Resum de la memòria anual del Centre Sociosanitari Can Torras

,

Presentem a continuació un resum dels principals indicadors d’activitat del Centre Sociosanitari d’Atenció Intermèdia Can Torras, segons es detalla en la seva Memòria d’Activitat 2018.

Activitat global 2018

POBLACIÓ ATESA 2018 CSAI Can Torras

Persones ateses 856
Ingressos 729
Altes 746
Estades previstes 41,186
Estades efectuades 41,927 (101,8%)
Estada mitja (dies) 49

 

ORIGEN INGRESSOS 2018 CSAI Can Torras

Domicili 128 17,6%
Hospital de dia 5 0,7%
Residència 2 0,3%
Convalescència 8 1,1%
Llarga Estada 5 0,7%
Hospital Aguts 564 77,4%
HUGTiP 523 92,7% 71,7
HMB 9 2,3% 1,2
HES 13 0,0% 1,8
Guttman 0 0,0% 0,0
H.Mataró 5 0,9% 0,7
Altres 14 2,5% 1,0
PIUC 17   2,3%

 

DESTÍ ALTES 2018 CSAI Can Torras

Voluntària 5 0,7%
Domicili 397 53,2%
Hospital de dia 28 3,8%
Residència 113 15,1%
Èxitus 110 14,7%
SS 29 3,9%
Hospital d’Aguts 64 8,6%

 

Activitat de Llarga Estada 2018

POBLACIÓ ATESA 2018 LLARGA ESTADA

Persones ateses 297
Ingressos 239
Altes 234
Estades concertades 21.677
Estades efectuades 21.677 (100%)
Estada mitja (dies) 73,0

 

ORIGEN INGRESSOS 2018 LLARGA ESTADA

Domicili 24   10,0
Hospital de dia 3   1,3%
Residència 2   0,8%
Convalescència 3   1,3%
Llarga Estada 0   0,0%
Hospital Aguts 203   84,9%
HUGTiP 190 93,6% 79.5%
HMB 5 2,5% 2.1%
HES 4 2,0% 1.7%
Guttman 0 0,0% 0.0%
H.Mataró 1 0,5% 0.4%
Altres 3 1,5% 1.3%
PIUC 4   1,7%

 

El major nombre d’ingressos tenen com a procedència els diferents Hospitals d’Aguts del nostre sector.

DESTI ALTES 2018 LLARGA ESTADA

Voluntària 4 1,7%
Domicili 104 44,4%
Hospital de dia 7 3,0%
Residència 41 17,5%
Èxitus 54 23,1%
SS 4 1,7%
Hospital d’Aguts 20 8,5%

 

Com es pot comprovar, de forma majoritària, un cop son donades d’alta, les persones retornen al seu domicili, seguit d’ingrés a algun centre residencial

Activitat de Mitja Estada 2018

POBLACIÓ ATESA 2018 MITJA ESTADA

Persones ateses 357
Ingressos 312
Altes 321
Estades concertades 12.174
Estades efectuades 12.174 (100%)
Estada mitja (dies) 34,1

 

ORIGEN INGRESSOS 2018 MITJA ESTADA

Domicili 20 6,4%
Hospital de dia 2 0,6%
Residència 0 0,0%
Convalescència 0 0,0%
Llarga Estada 2 0,6%
Hospital Aguts 275 88,1%
HUGTiP 249 90,5% 78,8%
HMB 4 1,5% 1,3%
HES 9 3,3% 2,9%
Guttman 0 0,0% 0,0%
H.Mataró 4 1,5% 1,3%
Altres 9 3 ,3% 2,9%
PIUC 13   4,2%

 

De la mateixa manera que passava amb la Unitat de Llarga Estada, un gran nombre d’ingressos tenen com a procedència els diferents Hospitals d’Aguts del nostre sector i en especial el Hospital de referencia de la nostra àrea d’influència, seguit del propi domicili.

 

DESTÍ ALTES 2018 MITJA ESTADA

Voluntària 0 0,0%
Domicili 212 66,0%
Hospital de dia 18 5,6%
Residència 34 10,6%
Èxitus 25 7,8%
SS 3 0,9%
Hospital d’Aguts 29 9,0%

 

Un cop son donats d’alta, una gran part dels usuaris retornen al seu domicili, seguit en menor proporció d’ingrés a algun centre residencial.

 

Activitat Hospital de Dia 2018

POBLACIÓ ATESA 2018 HOSPITAL DE DIA

Persones ateses 78
Ingressos 57
Altes 54
Estades concertades 5.796
Estades efectuades 5.586 (96,4%)
Estada mitja (dies) 71,6

 

ORIGEN INGRESSOS 2018 HOSPITAL DE DIA

Domicili 50 87,7%
Hospital de dia 0 0,0%
Residència 0 0,0%
Convalescència 4 7,0%
Llarga Estada 3 5,3%
Hospital Aguts 0 0,0%

 

DESTÍ ALTES 2018 HOSPITAL DE DIA

Voluntària 0 0,0%
Domicili 32 59,3%
Hospital de dia 3 5,6%
Residència 1 1,9%
Èxitus 0 0,0%
SS 5 9,3%
Hospital d’Aguts 13 24,1%

 

Activitat Pla Nacional d’Urgències de Catalunya 2018

POBLACIÓ ATESA 2018 PIUC

Altes 79
Estades efectuades 526
Estada mitja (dies) 6,7

 

DESTÍ ALTES 2018 PIUC

Voluntària 0 0,0%
Domicili 29 36,7%
Hospital de dia 0 0,0%
Residència 27 34,2%
Èxitus 6 7,6%
SS 17 21,5%
Hospital d’Aguts 0 0,0%

 

Activitat privada complementària 2018

POBLACIÓ ATESA 2018 ACT. PRIVADA COMPLEMENT.

Persones ateses 45
Ingressos 42
Altes 58
Estada mitja (dies) 43,6
Estades Pressupostades 1.460
Estades Realitzades 1.964 (134.5%)

Sopar de Nadal

, , , ,

El sopar d’empresa és el moment més adequat per a conèixer-nos fora de l’àmbit laboral, sense pressions, sense estrès, sense presses…

El  blanc cedeix el pas als colors, una gamma variada i divertida que, combinada, ens personalitza.

Riallades d’entusiasme, abraçades de lleialtat… dosi de confiança i companyonia.

Brolla l’algaravia, la festa, la hilaritat…

Les noves generacions i les pretèrites, es conjuguen en una mateixa persona.

L’entusiasme empeny, els degans instruïm, cedint un llegat que oferim amb afecte i zel als joves que despunten.

Un trajecte a seguir, prenent el testimoni dels qui hem crescut amb la Fundació.

Som tres centres, tres identitats molt diferents, amb marcades personalitats.

Dispars i limítrofs, la pertinença al mateix grup ens uneix, ens fa sòlids, ens enforteix…

La força està en cada persona que, unida i mantenint les seves particularitats, forma un grup dotat d’identitat… orgullós.

Tenim un llarg camí per recórrer, i junts progressarem, amb fermesa, perseverança i amistat.

Fem via, fem Fundació.

7ª Jornada Mundial per a la prevenció de nafres per pressió de l’Hospital Germans Trias

,

Recentment, part de l’equip d’infermeria de Can Torras hem assistit a la 7ª Jornada Mundial per la prevenció de nafres per pressió de l’Hospital Germans Trias.

El personal assistencial del Centre Sociosanitari Can Torras atén, any rere any, un gran nombre de usuaris amb lesions cròniques de diferent etiologia (és un dels criteris d’ingrés al centre). Això implica necessàriament d’una  actualització constant de coneixements per al seu abordatge de qualitat.

Una ferida o nafra  crònica es defineix com una alteració de la integritat cutània que requereix d’un llarg temps per curar, que no cura o que recurreix. Segons Lázarus, són aquelles ferides que no han pogut continuar  a través d’un procés de reparació ordenat i necessari per restablir la integritat anatòmica i funcional. Es caracteritzen per la nul.la o escassa tendència a la cicatrització espontània i requereixen d’un període de cicatrització major al de les ferides agudes.

