El bingo

L’activitat del bingo té especial rellevància entre els pacients del Centre Socisanitari Can Torras. Sobretot en les noies, que esperen amb ànsia el fet que arribi la Gloria, la nostra voluntària, i col·loqui sobre la taula amb precisió mil·limètrica els cartrons amb els quals jugaran.

Cadascuna va mirant la targeta de la seva companya, esperant no tenir cap nombre repetit. Si és així, les opcions de cantar bingo són menors. Les fitxes de parchís s’amunteguen a cada costat de les jugadores, que utilitzen per tapar els números que va cantant la cap de sala.

La Gloria, una dona dinàmica i emprenedora, anima a cadascun dels jugadors.

“No, Florencia es número no es, escucha bien…eso el 2 y el 1; 21”

“Pilar que la línea ya la han cantado, ¡¡¡ahora vamos para bingo!!!”

“Jalil, que ya te queda menos para ganar… dime un número en catalán, que me gustaría escuchar el catalán con deje Urdú. …”

En aquesta activitat participen tant pacients com a acompanyants, i s´ho prenen molt, però que molt seriosament.

Joc ras i patada al cap.

El silenci és absolut, el temps limitat i és llavors quan el bombo anuncia la seva presència amb el seu particular repiqueo.

Chicas… ¡¡¡Y VAMOS PARA BINGO!!!