de les nostres premisses en el camp de la discapacitat, i de la mà d’Egoismo Positivo ens hem pujat al carro…

Egoismo Positivo és una plataforma que neix per a integrar, a través del running, a persones discapacitades en el món de l’esport.

Res ha de ser un impediment per participar i gaudir de qualsevol activitat, en aquest cas, esportiva.

Presta’m les teves cames, jo et prestaré les meves rodes, egoisme positiu, un egoisme sa, un intercanvi voluntari, on totes dues persones, guanyen quelcom.

Noves iniciatives, d’inserció, de visualització, de fer possible el gairebé impossible.

L’esport és una de les vies més interessant i completes, on l’individu pot sentir-se realitzat, formar part d’un grup, lluitar, guanyar, participar.

Una carrera inclusiva que ha estat possibles gràcies, als nostres amics i treballadors de la FSFA, que desinteressadament han ofert el seu temps i els seus coneixements per a fer realitat l’impensable.

El recorregut que fem junts és emprendre una carrera sense meta, quilòmetres que junts ens agrupa, ens conglomera.

Siguem egoista, siguem positiu, ser diferents ens iguala.

… I continuem corrent, perquè també, nosaltres, som runners.

“Fake news” de salut a les xarxes

Jornades WMA al Col·legi de Metges de Barcelona

L’inici de la campanya contra les Fake News ha coincidit amb el 20 aniversari de la Web Medica Acreditada (WMA).

Les noves tecnologies donen lloc a noves activitats, nous reptes i també nous conflictes.

L’àmplia difusió, augment i utilització de les xarxes socials, on les notícies són difícils de contrastar abans de publicar-les, ha donat lloc a una infinitat de notícies falses, o Fake News.

En aquest cas concret, sobre salut, que qüestionen en molts casos la bona praxi dels metges, i donen falses esperances de curació als malalts.

Personatges anònims es fan passar per falsos doctors, assegurant curacions de malalties mitjançant medicines alternatives o pseudociencientífiques que qüestionen els tractaments convencionals i farmacològics.

El pacient, a la recerca de respostes, es debat en un mar de dubtes, navegant entre falsedats i incerteses.

L’usuari està a la xarxa, i el metge no només ha de curar, sinó també informar. En aquest moment cal estar connectat, i oferir una informació virtual, veraç i contrastada.

L’acreditació de pàgines Web, mitjançant el segell de WMA garanteix que les notícies, articles i altra informació, està acreditada per un facultatiu qualificat.

L’acreditació d’una pàgina Web pel mitja del segell WMA no és un procés senzill, sinó que s’han de complir diversos requisits i passar també per un comitè avaluador, que examina la pàgina Web, el seu contingut i els professionals inscrits.

LA FSFA disposa del segell acreditatiu, és una pàgina on podreu trobar informes reals i verificats.

És en aquestes pàgines, on el pacient té garantida una informació fidedigna, no enganyosa, ni dubitativa.

A la xarxa…. Que no t’enganyin.

Camina virtualment segur.