Entrades

Banc de pedals a Les Hortènsies

Estimades famílies i amistats del CR Les Hortènsies… ja tenim el BANC DE PEDALS!!

Avui tenim la gran alegria de compartir i expressar el nostre sincer agraïment a totes les persones que han fet possibles aquesta compra.

Gràcies als vostres generosos donatius, hem aconseguit adquirir i instal·lar un banc de pedals que alguns residents ja han pogut estrenar.

Volem destacar els diversos beneficis per a les persones amb discapacitat psíquica, trastorns de conducta i necessitats de suport generalitzat que poden proporcionar els bancs de pedals:

 • Millora de la salut física.
 • Reducció de l’ansietat i l’estrès.
 • Millora de l’estat d’ànim.
 • Augment de l’autonomia.
 • Millora de la concentració i la coordinació.
 • Fomenta les relacions socials.
 • Millora de la qualitat del son i el control del pes.
 • Millora de la salut cardiovascular.

També volem destacar les persones i activitats que han estat fonamentals per aconseguir aquest objectiu:

 • Petits donatius entregats per a aquest projecte.
 • Donatius de les famílies dels usuaris Javi Pérez Navarro, Marc Garcia Fernández i Yolanda Arroyo
 • Diners aconseguits de la paradeta de Sant Jordi i la Tómbola

Gràcies a la vostra solidaritat, hem aconseguit aquest magnífic banc de pedals que ha creat furor entre els residents i contribuirà a la seva salut física.

Aquest és un exemple magnífic de com, quan ens unim com a comunitat, podem aconseguir grans coses.

Una vegada més, gràcies per la vostra generositat i suport incondicional.

Aquagym al CR Les Hortènsies

 

Al CR Les Hortènsies, hem començat una nova activitat d’aquagym a petició d’un grup d’usuaris i usuàries. La primera classe va tenir lloc el passat divendres dia 6 i va ser un èxit total. Els usuaris van gaudir d’aquesta classe de prova i van decidir repetir-la cada divendres. A més, des del centre hem ofert a la resta d’usuaris la possibilitat de participar voluntàriament en alguna de les dues classes que es faran els divendres (11 h a 12 h i 12 h a 13 h).

L’aquagym és una activitat física que s’ha fet molt popular en els últims anys. Aquesta activitat consisteix a realitzar exercicis específics dins l’aigua, aprofitant la resistència que ofereix per treballar diferents grups musculars. Això fa que sigui una activitat física de baix impacte, ideal per a persones amb problemes articulars o altres limitacions físiques.

Dia Internacional del Treball Social

L’altre dia vaig tenir una conversa molt interessant amb els dos alumnes de pràctiques de Grau de TS de la UB que aquest any han estat assignats a la nostra Fundació. Durant la mateixa, vaig voler reflexionar amb ells sobre el nostre paper com a professionals del TS. Volia saber la visió que tenien les persones del seu entorn respecte l’abast dels seus estudis i alhora la seva pròpia. La veritat és que un dels motius principals que sempre m’ha motivat a l’hora de poder comptar amb els / les alumnes de pràctiques de Grau de TS en la nostra Institució, a banda de seguir en contacte amb la il·lusió pròpia del que comença un camí nou, ha estat la possibilitat de poder transmetre’ls el que considero és l’essència de la nostra professió.

L’acompanyament vital sense prejudicis, amb visió de potenciació de capacitats, amb una base d’empoderament i de responsabilitat compartida, de forma temporal, i sempre orientat cap a la recerca d’una evolució personal i de canvi desitjat. La nostra aparició ha de ser sempre viscuda des del màxim respecte per la situació de l’altre. La capacitat d’empatia ha d’estar molt present al igual que la consciència de que la nostra influència serà la que l’altre vulgui que sigui. No hem d’oblidar que a l’acompanyar processos vitals, la nostra visió és limitada a una temporalitat determinada. La persona té una història de vida prèvia i posterior. Ens estem enfocant en un moment determinat.

Les eines que portem a la nostra motxilla laboral, moltes d’elles derivades de la nostra experiència professional, dels estudis realitzats i de la nostra capacitat d’entendre la nostra professió com acompanyament en el processos de canvi personal, ens ajudaran en moltes ocasions; però considero que l’autoconeixement i el treball propi de creixement personal són claus per poder fer front al dia a dia de la nostra tasca diària. Estem en contacte permanent amb les emocions, de vegades amb la preocupació extrema, el patiment relacionat amb la pèrdua, l’estrès derivat de mancances bàsiques greus, la injustícia social, etc… Comptem, en la majoria dels casos, amb una capacitat de resiliència molt desenvolupada. Aquesta ens permet poder adaptar-nos a situacions de canvi continu.

