FSFA, amb la transformació de l’atenció intermèdia i l’accessibilitat.

,

Fundació Sant Francesc d’Assís ha participat aquesta setmana en dues sessions relacionades amb la seva tasca. Amb la seva participació, FSFA expressa el seu compromís amb la transformació de l’atenció intermèdia i l’accessibilitat. Aquests són dos reptes que toquen a una entitat dedicada a donar una atenció centrada en la persona. Una atenció que ha d’adaptar-se a diversitat de perfils i a tots els dispositius, i vetllar per la sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

El conseller Manuel Balcells inaugurant la jornada d’atenció intermèdia. FONT.- Govern.cat

Transformació de l’atenció intermèdia

La primera d’aquestes versava sobre, ‘L’atenció intermèdia, un pilar del sistema integrat de salut de Catalunya”. Celebrada al Paranimf de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, comptà amb l’assistència de més de 300 professionals. Entre ells,  Candela Calle, directora general, Kilian Lansaque, director de RSC i Estratègia, i Lidia Garrote, directora de Cures.

La jornada va abordar el concepte d’atenció intermèdia, que a Catalunya substitueix el que fins ara es denominava atenció sociosanitària. En aquest sentit, es va constatar que «estem en un moment de transformació del model d’atenció sanitària den nostre país», en paraules del conseller de Salut Manel Balcells, present a la inauguració.

Així, aquesta transformació ve motivada per l’augment de l’ús dels serveis sanitaris en tots els nivells assistencials, i en especial l’atenció de persones grans amb necessitats específiques. I per assolir-la, s’aposta per un nou enfoc a l’atenció d’un grup de població complexa des d’un punt de vista clínic i social, ja que necessita atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada.

Codi d’accessibilitat

La segona de les sessions va ser la de presentació del Codi d’accessibilitat de Catalunya a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Dani Gallego, director d’Infraestructures i Serveis Generals, hi va acudir en representació de FSFA. L’acte va comptar amb la participació  d’Enrique Rovira-Beleta i Cuyás, expert en accessibilitat universal. La seva intervenció va permetre acostar-se a aquesta nova normativa que entra en vigor en el primer trimestre d’enguany.

FSFA ha participar en sessions sobre transformació de l’atenció intermèdia i accessibilitat. FONT.-FSFA

Cal dir, que aquest codi s’ha desenvolupat al llarg de 9 anys (2014-2023), amb gran implicació de l’administració pública, entitats socials i col·legis professionals.  Se l’identifica el com element clau per a la revolució i transformació de la societat cap a una mira més oberta i general del concepte accessibilitat.

En aquest sentit, aquest concepte no fa referencia a persones amb discapacitats, sinó a la totalitat de la societat. Així mateix, va més enllà de l’espai físic i la supressió de barreres arquitectòniques. Per tant, el codi parteix d’un canvi de paradigma que abarca des de l’accessibilitat cognitiva, sensorial, … i s’integra des de la fase de disseny de productes, serveis o espais.

A més a més, la sessió va també avançar el que suposarà el distintiu de qualitat en accessibilitat, concebut com un element transformacional per a entitats, organismes i municipis. I finalment, va esmentar els períodes d’adaptació al codi, d’entre 1 i sis anys, amés de detallar el règim sancionador pels incompliments.

FSFA està compromessa amb la transformació de l’atenció intermèdia i l’accessibilitat. L’entitat n’és conscient del repte pel que fa a la primera i al que es va referir el propi Balcells durant la jornada, així com el derivat de l’accessibilitat. Reptes relacionat amb la universalitat, la integració i la eficiència que també inspiren el Pla Estratègic de FSFA.

Can Torras incorpora les figures de referents d’infermeria i TCAI

,

Nou canvi al model assistencial de FSFA.  Can Torras acaba d’implementar les figures de referents d’infermeria i de TCAI, en el torn de matí i tarda. La incorporació d’aquestes figures obeeix al desplegament d’un nou model i una nova estratègia d’actuació i organització a les unitats del centre.