Les nafres cròniques són un problema  d’especial magnitud per:

  1. La seva prevalença. Les dades existents són variables degut a que el disseny dels estudis, els mètodes i els criteris aplicats són diferents però giren entre el  0,05 – 1,12%. En el que sí hi ha coincidència és en que la tendència anirà en augment degut a l’envelliment de la població i amb més prevalença  en les dones.
  2. La disminució de la qualitat de vida del pacient i la família
  3. Dolor, restricció de la mobilitat i aïllament social .
  4. Alts índexs de morbiditat i mortalitat.
  5. La demanda de recursos,  amb el respectiu cost econòmic, qüestió d’especial importància en l’actualitat. Només amb les nafres per pressió s’estima  que el cost del tractament representa el  5 % del gasto sanitari anual (15% cost d’apòsits i altres materials, 19% cost del temps d’infermeria i el 45% restant en el cost vinculat a l’allargament de les estades hospitalàries).

Segons la seva etiologia les podem classificar en nafres per pressió,  arterials,  venoses, mixtes, peu diabètic, cremades, neoplàsiques, post-quirúrgiques, etc… De totes elles, les més prevalents són les nafres per decúbit o pressió (UPP) produïdes per l’excessiva pressió o fricció, normalment en prominències òssies, generant dany tissular. En segon lloc tenim les nafres de cama, constituïdes per les arterials (secundàries a un dèficit de l’aport sanguini en l’extremitat), les venoses (produïdes per una insuficiència venosa crònica que provoca acumulació de sang o estasis venós, generant un augment de pressió) i el peu diabètic. Aquest darrer tipus són lesions produïdes per una neuropatia o microangiopatia diabètica i desencadenades per un traumatisme intrínsec o extrínsec.

La gestió de les nafres cròniques és encara un repte pels pacients i els proveïdors de salut, on els múltiples factors involucrats en el procés de cicatrització  i la heterogeneïtat en l’aplicació del  tractament per part dels clínics, obliga a buscar nous mètodes de tractament més eficients, rentables i  segurs.

Simulacre al CSAI Can Torras

Són les 21.05 i sona l’alarma al CSAI Can Torras. El torn de nit acaba de començar la jornada, mentre el torn de tarda tot just l’ha finalitzada. La gran majoria dels usuaris ja són a les habitacions tot i que encara en queden alguns per les zones comuns. Cares de dubte. Què  està passant?

Afortunadament, es tracta d’un simulacre planificat dins de la revisió i actualització del Pla d’Autoprotecció del centre. Dos tècnics de l’empresa Zagora el dirigeixen i supervisen, mentre la direcció del centre i el coordinador i els delegats de prevenció observen atentament.

A les 21:20 ja podem donar per finalitzat el simulacre. Reunió ràpida on exposar els dubtes, actuacions a millorar, situacions viscudes, … Després, amb calma, tocarà analitzar l’informe tècnic.

Formació en el Pla d’Autoprotecció del CSAI Can Torras

Durant els mesos de juny i juliol, dins el programa de formació en Prevenció de Riscos Laborals de la Fundació, hem realitzat diverses sessions tècniques per exposar el Pla d’Autoprotecció del CSAI Can Torras a tot el personal del centre.

En Sigfrid, tècnic de protecció civil de l’empresa Zagora, va ser l’encarregat de donar a conèixer el pla, la seva implantació, mesures tècniques, … i com hem d’actuar davant qualsevol situació d’emergència que es pugui produir al centre o al seu entorn més proper. També ens va resoldre els diversos dubtes que van anar apareixent a les diferents jornades.

Des del centre i el departament de Prevenció volem agrair la bona predisposició dels diversos col·lectius que han assistit a les jornades fora del seu horari de treball habitual.

Jornades de la gent gran activa

, , ,

La FSFA, junt amb la Fundació Tutelar Santa Clara, la Fundació Aymar i Puig i el Centre de dia Residència El Rosers, ens vam encarregar de fer el pregó de benvinguda i de realitzar un Lipdub; donant el tret de sortida a les jornades de la Gent Gran Activa, organitzades per l’ajuntament d’Alella.

L’activitat no està renyida amb l’edat, i aquestes jornades, que ja són les onzenes, ens donen la raó.

Infinitat d’activitats des del 25 de maig fins al 3 de juny, totes elles dedicades als més grans, però on també tenen cabuda els mitjans i els més petits.

