Projecte TIC-AUT

Gràcies a l’aliança entra la FSFA i la Fundació Guru i amb la col·laboració de TIC Salut Social i la UOC, hem iniciat el projecte TIC-AUT per valorar si l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) pot millorar el tractament i la qualitat de vida de les persones amb Trastorn d’Espectre Autista (TEA).

Hem unit esforços per explorar l’impacte potencial de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la millora del benestar i del tractament de les persones amb Trastorn d’Espectre Autista (TEA). Amb aquest propòsit, ha estat posat en marxa un innovador projecte que posarà a prova diverses solucions tecnològiques en dos entorns: una Sala d’Immersió Tecnològica i un Entorn Virtual Immersiu.

El resultat esperat d’aquesta iniciativa serà la creació d’una eina metodològica que faciliti als professionals la selecció de les tecnologies més apropiades per integrar-les en el procés de tractament de les persones amb autisme. L’objectiu final és que aquestes solucions tecnològiques contribueixin a potenciar l’autonomia, l’estimulació cognitiva, la millora de les habilitats comunicatives, així com a la incorporació d’estratègies d’autoregulació emocional i conductual per a les persones amb autisme de grau II i III.

La fase inicial d’aquest projecte consistirà en una prova pilot, programada per al 2024, que es durà a terme a les instal·lacions de la Fundació Sant Francesc d’Assís i la Fundació GURU, amb grups reduïts de fins a 12 usuaris per centre. En aquesta etapa, el disseny i l’avaluació del projecte comptaran amb la col·laboració del eHealth Center de la UOC, que proporcionarà assessorament metodològic.

Prova pilot FSFA: Entorn virtual immersiu

Un entorn virtual immersiu representa un espai meticulosament dissenyat per oferir una experiència envoltant i multisensorial a l’usuari. Aquest tipus d’entorn sorgeix en una sala equipada amb tecnologia avançada de realitat virtual immersiva (IVR), incorporant gràfics 3D, so, seguiment de moviment i dispositius de visualització.

En aquest entorn, es pretén explorar la possibilitat que l’ús de sales immersives mitjançant la realitat virtual pot intensificar el treball de gestió emocional amb estímuls sensorials prèviament controlats i definits. El treball de gestió emocional dins de la sala immersiva permet un control precís dels estímuls i la regulació de les respostes, intervenint de manera específica sobre els interessos i les sensibilitats de cada participant. A través d’aquest enfocament, s’analitzarà la capacitat de les tecnologies de realitat virtual per millorar la gestió emocional, proporcionant una oportunitat única per adaptar les experiències a les necessitats individuals.

Prova pilot Guru: Sala d’immersió tecnològica

La sala d’immersió tecnològica inclourà diverses solucions tecnològiques, dissenyades amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb Trastorn d’Espectre Autista (TEA):

Tauletes: Aquest dispositiu ofereix la flexibilitat necessària per realitzar intervencions en tots els contextos de desenvolupament mitjançant una única eina. Aquesta aproximació pot ser clau per superar les dificultats de generalització dels aprenentatges, comunes en persones amb autisme que presenten un funcionament caracteritzat per una coherència central dèbil. Les tauletes es proporcionaran en entorns d’aprenentatge que incorporaran diverses solucions tecnològiques recomanades pels professionals.

Pissarres interactives: Aquestes oferiran una presentació visual i interactiva de la informació, facilitant als individus amb TEA la visualització de la informació, la interacció controlada, el suport a la comunicació i l’estimulació sensorial de manera controlada.

Seients d’estimulació: Aquest tipus de seients estan específicament dissenyats per proporcionar una certa pressió, moviment i estimulació tàctil als seus usuaris. En el context de l’autisme, aquests seients poden ser beneficiosos per proporcionar una estimulació sensorial controlada.

Dispositius de construcció i programació: Aquests dispositius permeten adquirir o reforçar les habilitats socials necessàries per a la participació en activitats grupals. És essencial que la programació d’aquests dispositius es basi en un codi visual de programació per blocs, garantint una experiència accessible i eficient per als usuaris.