Cursos FSFA: “Resolució de conflictes”

,

A la FSFA s’imparteixen els cursos previstos al pla formatiu anual de la Fundació.

Un dels cursos ha estat Resolució de Conflictes, enfocat a la formació i reciclatge de l’equip directiu i càrrecs intermedis, que cohesionen i donen suport orientatiu i d’assessorament als diversos grups de treball que han de dirigir i aglutinar.

Aquest curs pretén oferir les eines necessàries i imprescindibles per a redirigir la disparitat de personalitats i les diferents maneres d’executar i de projectar opinions i actuacions en l’àmbit laboral.

L’objectiu primordial i comú és evitar confrontacions i formalitzar un grup de treball amb directrius i objectius equivalents, sense deixar de tenir en compte les individualitats i les característiques heterogènies de tots els components de l’equip.

S’han d’oferir les pautes i els recursos necessaris per a redirigir possibles situacions conflictives en les quals puguem trobar-nos laboralment.

D’una manera lúdica i amena, ens han mostrat com podem obtenir els millors resultats i les tècniques necessaris per a crear grups de treball organitzats i entroncats, capaços i competents, i saber afrontar amb professionalitat les situacions més delicades i amb un alt grau d’estrès.

0 comentaris

Escriu un comentari

Tens alguna cosa a dir?
Deixa'ns la teva opinió!

Escriu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *