Resum de la Memòria d’activitat 2019 de la Residència Les Hortènsies

,
Residència Les Hortènsies - FSFA

La residència les Hortènsies pertany a la Fundació Sant Francesc D’Assís (FSFA).

És un centre residencial per a l’acolliment i tractament de persones amb discapacitat intel·lectual associada o no a trastorns de conducta.

El Centre Residencial Les Hortènsies disposa de 156 places de règim residencial i 12 places de  centre de dia o C.A.E.

Segueix un model d’atenció integral globalitzat i interdisciplinari, respectant totes les dimensions de la persona i la seva realitat sòcio-familiar.

Es dona un servei de qualitat per a la millora de  les activitats de la vida diària de les persones ateses,  mitjançant una atenció individual, rehabilitadora i educativa.

Promou la inclusió a la comunitat amb activitats externes a la residència  que potencien  la  participació en esdeveniments culturals, esportius i de caràcter lúdic.

El voluntariat es un pilar fonamental dins la Fundació, i un puntal clau a la Residència les Hortènsies que permet ampliar i diversificar activitat, tallers  i sortides externes.

La Residència les Hortènsies  es un important referent dins el servei de la discapacitat, tant al Maresme com al Barcelonès.

L’actualització constant de les seves  infraestructures, ajudes tècniques i formació del professionals la manté sempre a la avantguarda de qualsevol esdeveniment amb projecció de futur.

Presentem a continuació un resum dels principals indicadors d’activitat de La Residència Les Hortènsies segons es detalla en la seva Memoria d’Activitat 2019. 

 

USUARIS ATESOS

Usuaris atesos  CAE  RSD
Any 2019 12 160

 

INGRESSOS I BAIXES RSD 2019

Ingressos Baixes
Gener 2 1
Febrer 0 0
Març 0 1
Abril 1 1
Maig 2 1
Juny 0 0
Juliol 0 0
Agost 0 0
Setembre 0 0
Octubre 0 0
Novembre 0 0
Desembre 0 0

 

PROCEDÈNCIA INGRESSOS RSD 2019

Procedència Ingressos RSD 2019
Domicili familiar 3
Residència 2

 

SEXE USUARIS RSD I CAE 2019

Homes RSD 78 49%
Dones RSD 82 51%
Homes CAE 8 67%
Dones CAE 4 33%

 

FRANGES EDAT USUARIS CAE 2019

Menys de 21 anys 1
De 21 a 50 anys 10
De 51 a 70 anys 0
Més de 70 anys 1

 

FRANGES EDAD USUARIS RSD 2019

Menys de 21 anys 2
De 21 a 50 anys 63
De 51 a 70 anys 85
Més de 70 anys 10

 

GRAUS DE DEPENDÈCIA RSD CAE 2019

RSD CAE
GRAU III 142 10
GRAU II 18 1
GRAU I 0 1

 

INTERVENCIONS ÀREA TREBALL SOCIAL 2019

Valoracions seguiment usuaris 177
Valoracions inicials usuaris 6
Entrevistes seguiment famílies 46

 

PARTICIPACIÓ A LES COLONIES 2019

ANY 2016 15
ANY 2017 16
ANY 2018 15
ANY 2019 14

 

INCAPACITACIONS 2019

Residència CAE
Incapacitats 158 12
En tràmit 1 0
Guarda de fet 1 0