Amb tot això penso que continua sent molt important el fet de continuar reivindicant el nostre paper en aquesta societat, la importància del nostre rol com agents claus en l’acompanyament del canvi personal i comunitari. Aquest darrer és un camp, el de treballar amb la comunitat, en el que considero cal que estiguem cada vegada més presents i amb el convenciment que la nostra aportació ajudarà a facilitar el canvi col·lectiu. Aquesta reivindicació l’entenc des de la formació continuada, la professionalitat ben entesa en el nostre treball diari, el compromís amb els nostres objectius i decisions, la fidelitat als propis valors, i el transmetre a cada persona atesa la idea de que estem al seu costat. Estic convençut que aquest acompanyament hauria de ser sense prejudicis, des de l’empatia i el respecte absolut.

Per últim, en aquest dia tan assenyalat pel nostre col·lectiu, voldria aprofitar per reconèixer la feina dels / les nostres predecessors/ es que en situacions, considero molt complicades, van continuar lluitant per tal de poder dignificar la nostra professió. Desitjo que aconseguim visualitzar molt més la nostra tasca diària, facilitant una visió professional i propera de la mateixa.

 

Xavier Martín
Director de Treball Social i Atenció l’Usuari– FSFA

 

Presentació del Pla Estratègic 2022-2026

El 14 de març es va celebrar la presentació del Pla Estratègic 2022-2026 de la Fundació Sant Francesc d’Assís (FSFA) (descarrega aquí), un esdeveniment que va aconseguir un gran èxit en assistència, gràcies a la gran participació de personalitats del sector empresarial i entitats socials.

Aquesta presentació va comptar amb la participació del Sr. Jaume Vilardaga, President de la FSFA, la Sra. Marta Segura Bonet , Directora General de l’Autonomia Personal i Discapacitat, i la Sra. Aina Plaza, Directora General de Planificació en Salut. Posant en valor la tasca de la Fundació en el sector d’atenció Intermedia, i la nostra relevancia en el projecte singular de l’atenció integral a la discapacitat i salut mental.

Durant l’acte, la Dra. Candela Calle, Directora General de la FSFA, va presentar el Pla Estratègic de la Fundació, el qual té com a objectiu potenciar l‘atenció integral centrada en la persona per millorar els resultats en salut, amb unes línies estratègiques alineades amb l’Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per ser referents en el territori i potenciar el model en xarxa.

Agraïm la participació de l’Il·lm. Sr. Jaume Oliveras, Alcalde de l’Ajuntament del Masnou, i l’Il·lm. Sr. Marc Almendro, Alcalde de l’Ajuntament d’Alella, que van ser presents durant l’acte i van oferir tot el seu suport a les propostes presentades.

Des de la Fundació, treballem per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties cròniques o discapacitats, així com dels seus familiars i cuidadors/es.

La nostra tasca es basa en una atenció personalitzada i integral, que abasta des dels aspectes mèdics fins als socials i emocionals.

Amb aquest nou pla estratègic, estem compromesos a continuar treballant per millorar la vida de les persones i a avançar cap a un futur més just i sostenible.

En defensa de les dones cuidadores

A lo largo de mi vida laboral y, sobre todos en los últimos años de mi carrera dedicados de forma específica a la fisioterapia geriátrica, me he encontrado con comentarios del tipo “ las mujeres aquí trabajan por vocación”.

Quiero explicar que el contexto de estos comentarios es el de “por este motivo pueden aguantarlo todo, porque trabajan por vocación”.

Hay una realidad en el mundo de los cuidados a la gente mayor, en que la mayor parte del personal somos mujeres y esto viene dado por el sistema patriarcal en el que los cuidados de la familia, siguen recayendo en mayor medida en la mujer, por el simple hecho de serlo.

Las mujeres trabajamos en el ámbito de la geriatría y de los cuidados además de por vocación, motivo que tendría que valer para cualquier trabajador, indistintamente de si es hombre o mujer, por una cuestión de necesidad laboral en sí misma. Cosa que tendría que mover también a los hombres y, sin embargo, la proporción es ínfima.