Pel que fa a l’IR les seves tasques serien l’autocobertura d’incidències d’última hora i el suport assistencial a la unitat. També el suport a la persona atesa i la seva família en tot el període d’ingrés. Així mateix, pertoca a l’IR la valoració dels ingressos junt amb la TR. A més a més, s’encarrega de la revisió de persones usuàries amb cures complexes. També de la gestió dels plans de cures i la planificació dels processos d’alta.

Coordinar o supervisar els canvis d’habitacions que siguin necessaris és altra de les seves funcions. També estarà sota la seva responsabilitat la revisió de les actuacions de tot l’equip d’infermeria. Seva serà la gestió de conflictes. I, finalment, ha d’articular els canvis del nou model assistencial i assistir a les reunions multidisciplinars.

TCAI referent

Assumeix l’autocobertura en incidències d’última hora i fa el passe de parte de les incidències al torn posterior. Aquesta figura ha de prestar suport assistencial i assistir a reunions multidisciplinars junt amb l’IR.  Ha de mantenir l’ordre de les unitats i revisar les habitacions abans dels ingressos. També revisar el compliment dels protocols d’higiene, incontinències, seguretat i aïllament. A més, el control de les contencions forma part de les seves tasques.

A més a més, aquesta figura és la responsable de l’acollida al personal de nova incorporació i estudiants de pràctiques, i de l’atenció a les famílies en temes de la seva competència. Finalment, el/la TR s’encarrrega de la intercomunicació amb la cuina, l’optimització i cura dels recursos materials, així com de la gestió i execució dels canvis d’habitació.

Canvi al model assistencial

En relación a aquestes figures, la dirección de FSFA explica que «el model organitzatiu ha rebut una actualització amb una mirada cap al futur i cap a la professionalitzacio, millora de processos i, sobretot, cap a l’hospitalitzacio intermèdia». 

Cal assenyalar que la importància d’aquesta novetat en ser un «canvi de model assistencial dels/les professionals a peu de llit, que obre la porta a un millor control de la qualitat asistencial». La novetat, pensada per »aportar valor en l’atenció en salut», té a més l’avantatge que «reconeix experts en procesos, a més de recolzar el treballador/a assistencial directe».

En aquest sentit, la revisió del model assistencial i la dels processos, protocols i procediments és un dels objectius inclosos en el Pla Estratègic de FSFA 2022-2026. Aquesta revisió s’orienta a oferir una atenció basada en el coneixement, adaptada a les necessitats de les persones i garantista amb els drets i deures de la ciutadania.

FSFA front la sequera

, ,

Una passa endavant per contribuir a pal·liar els efectes de la sequera. FSFA està immersa en un procés per optimitzar el seu consum d’aigua. L’objectiu és sumar-se als esforços que promouen les administracions publiques per enfrontar la situació d’emergència que viu el país.

En aquest sentit, CR Montseny ha estat el primer centre on s’ha pres mesures correctores. Aquest centre, ubicat al Masnou, pertany a la unitat hidrológica Ter Llobregat. Cal dir que algunes d’aquestes mesures van començar a implementar-se abans d’arribar a la situació d’emergència actual.

D’entrada, a l’abril del 2022 es va realitzar una nova escomesa d’aigua al centre, tant interna com la connexió a la xarxa pública. També al llarg d’aquest any, es va realitzar la modificació de la sala tècnica de Montseny. Això va comportar la instal·lació de noves calderes, acumuladors i ramals principals d’instal·lacions. L’objectiu d’aquetes millores ha estat  fer més eficients les instal·lacions i reduir el consum d’aigua evitant possibles pèrdues.

Neteja, manteniment i pedagogia

Per tal de reforçar ambdues actuacions, l’equip de manteniment va verificar la inexistència de fugues a la instal·lació i s’ha planificat de forma sistemàtica la comprovació de la xarxa interna. A més a més, es va prohibir el rec de totes les zones exteriors del centre.