Des de tallers de cuina, de lectura, memòria, marxa nòrdica, sol pelvià, ioga, art intergeneracional, … fins a… relacions i emocions, contes, balls, rutes saludables, Open de Dòmino, Còctels…

Com a cloenda, un dinar d’Homenatge a la Gent Gran d’Alella, amb una arrossada feta i servida per voluntaris i voluntàries del poble.

Nosaltres ens vam apuntar a quatre activitats: el Teatre de contes, la Ruta saludable, Taller d’art Intergeneracional, i Anem de festa al Campanar.

En el Teatre de contes, els avis de la Residència els Rosers, explicaren un munt d’històries a tots els que érem allà, fent les delícies de grans i petits.

Els avis volien que els menuts de la casa, no oblidessin mai el que és la màgia d’un conte.

L’endemà, ens vam atrevir amb la ruta saludable.

Vestits d’aguerrits esportistes, ens encaminarem a recórrer tants km com ens posessin per davant.

Després una exhibició de Boccia (esport paralímpic similar a la petanca)
Els Companys de la Residència la Gavina ens van oferir tota una exhibició.

Art Intergeneracional, va ser  la última activitat on vam participar.

Avis, petit, i nosaltres com a mitjans, vam preparar la decoració de les taules pel dinar de l’Homenatge a la vellesa

És divertit compaginar les habilitats de generacions tan dispars.

De festa al Campanar, música i ball amb els avis i àvies de l’escola i del nostre municipi i amb l’associació de dones Montserrat Roig.

Els mes grans, ens donen una gran lliçó, l’edat no et fa mes o menys actiu, es l’actitud davant la vida ela que marca els anys.

 

GRÀCIES AMICS, FINS LA PROPERA!!!

Jornades del voluntariat

, , ,

Un cop més, ens tornem a retrobar tots junts!!!

Cada any renovem les activitats que tenim per a vosaltres, i esperem superar-nos, o almenys, sorprendre-us.

Originals, divertits i pràctics, la nostra pretensió és que passeu un dia animat i alegre amb nosaltres.

Aquesta vegada hem preparat un Escape Room, simulant una ruta per mig món, intentant que dilucideu i pugueu trobar en les diferents proves, els secrets d’un joc on l’intel·lecte i la intel·ligència emocional es donen la mà.

Entre caixes, dígits i infinitat de combinacions, heu hagut de batallar per poder trobar el tresor.

Càbales i disbarats, de vegades s’han entrecreuat en les vostres recerques i com a bons alumnes d’Hèrcules Poirot, o Sherlock Holmes, heu sabut donar bon exemple de destresa i intuïció.

El treball en equip és el que us ha donat la victòria, tres equips, tres colors, tres realitats ben dispars.

Ments inquietes i curioses barrejant dades, idees i espais.

L’esforç ha valgut la pena…

… El regal….

Una invitació al Nàutic del Masnou, on acabarem de gaudir del dia, degustant junts una varietat de plats seleccionats especialment per a vosaltres.

Una samarreta, amb el logotip que representen els vostres valors, i realitzada pels usuaris de la FSFA, és l’obsequi material que us lliuren els que gaudeixen del vostre temps.

És la nostra forma d’agrair-vos la gran labor que realitzeu per la FSFA.

La vostra aportació és imprescindible per la fundació i ens engrandeix a tots.

Vosaltres feu la vida més fàcil i amena a les persones que, per un motiu o altre, necessiten romandre a un dels nostres tres centres.

No oblideu que vosaltres sou i feu també la FSFA.
Ens agradaria ampliar la família, i vosaltres sou els millors mestres.

GRÀCIES COMPANYS!!!

Fira comercial i gastronòmica del Masnou

, ,
Fira comercial i gastronòmica del Masnou

El passat cap de setmana 4, 5 i 6 de maig, la Fundació va participar en la Fira Comercial i Gastronòmica del Masnou. Malgrat el mal temps, en que ja ens té acostumats aquest mes de maig, estem molt satisfets d’haver participat en aquest espai, on hem pogut compartir i donar a conèixer la nostra activitat juntament amb els diferents sectors econòmics del municipi i de la zona del maresme. També, hem gaudit d’un espai gastronòmic impressionant que no va deixar indiferents a les persones que van visitar la fira al llarg del cap de setmana.