Creo que es necesario una revisión de los convenios de geriatría, porque en sí mismos colocan a los cuidados y a sus principales valedoras, las mujeres, en una situación de menosprecio.

Mejorando los convenios se empodera no solo a los cuidados, sino a las mujeres que somos principal motor en ellos.

 

Eva Lozano
Fisioterapeuta  – CR Montseny

Dia Mundial de l’Eficiència Energètica

La Fundació Sant Francesc d’Assis, fa una aposta clara per la sostenibilitat i pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

 

La Fundació Sant Francesc d’Assis ha iniciat dintre del seu pla estratègic i la línia de responsabilitat social corporativa (RSC) el desenvolupament d’un projecte d’autoconsum d’energia solar fotovoltaica, fomentant així l’ús d’energia procedent de fonts renovables.

La iniciativa, finançada per la Fundació, ajuda a complir amb les exigències del Pla Energètic de la Generalitat de Catalunya i l’Horitzó 2030, reduint l’emissió de gasos d’efecte hivernacle mitjançant l’abastiment del Centre Sociosanitari Can Torras amb energies netes.

La instal·lació, considerada d’autoconsum sense excedents i connectada a la xarxa interior, consta de 119 mòduls solars, de 54.15 kWp de potència i pressupostats en 52.937,50 € , s’han instal·lat a la coberta de tot l’edifici annex on es situa gran part de l’activitat assistencial del centre.

El disseny del projecte està dintre del Pla estratègic 2022-2026 de la Fundació i de la línia estratègica dos de responsabilitat social corporativa, i també dóna resposta a l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura i sostenible i a l’ODS 13. Acció Climàtica.

L’ús de les energies renovables suposa un canvi en el model energètic amb importants beneficis  tècnics, ambientals, socials i econòmics.

Per una banda, aquest projecte comporta un important estalvi econòmic, reduint el cost que suposa consumir energia de la xarxa elèctrica. L’estalvi mínim anual, calculat en base als preus de facturació d’anys anteriors, serà de 21.272€, propiciant una reducció de la factura energètica.

Per altra banda, l’aposta per aquesta font d’energia té beneficis significatius tècnics i ambientals, ja que la transformació fotovoltaica no genera residus, és una energia de lliure disposició i no produeix contaminació acústica. Així mateix, permet aprofitar els espais buits en els que hi ha una bona radiació solar, necessita poc manteniment i la seva vida útil és estimada en torn als 30 anys, amb un període d’amortització aproximadament de 2,48 anys.

També, hem de dir, que al consumir electricitat en el mateix lloc on es produeix, evita el transport, i impacta positivament a l ‘ODS 13. Acció climàtica. I a més ajudarà a canviar els hàbits i els comportaments de les persones, sent  un exemple per la societat.

El canvi climàtic exigeix un nou model d’utilitzar l’energia i, en aquest sentit l’energia solar és respectuosa amb el medi ambient, ja que disminueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i no requereix la tala dels boscos, ni construcció de  tanques per emmagatzemar  combustible.

La instal·lació solar fotovoltaica, que s’ha executat aquest any constitueix una primera fase a la que seguiran altres en els pròxims mesos, incrementant el número de panells  solars als centres de la Fundació.

Purificació de l’aire del sistema Safeair

 

 

A la FSFA, el nostre compromís constant amb la millora ens ha permès consolidar-nos com a referent en el sector assistencial. Per això, ens hem proposat millorar l’ambient del nostre centre residencial per a persones amb discapacitat de Les Hortènsies.

Hem decidit instal·lar el sistema Safeair de l’empresa catalana Safeinnova per garantir la purificació de l’aire i la desinfecció de superfícies, eliminant elements patògens com bacteris i virus.

Aquest sistema no només garanteix la salut de pacients i treballadors/es, sinó que també millora la qualitat de l’aire, reduint la presència de gasos perillosos considerats pel ministeri de transició ecològica i l’Organització Mundial de la Salut com a compostos extremadament perillosos.

Hem escollit l’equip Safeair perquè està fabricat a Barcelona, el que ens ofereix garanties sobre el seu manteniment i funcionament adequat, així com també perquè ha estat certificat per INSTITUT DE CIÈNCIA DE MATERIALS DE BARCELONA (ICMAB-CSIC), pertanyent al Consell Superior d’Investigacions Científiques.

