Dia Europeu dels Drets dels Pacients

,

Avui, dimecres 18 d’abril, se celebra el Dia Europeu dels Drets dels Pacients. FSFA treballa amb la voluntat de ser una organització reconeguda per la seva qualitat asistencial. Aquesta qualitat implica, entre d’altres coses, garantir els drets de les persones ateses.

L’objectiu és plenament compartit amb el departament de Salut. Aquest ha aprofitat el Dia Europeu dels Drets dels Pacients per recordar que impliquen aquestes atribucions. En aquest sentit, a Catalunya tenim la Carta de drets i deures dels ciutadans en relació a la salut i l’atenció sanitària.

Aquesta carta va ser aprobada al juliol de 2001 i Salut va fer l’any passat una adequació per tal de fer una divulgació més planera. A més a més, es va obrir un apartat al Canal Salut en el que es dona una idea genérica dels drets i deures i quin són els seus continguts.

Així, aquesta Carta recull prop de cent drets i deures estructurats en deu grans àmbits: equitat i no-discriminació de les persones; protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia; accés al sistema sanitari; intimitat i confidencialitat; autonomia i presa de decisions; informació sanitària, documentació clínica i tecnologies de la informació i la comunicació; qualitat i seguretat del sistema; constitució genètica de la persona; investigació i experimentació i participació.

Cal dir que potenciant la informació a la ciutadania es vol aconseguir una major responsabibilitat en la conservació i promoció de la salut, així com en la utilització racional dels recursos que s’hi destinen.