Per altra banda, van incorporar-se sistemes de neteja en humit. Així, la FSFA va prioritzar la neteja mitjançant mopes humides per davant dels consums d’aigua en galledes. Aquest sistema de neteja aposta per la incorporació de nous productes i sistemes de desinfecció per davant de sistemes estàndard. No obstant, el sistema de galledes es continua utilitzant en aquelles activitats o procediments en els que així ho demanen els protocols de neteja.

Finalment, es va optar per la comunicació i la pedagogia. Tant és així, que els professionals han estat informats de la situació de sequera, posant-se en valor punts com  ara fer un ús molt responsable de l’aigua o informar de qualsevol anomalia que es detecti a la xarxa (degoteig en aixetes, possibles pèrdues,…).

Amb l’aplicació de totes aquestes mesures, CR Montseny porta una evolució molt positiva pel que fa a la reducció del consum de l’aigua. Així, entre els anys 2021 i 2023 aquest consum s’ha reduït un 30%, la qual cosa avala l’actuació de FSFA front la sequera.

Noves mesures

Per acabar, cal dir que, encara que CR Montseny no disposa de banyeres i totes les higienes personals es fan en dutxes, amb les corresponents ajudes tècniques, FSFA també actuarà en aquest àmbit. D’aquesta manera, l’ àrea assistencial engegarà pròximament el projecte per fer les higienes dels usuaris en sec.

Aquest, a banda de ser un sistema assistencial de major qualitat i més segur per les persones ateses, en tant afavoreix el control de les infeccions, preveu una reducció dels consums d’aigua fruit de la reducció de la neteja de tovalloles.

Pot saber més sobre la situació actual al Portal de la Sequera- https://sequera.gencat.cat – i intentar reducir el teu consum gràcies a aquesta guia: https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/09-guia_web_estalvi_aigua_domestics.pdf

La visita de Les Hortènsies a CR Montseny

, ,

L’altre caliu, l’altra família de la seva vida. FSFA és sovint això per a les persones ateses. Ho demostra la recent visita que persones usuàries de Les Hortènsies han fet a companys i companyes de CR Montseny El punt en comú de totes aquestes persones? El centre per a persones amb discapacitat psíquica que FSFA té a Alella. I és que les persones visitades van ser ateses temps enrere a Les Hortènsies.

Des d’allà, un grup d’usuaris i usuàries van acudir a CR Montseny per tal de trobar-se i compartir records i un petit refrigeri. La trobada va tenir lloc a la sala d’estar del centre masnoví i, a més de persones ateses, hi van participar Esteban, animador de Les Hortènsies i Paqui, una voluntària.

La petita festa en què es va convertir la visita de Les Hortènsies a CR Montseny va omplir de alegria i gratitud al centre masnoví.  «Agraïm la visita dels companys d’hortènsies, els usuaris han estat molts contents», destaquen des de la direcció del centre. Cal dir que activitats com aquestes contribueixen al benestar de les persones ateses i a subratllar la sensació de pertinença a FSFA.

En aquest sentit, els perfils dels usuaris i usuàries de la fundació impliquen sovint estades que es perllonguen en el temps. Estades que, de vegades, exigeixen adaptar els recursos i serveis que s’ofereixen a necessitats canviants de les persones ateses. Canvis, però, que es fan intentant que el lligam no es desfermi i que es mantigui la continuïtat en el model assistencial.

FSFA viu un Carnestoltes 2024 de primera

, ,

Una finestra a la imaginació i l’alegria. FSFA ha viscut intensament Carnestoltes 2024 en els seus centres Montseny i Les Hortènsies.

Per una banda, el centre residencial per a persones grans que FSFA té al Masnou va viure la seva festa de Carnestoltes tot coincidint amb el Dijous Gras. Així, el menjador va acollir, entre les 12 i les 13:30 hores, la celebració en la que van participar les persones residents i els professionals de Montseny.