En aquest primer projecte, en col·laboració amb l’empresa Safeinnova , hem realitzat un estudi exhaustiu per configurar una instal·lació que garanteixi una protecció òptima de l’aire del centre.

A la FSFA, posem les persones en el centre de totes les nostres decisions, treballant per garantir el benestar de pacients i treballadors/es.

Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència

En el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència la FSFA vol retre un homenatge a aquelles dones que en el transcurs de la història s’han vist atacades i/o silenciades pel seu interès i exercici en la investigació i la ciència.

Al llarg del temps, a la dona se li ha imposat un rol social que havia de ser la seva única aspiració vital: ser una proveïdora de cures competent complint amb la terna filla-esposa-mare. Les dones que van sortir del camí previst i aprovat socialment van ser durament castigades per això amb la mort en alguns casos, l’ostracisme en altres, el menyspreu cap a la seva feina o apropiant-se de la seva obra i atribuint-la a un home. Totes aquestes dones van ser “invisibilitzades” als llibres d’Història o només esmentades breument i amb un paper menor.

Cal esperar a finals del S.XX perquè es plantegi la igualtat de gènere a la ciència i tecnologia. A la web de Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), hi ha un breu esquema dels passos que es van fer per cercar la igualtat en aquests camps, des dels anys 70 fins a la fundació d’aquesta associació el 2001-2002 (a sota de l’esquema esmentat es troben els objectius d’aquesta associació, així com les accions específiques per assolir-los).

La invisibilitat de la dona a la ciència té el nom d’Efecte Matilda. El concepte té el seu origen a l’Efecte Mateu, terme creat pel sociòleg Robert K. Merton per referir-se a la menor atenció, consideració i reconeixement que reben els treballs realitzats per professionals poc o gens coneguts (p.ex. joves investigadors, autors no consagrats) a comparació amb obres similars realitzades per autors consagrats o famosos, encara que poden ser aquestes últimes de pitjor qualitat. Es va anomenar Efecte Mateu per les paraules de Mateu l’evangelista “Traieu-li el talent per donar-li-ho al qui en té deu, perquè a qui en té, se’l donarà i en tindrà més, però al que no en té, se li traurà encara el que té” (Mateu 25: 14-30, La paràbola dels talents).

La historiadora Margaret W. Rossiter el 1993 va prendre com a base l’Efecte Mateu per encunyar l’expressió Efecte Matilda i denunciar el menyspreu, si no l’eliminació de la contribució de les dones a la investigació i al desenvolupament d’invents a favor dels homes. Va escollir el nom en honor a Matilda Joslyn Gage, sufragista nord-americà de finals del s. XIX que va lluitar pel dret de les dones i de les minories. Ella va ser una de les primeres dones a denunciar i descriure aquesta situació a través del seu assaig Woman as an inventor (Dones com a inventores) escrivint encara que l’educació científica a la dona li va ser negada enormement, alguns dels invents més importants del món es deuen a ella” i “la proporció d’inventors femenins (amb patents) és molt menor que la de masculins, cosa que es deu al fet que la dona no posseeix la mateixa de llibertat que l’home.

L’any 2021, l’associació AMIT crea la iniciativa #NoMoreMatildas que té com a objectiu principal donar a conèixer referents femenins per a les científiques i tecnòlogues del futur. A més, proveeix d’informació dirigida cap a la comunitat educativa i periodistes per tal de promoure el coneixement i el reconeixement de les dones en els àmbits científics i tecnològics.

Enllaços  recomenats:


Carolina López
Neuropsicòloga i psicòloga general sanitària – CSAI Can Torras

Jornada del Voluntariat 2023

El passat 10 de gener es va dur a terme la XIII Jornada del Voluntariat de la Fundació Sant Francesc d’Assís.

Per nosaltres, és d’agrair la col·laboració de les persones voluntàries als nostres centres, ja que ens donen suport per cobrir una part important en el benestar emocional dels usuaris/es.

La Fundació compta amb voluntaris que col·laboren  en diferents activitats als centres.

La primera part d’aquesta jornada es va iniciar amb la intervenció de la Dra. Candela Calle, Directora General de la FSFA, que va donar la benvinguda a tots els assistents.

La Dr. Candela Calle donant la benvinguda als voluntaris

Seguidament, la Sra. Cristina Gordillo, treballadora social, va fer la presentació de la Jornada, juntament amb el Sr. Xavier Martín, director de treball social i atenció al usuari.

