Consell de Participació de Centres

,
Residència Les Hortènsies (Alella)

Què són els consells de participació de centres

El Consell de Participació de Centre és un òrgan de participació, coordinació i consulta per a totes les persones que en formen part o que en depenen.

És un dels mètodes pel qual el departament de Benestar Social i Família intenta integrar en el procés de participació, disseny i implementació en el centre als usuaris, familiars, treballadors, responsables de la Direcció i de l’Administració pública, amb l’objectiu de quantificar i valorar la qualitat dels serveis.

En funció del reglament establert per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, ha d’establir-se un procés de participació democràtica.

Quines són les seves funcions

  • Informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei.
  • Rebre informació periòdica de la marxa general del servei.
  • Elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim interior del servei i les seves modificacions.
  • Informar sobre la memòria anual, que ha de contenir l’avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic, del servei.
  • Fer propostes de millora del servei.
  • Fer públics els resultats de la participació.

Podeu consultar més informació sobre aquest tema al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Us informem que el passat mes de desembre es va renovar i ratificar el Consell de Participació a la Residència les Hortènsies.

0 comentaris

Escriu un comentari

Tens alguna cosa a dir?
Deixa'ns la teva opinió!

Escriu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *