Dia Mundial de l’Eficiència Energètica

La Fundació Sant Francesc d’Assis, fa una aposta clara per la sostenibilitat i pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

 

La Fundació Sant Francesc d’Assis ha iniciat dintre del seu pla estratègic i la línia de responsabilitat social corporativa (RSC) el desenvolupament d’un projecte d’autoconsum d’energia solar fotovoltaica, fomentant així l’ús d’energia procedent de fonts renovables.

La iniciativa, finançada per la Fundació, ajuda a complir amb les exigències del Pla Energètic de la Generalitat de Catalunya i l’Horitzó 2030, reduint l’emissió de gasos d’efecte hivernacle mitjançant l’abastiment del Centre Sociosanitari Can Torras amb energies netes.

La instal·lació, considerada d’autoconsum sense excedents i connectada a la xarxa interior, consta de 119 mòduls solars, de 54.15 kWp de potència i pressupostats en 52.937,50 € , s’han instal·lat a la coberta de tot l’edifici annex on es situa gran part de l’activitat assistencial del centre.

El disseny del projecte està dintre del Pla estratègic 2022-2026 de la Fundació i de la línia estratègica dos de responsabilitat social corporativa, i també dóna resposta a l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura i sostenible i a l’ODS 13. Acció Climàtica.

L’ús de les energies renovables suposa un canvi en el model energètic amb importants beneficis  tècnics, ambientals, socials i econòmics.

Per una banda, aquest projecte comporta un important estalvi econòmic, reduint el cost que suposa consumir energia de la xarxa elèctrica. L’estalvi mínim anual, calculat en base als preus de facturació d’anys anteriors, serà de 21.272€, propiciant una reducció de la factura energètica.

Per altra banda, l’aposta per aquesta font d’energia té beneficis significatius tècnics i ambientals, ja que la transformació fotovoltaica no genera residus, és una energia de lliure disposició i no produeix contaminació acústica. Així mateix, permet aprofitar els espais buits en els que hi ha una bona radiació solar, necessita poc manteniment i la seva vida útil és estimada en torn als 30 anys, amb un període d’amortització aproximadament de 2,48 anys.

També, hem de dir, que al consumir electricitat en el mateix lloc on es produeix, evita el transport, i impacta positivament a l ‘ODS 13. Acció climàtica. I a més ajudarà a canviar els hàbits i els comportaments de les persones, sent  un exemple per la societat.

El canvi climàtic exigeix un nou model d’utilitzar l’energia i, en aquest sentit l’energia solar és respectuosa amb el medi ambient, ja que disminueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i no requereix la tala dels boscos, ni construcció de  tanques per emmagatzemar  combustible.

La instal·lació solar fotovoltaica, que s’ha executat aquest any constitueix una primera fase a la que seguiran altres en els pròxims mesos, incrementant el número de panells  solars als centres de la Fundació.