Cursos FSFA: “Resolució de conflictes”

,

A la FSFA s’imparteixen els cursos previstos al pla formatiu anual de la Fundació.

Un dels cursos ha estat Resolució de Conflictes, enfocat a la formació i reciclatge de l’equip directiu i càrrecs intermedis, que cohesionen i donen suport orientatiu i d’assessorament als diversos grups de treball que han de dirigir i aglutinar.

Aquest curs pretén oferir les eines necessàries i imprescindibles per a redirigir la disparitat de personalitats i les diferents maneres d’executar i de projectar opinions i actuacions en l’àmbit laboral.

L’objectiu primordial i comú és evitar confrontacions i formalitzar un grup de treball amb directrius i objectius equivalents, sense deixar de tenir en compte les individualitats i les característiques heterogènies de tots els components de l’equip.

S’han d’oferir les pautes i els recursos necessaris per a redirigir possibles situacions conflictives en les quals puguem trobar-nos laboralment.

D’una manera lúdica i amena, ens han mostrat com podem obtenir els millors resultats i les tècniques necessaris per a crear grups de treball organitzats i entroncats, capaços i competents, i saber afrontar amb professionalitat les situacions més delicades i amb un alt grau d’estrès.

Formació en la gestió de la prevenció a l’empresa

, , , ,

Inaugurem les aules de formació de la Fundació amb una sessió sobre la gestió de la Prevenció de Riscos Laborals a l’empresa.

El Director Tècnic d’IPR Laboral va exposar a les diverses direccions les línies de comandament de la FSFA d’una manera molt exemplificada, el significat d’integrar la Prevenció en una organització empresarial, tant en temes documentals com operatius.

Aquesta jornada vol ser l’inici del camí que la FSFA s’ha proposat seguir en l’àmbit de la PRL actualitzant documentació, procediments, operacions, …per tal de consolidar i vincular encara més la relació amb el sistema de qualitat integral en la que es troba immersa la Fundació.

Resum de les Jornades de Salut Mental a l’Hospital de Mataró

,

Part de l’equip de professionals de la Fundació va assistir a les passades Jornades de Salut Mental celebrades a l’Hospital de Mataró, sota el títol “Salut mental i conductes desafiadores en persones amb discapacitat intel·lectual”. Presentem aquí un breu resum de les diverses ponències:

 • Discapacitat Intel·lectual(DI), malaltia mental i dificultats en la regulació de les emocions i la conducta: vers un model de coordinació sociosanitària
 • L’atenció de la xarxa pública de salut mental a les persones amb Discapacitat Intel·lectual
 • Intervenció de les entitats que ofereixen suports a les persones amb discapacitat intel·lectual
 • Un model d’intervenció: Suport conductual  positiu

Per a més informació, no dubteu a preguntar-nos en els comentaris del final de la pàgina, o a través del nostre formulari de contacte.

Introducció i benvinguda a les Jornades de Salut Mental

Dr Cunillera. Gerent del Consorci Sanitari del Maresme

Dóna la benvinguda a tots els participants en aquestes Jornades, desitja que sigui profitosa. Explica que en aquest moment hi ha un suport per part de les Institucions responsables al desplegament per a l’ atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Ponència: Discapacitat Intel·lectual(DI), malaltia mental i dificultats en la regulació de les emocions i la conducta: vers un model de coordinació sociosanitària

Dr Ramón Novell . Psiquiatra. Cap del servei de Discapacitat Intel·lectual i Salut Mental de l’ Institut d’ Assistència Sanitària de Girona. ramonnovell@ias.cat

Hi ha unes 30.000 persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya  i d’ aquestes unes 10.000 amb trastorns mentals associats. Aquesta població és atesa a Urgències de manera significativa.

Què hem de fer?

 1. Medicar
 2. Contenció
 3. Reflexionar
 4. Demanar que els traslladin a un altre centre, a un Hospital d’ Aguts, UHEDI

En definitiva no sabem què fer amb aquestes persones.

Com a prioritat hem de conèixer les causes.

El % de malaltia mental en persones amb discapacitat intel·lectual  és molt alta, es va realitzar un estudi , però que no s’ ha publicat.

Podem afirmar que les causes dels trastorns de conducta que presenten les persones amb D.I. són de causes:

 1. BIOLÒGIQUES: Epilèpsia, malestar físic, de causa neurològica
 2. DESENVOLUPAMENT
 3. SOCIALS
 4. PSICOLÒGIQUES

Tot és important, hem de tendir cap un model integrador. Tot és important.

Podem fer alguna cosa?

1º Xarxa assistencial  és el primer problema. Hi ha una falta d’apreciació de la magnitud i de la naturalesa del problema. S’ha donat molta importància a aspectes socials.

Manca de polítiques.

Els professionals no tenim tots els recursos per avaluar. No sabem implementar programes.

Necessitem més temps.

Certament hi ha un risc d’ exclusió de les persones amb DI.

Requereix un abordatge multidisciplinari. Treball en equip. És molt difícil.

La malaltia mental  i la conducta desafiant limita.

El diagnòstic de trastorn mental requereix unes habilitats especials.

Les persones que estan institucionalitzats en Residències, o en pisos tutelats necessiten en un moment donat un suport assistencial, quan una persona es descompensa, la Xarxa sanitària pretén que hi ha la xarxa especialitzada en Salut Mental per amb persones amb DI  SM-DI , que pugui avaluar l’ estat de la persona , i que doni resposta ,  a partir del (GED), Grups d’ estudi i derivació , grups de treball conjunt  del Departament de Salut, del D. D’ Afers Socials i Ajuntaments;  ja sigui a nivell atenció especialitzada , ja sigui com a possibilitat de derivació a un centre especialitzat: Centre d’ Aguts, o UHEDI.

Els metges:

Qualsevol metge tindrà problemes. Hi ha problemes en el diagnòstic, amb l’ entrevista, desconeixem mètodes avaluadors i de diagnòstic.

Sovint ens trobem amb persones sobre diagnosticades i sobre medicades. Hi ha dades que indiquen que fins a un 71% de persones amb DI no tenim un diagnòstics acurats. Podem inferir que no ens preocupa d’ avaluar a les persones amb DI? .

Fins a un 70% de les persones amb DI prenen psicofàrmacs. El 45% dels adults amb TEA estan sota els efectes del fàrmacs. Per tant hi ha efectes secundaris.

Hi ha un estrés personal.

Actualment hi ha test d’ avaluació, no tenim cap mena d’ excusa per poder abordar amb seguretat les persones amb DI.

Salud general: ARRAYS, CANDI…

També hi ha eines per a poder avaluar les conductes psiquiàtriques: DSM-V

MEROPE . Screening per DI ( PAS-ADD)

PROBLEMES DE SUPORT

Com a cloenda podem resumir:

 • Invertir en programes socio sanitaris.
 • Garantir que totes les persones amb DI amb necessitats complexes tinguin programes de suport.
 • Desenvolupar plans centrats en les persones
 • Disposar de places de suport generalitzats
 • Centrar-se en la qualitat de vida

Ponència: L’atenció de la xarxa pública de salut mental a les persones amb Discapacitat Intel·lectual

Silvia Ángel. Psicòloga clínica, coordinadora de l’ Àrea Discapacitat Intel·lectual del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Natalia Kazah. Psicòloga clínica de lu Unitat d’ hospitalització per a persones amb DI. Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Les ponents afirmen que no estan integrades en les estructures  de Salut Mental general.

Hi ha dificultats per a l’accessibilitat del nostres pacients

Sí que hi ha una coordinació amb la xarxa sanitària.

Hi ha instruments per a l’avaluació de persones amb DI DM-ID2 a partir del DSM-V

S’ha de fer  una exploració acurada i adaptada.

Actualment s’està veient més pacients crònics complexes amb DI amb trastorns de conducta com en la població general.

També persones amb síndrome d’espectre autista + DI

Les unitats d’hospitalització especialitzada en persones amb DI ( UHEDI) , és el darrer recurs per a persones amb DI i greus trastorns de conducta, l’hospitalització pot arribar fins a 3 anys, fins que la persona pot anar a un altre recurs.

Ponència: Intervenció de les entitats que ofereixen suports a les persones amb discapacitat intel·lectual

Israel Belchi. Psicòleg especialitzat en DI. Tècnic responsable del “ Projecte d’ Envelliment, Salut mental i Sexualitat” de Dincat.

Hi ha unes 13.400 persones amb trastorns mentals i DI ateses en Institucions Socials ( Residències) a Catalunya . Això ens dóna idea de la magnitud de la qüestió que estem tractant.

Torna a insistir en les causes dels trastorns mentals: Biològics/ Socials…

A nivell Psicològic, com a problema fonamental la manca de comunicació de tipus verbal, això fa que sigui difícil la interpretació del què li passa a la persona?.

A nivell Social: Les persones amb DI han pogut patir abusos de tot tipus, absència d’ oportunitats, negació de les necessitats individuals, ambient de reprovació…

Nivell de classificació de persones amb DI

Suports: Intermitent, limitat, Generalitzat i Extens

Pot haver a més trastorns de conducta. La prestació està garantida únicament en els suports generalitzats i extens.

Ponència: Un model d’intervenció: Suport conductual positiu.

Sr Josep Font

El model d’ intervenció , suport conductual positiu és un model molt útil. N’hi ha d’ altres, però aquest és molt simple. Ens hem d’ acostumar a obtenir resultats quantificables, si ens hem marcats uns objectius, els resultats ens diran fins a quin punt hem assolit els resultats.

 1. Primer farem una avaluació de les conductes problemàtiques
 2. Elaboració d’ hipòtesis
 3. Pla d’ intervenció

 

Dr Antoni Luis Muñoz

Sopar de Nadal

, , , ,

El sopar d’empresa és el moment més adequat per a conèixer-nos fora de l’àmbit laboral, sense pressions, sense estrès, sense presses…

El  blanc cedeix el pas als colors, una gamma variada i divertida que, combinada, ens personalitza.

Riallades d’entusiasme, abraçades de lleialtat… dosi de confiança i companyonia.

Brolla l’algaravia, la festa, la hilaritat…

Les noves generacions i les pretèrites, es conjuguen en una mateixa persona.

L’entusiasme empeny, els degans instruïm, cedint un llegat que oferim amb afecte i zel als joves que despunten.

Un trajecte a seguir, prenent el testimoni dels qui hem crescut amb la Fundació.

Som tres centres, tres identitats molt diferents, amb marcades personalitats.

Dispars i limítrofs, la pertinença al mateix grup ens uneix, ens fa sòlids, ens enforteix…

La força està en cada persona que, unida i mantenint les seves particularitats, forma un grup dotat d’identitat… orgullós.

Tenim un llarg camí per recórrer, i junts progressarem, amb fermesa, perseverança i amistat.

Fem via, fem Fundació.

Sessió per a famílies sobre el Certificat de Discapacitat

, ,

Emmarcada dintre del Projecte de Sessions Informatives per a famílies, tutors legals i professionals, el passat dimecres 3 d’octubre a les 12h va tenir lloc al Centre Residencial i CAE Les Hortènsies la xerrada on es va parlar sobre “El Certificat de Discapacitat”.

Es va donar la benvinguda a tots els assistents i especialment als professionals del Centre d’Atenció a la Discapacitat de Badalona, treballadores socials i psicològa, que van engrandir la sessió exposant els avantatges a nivell social, econòmic, etc., dels quals poden beneficiar-se les persones valorades amb un grau de discapacitat.

Els objectius fonamentals d’aquesta xerrada eren proporcionar informació d’interès sobre el certificat de discapacitat, informar de com poder sol·licitar una revisió o bé el reconeixement del grau de discapacitat i resoldre els dubtes que poguessin sorgir.

Com en anteriors xerrades s’han mostrat dades específiques, en relació a la discapacitat, dels usuaris d’Hortènsies per donar a conèixer el perfil d’usuaris que atenem.

La sessió va comptar amb un número important d’assistents que van mostrar el seu interès i van fer una valoració molt positiva del tema tractat. Van exposar els dubtes que tenien i tant les professionals del CAD de Badalona com la treballadora social del centre Les Hortènsies van donar resposta.

Paral·lelament també van assistir professionals de diferents entitats, com la treballadora social de la Residència per a persones amb discapacitat física La Gavina d’Alella, la treballadora social de l’àrea bàsica de salut que engloba el municipi d’Alella, El Masnou, Teia i Ocata i una de les treballadores socials dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alella.

A tots els assistents se’ls hi va fer entrega d’un dossier amb la informació que s’havia exposat a la xerrada i d’un qüestionari per valorar el contingut d’aquesta, el seu grau de satisfacció i on poguessin fer algunes propostes de temes del seu interés per tractar en futures sessions informatives.

Donem les gràcies a tots els assistents i convidem a totes les persones, tant de dintre com de fora de la Fundació Sant Francesc d’Assís, a participar en futures sessions que organitzarem i de les quals els anirem informant.

 

Cristina Gordillo
Treballadora social
CR i CAE Les Hortènsies

Inici de la implantació del nou programa informàtic assistencial

,

El programa GENOMI, una aposta per la modernització i millora de processos

Una vegada quasi finalitzat el procés d’adaptació general del programa per omplir-lo dels continguts propis dels diferents serveis de la FSFA, s’ha escollit el CR Montseny per iniciar la implantació del programa GENOMI.

