FSFA anima a participar en la transformació del Sistema de Salut de Catalunya

,

Com aconseguir un sistema sanitari de salut que sigui indicador de progrés comú? Col·lectius i entitats, i la ciutadania individual están cridats a participar en el Pacte Nacional de Salut que promou la Generalitat de Catalunya.

Fins al proper 18 de febrer, es pot opinar sobre els reptes considerats prioritaris amb l’objectiu d’assolir la màxima salut de forma sostenible. Així mateix, poden valorar-se les propostes d’acció recomanades per donar resposta a aquests reptes i afegir-ne les que es troben a faltar.

Per fer-ho, els interessats ha d’emplenar un qüestionari i una vegada finalitzada la iniciativa participativa, s’elaborarà un Document resum de la participació ciutadana. Aquest document es nodrirà de la informació que s’obtingui de l’explotació de les respostes, tan a nivell quantitatiu com qualitatiu. A més de fer-se pública, aquest informació, es traslladarà als integrants de l’Espai del Pacte Nacional de Salut per tal que la tinguin en compte a l’hora de discutir com s’acaba definint el propi Pacte.

FSFA com entitat i alguns dels seus professionals a títol individual han participat ja en aquesta iniciativa participativa. Aquesta participació enllaça amb un dels objectius estratègics de la Fundació, la seva coordinació amb l’entorn assistencial social i sanitari. En aquest sentit, es fixen com accions per assolir-lo, augmentar la presencia de la FSFA a l’entorn amb la participació en diferents projectes i fórums assistencials de Catsalut i Benestar Social.

Pacte Nacional de Salut

El Pacte Nacional de Salut vol establir el marc d’estabilitat necessari per avançar en la construcció d’un sistema de salut orientat als Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030).

Així doncs, el Pacte serà el resultat del compromís de tots els agents implicats políticament i socialment i del sector de salut pròpiament. Sols així podrà desplegar les estratègies, accions i canvis necessaris amb l’objectiu d’assolir la màxima salut de la població de Catalunya de forma sostenible.

Al març de 2023, la Gerència de Transformació del Sistema del Servei Català de la Salut va començar el procés de treball del pacte. Aquest procés s’ha dissenyat en cinc fases -la participativa n’és una d’elles- i ha de finalitzar amb la signatura del Pacte el proper mes de juny.