Sra. Cristina Gordillo, treballadora social
Sr. Xavier Martín, director de treball social i atenció al usuari.

Posteriorment, la Sra. Noelia Ruano, treballadora social, va realitzar una breu explicació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), que gestiona la FSFA.

Sra. Noelia Ruano, treballadora social

La segona part d’aquesta jornada va consistir en la realització d’un taller de Mindfulness, adreçat tant als voluntaris com als professionals, on ens van donar eines per reduir l’estrès i l’ansietat, millorant així el benestar emocional.
Com a cloenda de la jornada es va dur a terme un pica-pica, que va servir perquè totes les persones voluntàries i els treballadors ens poguéssim relacionar.
Pica-pica amb els voluntaris

 

Des de la FSFA volem donar les gràcies a tots els nostres voluntaris/es per la seva dedicació desinteresada i sempre amb ganes de col·laborar.


Maite Bordas
Alumna de pràctiques de Treball Social – CR Les Hortènsies

Presentació SAD al CR Les Hortènsies

Després de dos anys aturats, a causa de la pandèmia de la Covid- 19, vam reprendre el Projecte de Sessions Informatives per a famílies i/o tutors legals. Emmarcada dins d’aquest Projecte, el passat 30 de novembre de 2022 a les 12h va tenir lloc al Centre Residencial i CAE Les Hortènsies la xerrada on es va parlar sobre el “Servei d’Atenció Domiciliària”.

La Sra. Cristina Gordillo, treballadora social del CR i CAE Les Hortènsies, va donar la benvinguda a tots els assistents i va presentar a les seves companyes Noelia Ruano, treballadora social del SAD de la FSFA, qui va desenvolupar el contingut de la sessió i a la Maite Bordas, alumna de pràctiques de Treball Social de la Universitat de Barcelona, que va fer un resum dels objectius de la sessió i va exposar dades generals dels usuaris del centre.

El contingut d’aquesta xerrada va ser complex degut a la gran informació existent, però es va intentat sintetitzar donant informació d’allò més rellevant i d’utilitat pels assistents. D’entre altres coses, es va explicar en què consisteix el servei, com es fa, a qui s’atén, que es vol aconseguir, els professionals que treballen, etc.

La sessió va comptar amb un nombre important d’assistents, tant familiars com professionals, que van mostrar el seu interès pel tema tractat exposant els dubtes que tenien, i als quals es va donar resposta. La participació va ser molt bona, i això va fer que la sessió fos més dinàmica.

A tots els assistents se’ls hi va fer entrega d’un dossier amb la informació que s’havia exposat a la xerrada i d’un qüestionari per valorar el contingut d’aquesta, el seu grau de satisfacció i on poguessin fer algunes propostes de temes del seu interès per tractar en futures sessions informatives.

Volem donar les gràcies a tots els assistents i convidar a totes les persones, tant de dintre com de fora de la Fundació Sant Francesc d’Assís, a participar en futures sessions que organitzarem i de les quals els anirem informant.

Maite Bordas
Alumna de pràctiques de Treball Social – CR Les Hortènsies

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat / Diversitat Funcional va ser declarat l’any 1992 per l’Assemblea General de les Nacions Unides, mitjançant la resolució 47/3.

L’objectiu de celebrar aquesta jornada és promoure els drets i el benestar de les persones amb diversitat funcional en tots els àmbits de la societat i conscienciar sobre la seva situació al conjunt de la ciutadania.

Pot ser que a l’iniciar l’article, la lectura se us hagi ralentitzat al llegir Discapacitat/Diversitat funcional, doncs anem per bon camí perquè la intencionalitat de qui us escriu era aquesta.

Els canvis en la nomenclatura i l’extensió del seu us són fruit de l’evolució dels estudis teòrics dels diferents enfocaments històrics: el mèdic, el social o els més actuals basats en els models biopsicosocials. La nomenclatura més utilitzada fins ara és la de discapacitat però des de fa uns anys el concepte de diversitat funcional creix amb força. L’ús d’aquest concepte neix als anys 60 i 70 als Estats Units en el FVI (del moviment social Foro de Vida Independent) liderat per persones amb diversitat funcional que treballaven pel seu empoderament. Com bé haureu deduït el significat de cadascun dels conceptes es descriu per si sol, el primer “discapacitat”= falta de capacitat / “diversitat”= diferent.