En aquest sentit, la direcció tècnica del centre detalla «hem cantat, ballat i hem gaudit d’un petit aperitiu». Tant és així, que s’ha volgut agrair «la feina feta per les tècniques, Eva Lozano i Alba Rovira, per fer possible una actuació/activitats divertides i lúdiques durant la celebració»

Les Hortensies

Per la seva part, el centre per a persones amb discapacitat que FSFA té a Alella ha desenvolupat un complert programa per gaudir d’aquesta celebració. En aquest sentit, les activitats van començar amb l’arribada del Rei Carnestorles, el passat dilluns 5 de febrer.

Aleshores, va ser quan professionals i persones ateses a Les Hortènsies van conèixer les penyores d’aquest any. Així, dia 5, pintar les galtes vermelles i pigues; dia 6, pintar un tato amb retolador; dia 7, pintar uns bigotis; dia 8, enganxar-se una truita a la solapa; divendres, lligar una polsera al canell.

Cal dir que la referència a la truita en les penyores no era casual. Així, el dia 8, Dijous Gras, el centre celebrava el Dia de la Truita. Per unitats, les persones ateses van participar en una gimcana per recollir els ingredients pel saborós plat. A canvi, es rebia el val per bescanviar-lo per la truita del dinar.

Bé venia l’àpat per agafar forces de cara al Divendres de Carnestoltes, amb Rua i música matinal per anunciar la festa de la tarda. A partir de les tres i mitja, els patis van acollir el Ball de Carnestoltes, amb desfilada i concurs de disfresses. No va mancar el Pregó del Rei Carnestoltes, la deliberació del Jurat i el lliurament de premis, i una fi de festa a les sales amb pinyata.

Finalment, Les Hortènsies compta les hores per acomiadar aquests dies intensos. Demà, Dimecres de cendra, viurà l’Enterrament de la Sardina, dient, així, adéu al Carnestoltes 2024.

Reaccions a Carnestoltes 2024 i motivació

Amb tot, la celebració ha deixat molta satisfacció a FSFA. Així, als dos centres, les persones ateses estaven contentes i agraïdes. Tant és així, que les seves famílies expressaven també la seva alegria a les xarxes socials.

«Com es diverteixen i què guapos», «Però qué guapíssims!», «Molts guapos tots. «Quina alegria em dona veure-vos!!! Feliç Carnaval»,«Què guapos i com us ho curreu» «Carlos estava guapo, gràcies a tots i totes. Estic molt agraïda» o «Sou una delícia», són alguns comentaris que hem recollit.

Cal dir que la celebració de Carnestoltes, com d’altres festes populars com Nadal o el Dia del Llibre o Sant Joan, és una de les accions recurrents als centres FSFA, en tant enriqueix els diferents processos terapèutics.

Això és perquè aquest tipus d’activitats entronca de manera significativa amb la trajectòria vital de les persones ateses i contribueix a fer que l’estada no quedi descontextualitzada del seu ambient familiar i social, generant moments de socialització i gaudi.

Dia Internacional de l’Epilèpsia

,

Avui, 12 de gener se celebra el Dia Internacional de l’Epilèpsia. L’esdeveniment cerca educar les persones de tot el món sobre aquesta patologia neuronal que pateixen aproximadament 65 milions de persones a tot el planeta.

A la FSFA, la incidència d’aquesta malaltia és notable a Les Hortènsies (representa un 15% de les persones ateses) on es registren més de 370 crisis epilèptiques anuals, amb una prevalença d’una crisi diària o més. Del total registrat, en 271 casos hi ha hagut convulsió com a signe predomintant i 119 casos han comportat pèrdua de consciència. A més a més, en 30 episodis la persona afectada ha caigut en terra. Pel que fa a l’abordatge, en la tercera part dels casos ha calgut revisió del tractament anticonvulsiu.

Respecte de qüestions temporals, cal comentar que la durada de las crisis, el promig són 2 minuts, arribant a casos molt invalidants de més de 5. Són més habituals durant els mesos d’hivern, més de la meitat de crisi enregistrades es produeixen entre novembre i març, i al matí (133) o la tarda (148).

Millorar l’abordatge de l’epilèpsia

Amb la difusió del Día Internacional de l’Epilèpsia, FSFA se suma a totes les organitzacions que any rere any intenten propiciar una millor qualitat de vida a les persones que pateixen aquesta malaltia.

En aquest sentit, són clau millors polítiques públiques, millors serveis de salut i, sobretot, una millor inversió en matèria de recerca. Tot per aconseguir desenvolupar nous tractaments que siguin molt més efectius i menys invasius que els actuals.

Finalment, us compartim una informació d’utilitat per actuar correctament davant una crisi epilèptica. Pots accedir-hi clikant aquí.

FSFA anima a participar en la transformació del Sistema de Salut de Catalunya

,

Com aconseguir un sistema sanitari de salut que sigui indicador de progrés comú? Col·lectius i entitats, i la ciutadania individual están cridats a participar en el Pacte Nacional de Salut que promou la Generalitat de Catalunya.

Fins al proper 18 de febrer, es pot opinar sobre els reptes considerats prioritaris amb l’objectiu d’assolir la màxima salut de forma sostenible. Així mateix, poden valorar-se les propostes d’acció recomanades per donar resposta a aquests reptes i afegir-ne les que es troben a faltar.

Per fer-ho, els interessats ha d’emplenar un qüestionari i una vegada finalitzada la iniciativa participativa, s’elaborarà un Document resum de la participació ciutadana. Aquest document es nodrirà de la informació que s’obtingui de l’explotació de les respostes, tan a nivell quantitatiu com qualitatiu. A més de fer-se pública, aquest informació, es traslladarà als integrants de l’Espai del Pacte Nacional de Salut per tal que la tinguin en compte a l’hora de discutir com s’acaba definint el propi Pacte.

FSFA com entitat i alguns dels seus professionals a títol individual han participat ja en aquesta iniciativa participativa. Aquesta participació enllaça amb un dels objectius estratègics de la Fundació, la seva coordinació amb l’entorn assistencial social i sanitari. En aquest sentit, es fixen com accions per assolir-lo, augmentar la presencia de la FSFA a l’entorn amb la participació en diferents projectes i fórums assistencials de Catsalut i Benestar Social.

Pacte Nacional de Salut

El Pacte Nacional de Salut vol establir el marc d’estabilitat necessari per avançar en la construcció d’un sistema de salut orientat als Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030).

Així doncs, el Pacte serà el resultat del compromís de tots els agents implicats políticament i socialment i del sector de salut pròpiament. Sols així podrà desplegar les estratègies, accions i canvis necessaris amb l’objectiu d’assolir la màxima salut de la població de Catalunya de forma sostenible.

Al març de 2023, la Gerència de Transformació del Sistema del Servei Català de la Salut va començar el procés de treball del pacte. Aquest procés s’ha dissenyat en cinc fases -la participativa n’és una d’elles- i ha de finalitzar amb la signatura del Pacte el proper mes de juny.

Lectures per tothom a CR Montseny

,

Paraules en veu alta, aprenentatge, creixement, lleure. CR Montseny ha acollit una sessió de Lectures per a tothom. La iniciativa de Fundació la Calàndria arriba al centre de persones grans que FSFA té a El Masnou. Ho fa de la mà de Capitanes del Masnou, grup de dones amb interessos de país, progrés i municipi, que participen al voluntariat que fa possible Lectures per tothom.

Gràcies a Lectures per a tothom, el grup de persones autònomes de CR Montseny, ha gaudit del plaer de la lectura llegida en veu alta. Cal dir que aquesta activitat millora el benestar físic i mental. Tant és així, que se’n parla de biblioteràpia per destacar els beneficis de l’ús guiat de la lectura.

El primer d’ells, la satisfacció a CR Montseny. «Ha tingut una rebuda molt positiva per part dels nostres residents; els ha resultat molt interessant», destaca Noelia Ruano. En aquest sentit, en el grup participant «estan molt agraïts i contents de saber que la Fundació la Calàndria i Capitanes del Masnou ens faran gaudir d’aquesta activitat cada setmana», afegeix la directora tècnica del centre.

Fundació la Calàndria

La Calàndria és una fundació privada creada per donar continuïtat a la tasca realitzada per La Calàndria, Mutualitat de Previsió Social del Masnou. La seva activitat i objectius són la dinamització sociocultural i l’assistència social, principalment en el seu entorn més immediat, el municipi del Masnou.

Per aconseguir-ho, La Calàndria posa a disposició de diverses entitats i empreses els seus recursos -entre elles alguns dels locals ubicats a la finca propietat de la fundació- per realitzar activitats alineades amb els objectius fundacionals, com ara Lectures per a tothom.

En aquest sentit, FSFA està oberta a la col·laboració amb altres entitats, la disposició de les quals agraeix. Cal recordar que l’entitat inclou entre les seves línies estratègiques la coordinació amb l’entorn assistencial social i sanitari, i la promoció d’aliances en benefici dels pacients i els professionals.

«La confianza recolza la tasca que duem a terme a Càritas»

,

Nou agraïment a Fundació Sant Francesc d’Assís. Càritas Diocesana de Barcelona ha adreçat una carta a FSFA per agrair la seva col·laboració les passades festes nadalenques. Ho ha fet a través de Rosa Maria Riembau, la seva referent al Masnou.

Així, la missiva dirigida a Candela Calle, directora general de l’entitat, destaca com «la confiança que heu dispositat en nosaltres, recolza la tasca que duem a terme a Càritas i concretament a la campanya “Al Masnou, el Nadal més solidari”, a més d’ajudar «a fer xarxa».

En aquest sentit, Riembau explica que per Càritas l’any ha estat «molt especial», en tant s’han incrementat el nombre de famílies ateses. Per aquenta raó, «el suport que particulars, empreses o entitats ens puguin donar, és molt ben rebut i agraït», afirma la carta d’agraïment a Fundació Sant Francesc d’Assís.

La gratitud, però va de tornada. Col·laboracions com les de les passades festes contribueixen a fer més nítida la visió de FSFA. Aquesta no és altra que ser una institució de referència en l’àmbit de la salut i social que vetlli per la qualitat de l’atenció i el benestar de les persones. Una visión que implica coordinar-se amb altres entitats i participar en diferents projectes, com ara aquest de Càritas.

Càritas Diocesana

Cal recordar que, Càritas és una entitat depenent que integra a diferents persones vinculadas a l’Esglèsia católica que adreçada a acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat. Ho fa procurant que siguin protagonistes del seu propi alliberament, des del compromís de la comunitat cristiana. Aquesta tasca inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia social.

Pots llegir la carta, pitxant aquí.

Dia Mundial contra el Càncer

,

Com cada 4 de Febrer, arriba el Dia Mundial contra el Càncer. Aquesta celebració, promoguda per la Unió Internacional per al Control del Càncer (UICC, per les seves sigles en anglès) amb el suport de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), és sensibilitzar la població mundial sobre el càncer, amb una incidència especial en l’àmbit de la prevenció.

El càncer és considerat el problema sociosanitari més important a nivell nacional i mundial. Segons l’Observatori del Càncer de l’Associació Espanyola contra el Càncer, es preveu que per al 2030 hi hagi més de 330.000 casos nous de càncer a Espanya. Això vol dir que una de cada tres dones i un de cada dos homes patiran aquesta malaltia al llarg de la seva vida, amb un diagnòstic cada 1,8 minuts.

En aquest sentit, a Catalunya, al 2023 la incidència del càncer el 2023 ha estat de 42.111 nous diagnòstics, 23.945 en homes i 18.166 en dones. Aquestes xifres mostren un augment dels casos del 11,59% respecte a 2022, on el nombre de casos va ser de 37.736. La taxa de supervivència a 5 anys també ha augmentat percentualment respecte a 2022, sent més alta en dones, un 65,3%, que en homes, un 53,7%.

Les reivindicacions

Per açò, el Dia Mundial contra el Càncer i sota el lema “Per unes cures més justes”, es fa una crida a l’acció als governs de tot el món perquè, entre d’altres qüestions, es fomenti una atenció centrada en el pacient que reconegui les necessitats úniques de tots els grups de pacients i promogui la seva participació en les decisions sobre la seva salut.

També es demana que es treballi sobre els determinants socials sistèmics de la salut que impedeixen que una persona accedeixi a l’atenció oncològica i abordar els prejudicis i les suposicions basades en diversos marcadors socials treballant amb les comunitats per a aconseguir programes més eficaços i centrats en les persones.

La UICC demana que el benestar de tots els ciutadans se situï en el centre de les polítiques sanitàries per a garantir que totes les persones tinguin el mateix accés a l’atenció que salva vides, sense importar les seves circumstàncies. Fundació Sant Francesc d’Assís s’afegeix a aquesta demanda fent-se ressò de la celebració d’aquest Dia Mundial contra el Càncer.

 

Taller “Cervell i demències” a CR Montseny

, ,

CR Montseny va acollir el passat 30 de gener, de 10:30 a 12 hores el taller “Cervell i demències”. Carolina López, neuropsicòloga de la FSFA, va ser l’encarregada d’oferir a l’equip tècnic del centre aquesta activitat formativa. L’objectiu, ampliar coneixements i eines per abordar amb solvència el dia a dia dels deterioraments cognitius i les seves afectacions.

En aquest sentit, asseguren des del centre que «tots els professionals han de ser coneixedors i integrar aquests coneixements». Per aquest motiu, s’espera repetir aquest taller amb el personal auxiliar en les properes setmanes. La conveniència està justificada, més en el context d’una societat en la que augment l’esperança de vida.

Incidència de les demències i el deteriorament cognitiu lleu

Cal recordar que, a Catalunya, a l’any 2020, el 1,2% (93.702 persones) de la població catalana presentava algun tipus de demència. Predominaven les dones, que representaven el 68,9% de les persones afectades, i amb una edat mitjana de 82,4 anys.

A més a més, el percentatge global de persones amb demència i deteriorament cognitiu lleu (DCL) s’incrementa amb l’edat. Així, afecta el 7,9% de la població de 65 anys i més (116.183 persones) i arriba fins al 25% en la població de 85 anys i més (62.501 persones). Aquestes dades es combinen amb les que quantifiquen els riscos associats a la morbiditat, multimorbiditat i les malalties cròniques en aquestes persones.

Per tot açò,  s’imposa un abordatge que inclogui la prevenció, el diagnòstic, el tractament integral i l’atenció continuada de la persona fins la fase de demencia avançada i final de vida. CR Montseny, com a centre especialitzat en persones grans, s’ajuda de tallers com “Cervell i demències” per millorar dia a dia la seva atenció.

Pots trobar més informació pitxant aquí.

Dia Mundial de l’Educació Ambiental

El dia 24 de Gener parlàvem del dia internacional de l’educació donant èmfasi a l’importància d’aquesta educació per tal de garantir un desenvolupament respectuós i assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Avui, dia 26 de Gener és el dia mundial de l’educació ambiental, peça clau per a generar canvis duradors. Una educació ambiental sòlida ens permet pendre decisions informades i adoptar pràctiques sostenibles en el nostre dia a dia.