L’afluència de públic a la fira ha estat molt marcada pel temps, però tot i això, hi ha hagut moments on la gent del Masnou i rodalies han sortit a passejar pel port esportiu, han visitat els estands i han pogut gaudir de les activitats que oferia l’organització adreçada a tots els públics.

Volem posar de manifest l’interès del públic en conèixer els serveis que oferim dins l’àmbit de la dependència i l’especialització de cada centre: la malaltia i la rehabilitació a Can Torras, la vellesa a El Montseny i la discapacitat psíquica a Les Hortènsies. Constatar també el desconeixement de la relació entre els tres centres i el fet de que formen part de la Fundació Sant Francesc d’Assís englobant i donant sentit a cada un dels projectes, que treballa per a consolidar uns serveis d’alta qualitat, i ser un referent dins del sector assistencial. Així doncs, estem satisfets d’haver explicat de primera mà el projecte de la Fundació i donar informació de cada centre.

Volem agrair a totes les persones que vau visitar el nostre espai, però sobretot ens va fer molta il·lusió veure a les famílies de les persones ateses, i a les persones que formen part de la Fundació. Gràcies per haver vingut a saludar, perquè que sense vosaltres no seria possible aquest gran projecte. Fins l’any vinent!

Fira comercial i gastronòmica del Masnou

Sempre lluitadors.

Més informació de la Fira: http://www.elmasnou.cat/document.php?id=22366
(Font Oficial: Ajuntament del Masnou)

Nova estructura de dietes texturitzades als centres de la FSFA

, , ,

Vam tenir el plaer d’assistir al tast de les noves dietes de ISS, proveïdor capdavanter de serveis per a empreses, en una nova forma de combinar les dietes de textura triturada, adaptada als aliments, per fer-les més apetitoses i amb una varietat més àmplia de sabors.

Va ser com una revolució de sabors, en cada degustació, es podien desfragmentar tots i cadascun dels ingredients utilitzats en l’elaboració d’un plat determinat i distingir els elements emprats en la seva preparació.

La desconstrucció d’una recepta original, respectant els sabors, tan sols transformant la textura dels ingredients, aconsegueix reproduir el patró de la recepta més complexa.

La memòria gustativa reconeix cada ingredient i en barrejar la base dels primers plats, amb qualsevol dels complements que els acompanyen, aconsegueix adaptar el plat a les textures triturades.

Les persones que per necessitats determinades necessiten aquest tipus de dietes, poden gaudir dels sabors dels plats més convencionals i també dels més sofisticats.

La presentació d’aquests menús els fa visualment desitjables i la seva varietat en la combinació amb els complements, ens ofereix un gran ventall de composicions.

Sense perdre cap de les seves propietats nutricionals.

És d’agrair i admirar l´encomiable treball realitzat pels innovadors cuiners de la Fundació La Llar. Fundació Privada President Torres Falguera que ens van oferir un festival pels sentits.

I gràcies a ISS per les seves innovacions en matèria gastronòmica.

Tot seguit, i a causa de gran èxit obtingut en aquesta presentació, s’està treballant per fer un tast, on estaran convidats familiars i amics, perquè pugueu tenir com a experiència pròpia el menú de les dietes texturitzades, que és dispensa als nostres centres.

La degustació es farà a la Residència les Hortènsies i a la Residència el Montseny.

Us informarem degudament quan tinguem les dades per aquesta demostració.

Desitgem que gaudiu tant com ho vam fer nosaltres.

Jornada del Comitè de Bioètica de Catalunya sobre la Planificació de Decisions Anticipades en Salut Mental

,
Jornades de Bioètica de Catalunya

El 24 d’abril, el CEAFSFA va assistir a  la Jornada sobre la Planificació de Decisions Anticipades en Salut Mental (PDA[1]) a la Sala d’Actes del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Durant l’acte es van presentar els documents sobre la Planificació de Decisions Anticipades (PDA) en Salut Mental, de la Federació de Salut Mental de Catalunya, i el document elaborat pel Comitè de Bioètica de Catalunya sobre El Respecte a la Voluntat de la Persona amb Trastorn Mental i/o Addiccions[2].

