Jornada del Comitè de Bioètica de Catalunya sobre la Planificació de Decisions Anticipades en Salut Mental

,
Jornades de Bioètica de Catalunya

El 24 d’abril, el CEAFSFA va assistir a  la Jornada sobre la Planificació de Decisions Anticipades en Salut Mental (PDA[1]) a la Sala d’Actes del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Durant l’acte es van presentar els documents sobre la Planificació de Decisions Anticipades (PDA) en Salut Mental, de la Federació de Salut Mental de Catalunya, i el document elaborat pel Comitè de Bioètica de Catalunya sobre El Respecte a la Voluntat de la Persona amb Trastorn Mental i/o Addiccions[2].

El nou paradigma de l’atenció centrada en la persona i el Model Català de Planificació de Decisions Anticipades

Abans de fer el resum  del contingut d’aquesta jornada convindria fer esment al nou paradigma d’atenció centrada en la persona  que forma part de les principals estratègies de les polítiques per al benestar dels ciutadans per als pròxims anys (Pla de Salut de Catalunya 2016-2020[3]).

En els diferents àmbits d’atenció a les persones, també i especialment en el sanitari, cada cop més s’emfatitza la necessitat de situar la persona en el centre de la relació assistencial. Tota persona té dret a participar, en la mesura de la seva competència, en les decisions corresponents a l’atenció a la seva salut.

Per a fer real la participació de la persona en el procés assistencial disposem principalment del DVA (document amb reconeixement i base  legal des de fa anys, basat en el respecte a l’autonomia de la persona i de gran utilitat a l’hora d’expressar i fer conèixer les voluntats de la persona al final de la seva vida) i del PDA (que es complementa amb el DVA, que forma part del pla d’acció del Departament de Salut, que no necessita cap reconeixement legal i que constitueix el nucli conceptual i dialèctic del procés pel qual es promou que el pacient colideri totes les decisions escaients a la seva salut, sobretot en situacions de final de vida).

La utilització d’aquests documents encara és escassa, d’aquí el desenvolupament del Model Català de Planificació de Decisions Anticipades (MCPDA[4]).

 

Jornades de Bioètica de Catalunya

Jornada del Comitè de Bioètica de Catalunya sobre la Planificació de Decisions Anticipades en Salut Mental. Maig de 2018.

Principals recomanacions del Comitè de Bioètica

És dins aquest context de nou paradigma assistencial que el passat 24 d’abril es van presentar aquests dos documents. El document elaborat pel Comitè de Bioètica de Catalunya “ El Respecte a la Voluntat de la Persona amb Trastorn Mental i/o Addiccions: document de voluntats anticipades i planificació de decisions anticipades” que té com a principal objectiu analitzar els problemes ètics que planteja la utilització de les directrius anticipades i fer propostes per avançar en la implementació en el nostre entorn del DVA i  del PDA en salut mental.

Destaquen com  a principals problemes ètics la valoració de la competència de la persona i l’acceptació o rebuig del tractament.

La principal recomanació que fa el Comitè de Bioètica de Catalunya és que el MCPDA és una estratègia vàlida en salut mental. En la presentació de l’informe “Planificació de Decisions Anticipades (PDA) en Salut Mental”  es van posar en relleu les dificultats per introduir la PDA en salut mental i les oportunitats que ofereix la implementació d’aquets model assistencial.

Va destacar la reflexió sobre la manca d’experiència que té el sector de la salut mental en la utilització d’aquest model així que es va animar a tots els agents implicats a implementar-lo amb valentia i aporta les seves experiències.
_

Referències i informació addicional sobre la Planificació de Decisions Anticipades en Salut Mental

[1]Informe sobre la PDA en Salut Mental a Catalunya (PDF)

[2]Respecte a la Voluntat de la Persona amb trastorn mental  i/o addicció (PFD)

[3]  PLA de SALUT de CATALUNYA 2016-2010 (PDF)

[4]MCPDA (PDF)