El FVI va posar de manifest que el seu col·lectiu patia marginació davant la seva diversitat ja que l’accessibilitat no era universal per tots els col·lectius. També posaven èmfasi que usant la terminologia de discapacitat, la societat emprava els termes relacionats amb deficiències, amb les connotacions socials negatives existents sobre aquests conceptes. Al parlar de diversitat funcional, parlem d’una manera de ser i fer les coses diferents.

Actualment, tot i l’expansió de l’ús del terme diversitat funcional i les actuacions des de les administracions per universalitzar procediments els quals puguin ser aprofitats per tota la ciutadania, entitats tan potents com la AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) segueixen usant el terme discapacitat, ja que la necessitat de suports individuals o específics segueix també sent necessària.

Tant si parlem en un terme com en l’altre, al detectar necessitats d’adaptació individual o de servei, des de la FSFA sempre hem tingut present establir aquests suports. A les Hortènsies on treballem específicament amb persones amb discapacitat psíquica o diversitat funcional psíquica, tenim molt present aquesta condició de discapacitat des de l’àrea sanitària, psicoeducativa i social per establir suports i intervencions individualitzades que queden reflectides en el Pla Individual de cada persona atesa.

Però és essencial tenir en compte a la persona com a membre d’una ciutadania, com diu el paradigma de diversitat funcional, i és aquesta ciutadania la que ha de garantir l’accessibilitat universal. En aquests termes per exemple a Les Hortènsies reflectim en procediments i protocols el dret efectiu com a ciutadans.

Senzill i obvi, però el dret a la intimitat, a l’elecció, a establir vincles amb qui ells volen, a decidir sobre les activitats en les quals volen participar, l’adaptabilitat del Centre a les seves característiques funcionals, als seus interessos i vetllar perquè els puguin dur a terme és un deure i un repte que la Institució i tots els que hi treballem hi creiem.

Els estimem i, sobretot, els respectem i sabem que són ciutadans de ple dret, d’aquí la importància de la nostra feina per garantir el seu benestar.

 

Montse Marco
Directora Tècnica – CR Les Hortènsies

Signem la Carta de la Diversitat 2022-2024

La Fundació Sant Francesc d’Assis (FSFA) ha signat la carta de la diversitat 2022-2024, amb la Fundación Diversidad amb el compromís de respectar els deu principis de la normativa vigent en matèria d’igualtat d’oportunitats i no discriminació.

Aquesta iniciativa està promoguda per la Comissió Europea en el marc de la plataforma de Cartes de la Diversitat de la Unió Europea.

Segell Carta Diversitat 2022-2024

10 Principis de la Carta de la Diversitat

 1. Sensibilitzar sobre els principis d’igualtat d’oportunitats i de respecte a la diversitat, incloent-los com a valors de l’empresa i difonent-los entre el personal.
 2. Avançar en la construcció d’una plantilla diversa, tot fomentant la integració de professionals amb perfils diversos independentment del seu gènere, orientació sexual, raça, nacionalitat, procedència ètnica, religió, creences, edat, discapacitat, o qualsevol altra circumstància personal o social.
 3. Promoure la inclusió, afavorint la integració efectiva, evitant qualsevol mena de discriminació (directa o indirecta) a la feina.
 4. Considerar la diversitat en totes les polítiques de recursos humans, gestionant la diversitat de manera transversal, com a base i principi de totes les decisions que es prenguin en aquest àmbit.
 5. Impulsar la conciliació a través d’un equilibri en els temps de treball, família i lleure, establint mecanismes que permetin l’harmonització de la vida laboral amb la familiar i el personal de tot el personal.
 6. Reconèixer la diversitat dels seus clients, i aquesta també és font d’innovació i desenvolupament.
 7. Estendre i comunicar el compromís cap al seu personal, compartint i estenent a tota l’empresa la responsabilitat que l’organització adquireix en ser signatària de la Carta de la Diversitat.
 8. Difondre el compromís entre les seves empreses proveïdores, convidant-los a unir-se a la comunitat d’empreses que a Espanya s’adhereixen al compromís voluntari que promou la Carta.
 9. Traslladar i fer arribar aquest compromís a administracions, organitzacions empresarials, sindicats, i altres agents socials.
 10. Reflectir les activitats de suport a la no discriminació, així com els resultats que es van obtenint de la posada en pràctica de les polítiques de diversitat a la memòria anual de l’empresa.