El nou programa informàtic GENOMI és una de les apostes mes importants de modernització i millora de l’estudi de processos i registre d’activitat assistencial de la FSFA.

Tal i com es va explicar en el Pla Estratègic 2019, s’inicia el testeig i la prova inicial, amb l’objectiu de consolidar els procediments bàsics i veure les millores possibles, atenent sempre l’adaptació del nou programa a cada un dels centres de la fundació.

Objectius del programa

Els objectius del projecte GENOMI són crear una eina útil, en primer lloc, per l’usuari (treballador), i en segon terme una aproximació inicial al estudi dels processos assistencials que donaran lloc als objectius de millora contínua del projecte Qualitat 2020. Fet que ens portarà a l’acreditació de les normes ISO 9001 / 2015.

Procés d’implantació

Les previsions son d’ iniciar les proves al CR Montseny abans de finalitzar setembre de 2018 i al CSAI Can Torras abans de finalitzar l’any 2018. Els treballs per adaptar-lo al CR Hortènsies s’haurien d’iniciar durant el primer trimestre del 2019.

La FSFA, en especial el Servei d’Informació i Qualitat Assistencial, vol agrair de forma molt sincera la predisposició de totes les persones a les que s’ha demanat la seva col·laboració per l’adaptació d’aquesta eina al mostrar una actitud excel·lent.

Aquesta eina ha de ser el més útil possible en el dia a dia assistencial de cada professional i ha de millorar els registres per poder objectivar la qualitat de les nostres pràctiques professionals amb l’objectiu comú de millora assistencial contínua.

 

Kilian Lansaque.

Servei d’Informació i Qualitat Assistencial FSFA.

Promoció Adeslas per als treballadors de la Fundació

Us deixem aquí tota la informació sobre la proposta exclusiva d’Adeslas per als treballadors de la FSFA:

 

Oferta Adeslas

Coberturas Adeslas

Primer plenari de la Fundació Sant Francesc d’Assís

,

La proposta del Patronat de realitzar un Plenari ens va sobtar a tots.

No només es una actuació per fer efectiva la voluntat de transparència de la FSFA, sinó també per afavorir la cohesió del grup de persones que formem la FSFA, i oferir un espai per poder compartir tots junts una estona.

Treballadors, persones ateses , els seus familiars, els treballadors de les diferents empreses que col·laboren amb nosaltres i el nostre entorn mes proper de persones afins a la FSFA, es el col·lectiu on va dirigit de manera mes directe el nostre Plenari.

Es el primer Plenari, però neix amb la voluntat de perdurar en el temps, amb una periodicitat anual.

L´orgull de pertànyer a un grup amb un missió, una visió i uns valors comuns; de sentir-se part de la FSFA, ja arrelat en els  treballadors més antics, ha de traspassar-se a les generacions mes joves que atresoren el futur de la Fundació.

La reunió dels tres centres cohesiona els fonaments de la FSFA i ens ratifica en el sentiment de poder compartir en un espai comú, enlairant per complementar les nostres diferències.

També ens ha de donar a saber, que no només som un número, una gràfica o unes dades. Som companys, treballadors, familiars, col·laboradors, persones ateses … que compartim el fet de ser Fundació.

 

Tenim el nostre espai, fem grup, junts som més i millors.

 

Mil gràcies per acompanyar-nos en el nostre projecte.

 

Us esperem l´any vinent.

 

Més informació: resum en versió PDF de la Presentació del Primer Plenari FSFA

 

 

Plenari

Promoció BBVA per als treballadors de la Fundació

El BBVA, la principal entitat financera col·laboradora de la FSFA, ha ofert a traves de la Direcció General (DG) unes condicions financeres exclusives pel possible interès dels treballadors de la FSFA pel fet de treballar en aquesta, i així poder beneficiar-se i gaudir d’algunes avantatges.

La oferta del BBVA no ha significat cap compromís per part de la FSFA i la DG una vegada confirmar aquest punt, l’ha traslladat a la reunió de representants laborals inter centres de la FSFA pel seu anàlisis.

Després de dos reunions dels components de la reunió inter centres amb els representants del BBVA, en que aquest van exposar els continguts de l’oferta, es va determinar acceptar l’oferta i fer-la pública al conjunt de treballadors de la FSFA pel seu possible interès.

Al final d’aquest article adjuntem el link que direcciona directament al contingut de l’oferta per poder-la analitzar si és del vostre interès.

Més informació aquí: http://www.bbvacolectivos.com/2377/fundacfrancescdassis

 

Promoció BBVA