El nou paradigma de l’atenció centrada en la persona i el Model Català de Planificació de Decisions Anticipades

Abans de fer el resum  del contingut d’aquesta jornada convindria fer esment al nou paradigma d’atenció centrada en la persona  que forma part de les principals estratègies de les polítiques per al benestar dels ciutadans per als pròxims anys (Pla de Salut de Catalunya 2016-2020[3]).

En els diferents àmbits d’atenció a les persones, també i especialment en el sanitari, cada cop més s’emfatitza la necessitat de situar la persona en el centre de la relació assistencial. Tota persona té dret a participar, en la mesura de la seva competència, en les decisions corresponents a l’atenció a la seva salut.

Per a fer real la participació de la persona en el procés assistencial disposem principalment del DVA (document amb reconeixement i base  legal des de fa anys, basat en el respecte a l’autonomia de la persona i de gran utilitat a l’hora d’expressar i fer conèixer les voluntats de la persona al final de la seva vida) i del PDA (que es complementa amb el DVA, que forma part del pla d’acció del Departament de Salut, que no necessita cap reconeixement legal i que constitueix el nucli conceptual i dialèctic del procés pel qual es promou que el pacient colideri totes les decisions escaients a la seva salut, sobretot en situacions de final de vida).

La utilització d’aquests documents encara és escassa, d’aquí el desenvolupament del Model Català de Planificació de Decisions Anticipades (MCPDA[4]).

 

Jornades de Bioètica de Catalunya

Jornada del Comitè de Bioètica de Catalunya sobre la Planificació de Decisions Anticipades en Salut Mental. Maig de 2018.

Principals recomanacions del Comitè de Bioètica

És dins aquest context de nou paradigma assistencial que el passat 24 d’abril es van presentar aquests dos documents. El document elaborat pel Comitè de Bioètica de Catalunya “ El Respecte a la Voluntat de la Persona amb Trastorn Mental i/o Addiccions: document de voluntats anticipades i planificació de decisions anticipades” que té com a principal objectiu analitzar els problemes ètics que planteja la utilització de les directrius anticipades i fer propostes per avançar en la implementació en el nostre entorn del DVA i  del PDA en salut mental.

Destaquen com  a principals problemes ètics la valoració de la competència de la persona i l’acceptació o rebuig del tractament.

La principal recomanació que fa el Comitè de Bioètica de Catalunya és que el MCPDA és una estratègia vàlida en salut mental. En la presentació de l’informe “Planificació de Decisions Anticipades (PDA) en Salut Mental”  es van posar en relleu les dificultats per introduir la PDA en salut mental i les oportunitats que ofereix la implementació d’aquets model assistencial.

Va destacar la reflexió sobre la manca d’experiència que té el sector de la salut mental en la utilització d’aquest model així que es va animar a tots els agents implicats a implementar-lo amb valentia i aporta les seves experiències.
_

Referències i informació addicional sobre la Planificació de Decisions Anticipades en Salut Mental

[1]Informe sobre la PDA en Salut Mental a Catalunya (PDF)

[2]Respecte a la Voluntat de la Persona amb trastorn mental  i/o addicció (PFD)

[3]  PLA de SALUT de CATALUNYA 2016-2010 (PDF)

[4]MCPDA (PDF)

XI Jornades de la Gent Gran Activa d´Alella

, ,

El divendres 25 de maig a les 10:30 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, la Fundació Sant Francesc D’Assis junt amb la Fundació Privada Tutelar Santa Clara, la Fundació Aymar i Puig i el centre de dia El Rosers, ens encarregarem de fer el pregó de benvinguda i realitzarem un Lipdub. Per acabar hi haurà un pica pica per tothom.

La festa està garantida, no us ho podeu perdre.

Comptem amb tu.

Jornades de la gent gran activa d'Alella

Jornades del voluntariat a la FSFA 2018

, , ,

Tornem a fer-ho???

El dijous 24 de maig de 2018 a les 11h, ens tornem a veure a la Residència Montseny (El Masnou).

Perquè us ho mereixeu, perquè ens agrada estar amb vosaltres i perquè aquest dia… és vostre.

Tenim moltes sorpreses i, com no podia faltar… un bon dinar.

Us hi esperem a tots!!!