Venes varicoses o “varius”

Consells mèdics

Què són?

Una formació varicosa és un terme mèdic que correspon al que col.loquialment s’anomena varius. Les venes afectades de varicosi estan permanentment dilatades i porten al mal funcionament de les vàlvules venoses.

Les venes varicoses visibles semblen realment cordills blau-negre, inflats, tortuosos, antiestètics.

Quina funció fan les vàlvules venoses?

La xarxa de venes serveix per a drenar la sang “utilitzada” de les venes capil·lars i els teixits del cos, i per tornar aquesta sang al cor.

La circulació venosa és ajudada en el seu retorn al cor per la rítmica acció absorbent de la respiració, la contracció muscular en les extremitats i les vàlvules situades en les venes de les cames.

Si les parets de les venes fossin rígides, els rítmics moviments respiratoris de la paret toràcica podrien ser suficients per arrossegar cap ella tota la sang disponible en el sistema venós.

Al contrari, les parets de les venes no són rígides, ni tan sols similars a les parets de les artèries, fortament musculars i elàstiques.

La gravetat ajuda a la sang venosa del cap i del coll a tornar al cor.

Però la circulació venosa de les cames ha d’ascendir contra la força de la gravetat, i les vàlvules situades a les venes profundes i superficials donen un indispensable “impuls ascendent” a la sang en el seu camí de tornada.

Les vàlvules venoses estan disposades de tal manera que el corrent sanguini que es dirigeix al cor ha de passar a través d’ elles. Impedeixen “el retrocés” de la sang i estan situades a intervals irregulars al llarg de les venes principals, trobant-se en els punts de comunicació entre els sistemes venosos profund i superficial en les extremitats inferiors.

Els dos conjunts de venes (profund i superficial) de les cames es troben ubicats, com els seus noms indi-quen, prop de la superfície de la pell i profundament sota d’ella.

El joc superficial de venes, el sistema safé, s’estén entre les capesprofundes de la cama i la pell, envoltat de greix subcutani.

El conjunt profund, anomenat venes femorals , s’estén entre compartiments musculars molt a l’interior de la cama.

Aquests dos sistemes es connecten a la zona del genoll i les engonals. En aquestes zones es troben situades importants vàlvules.

Els dos sistemes es connecten també per mitjà de cert número de venes de comunicació proveïdes de vàlvules. D’aquesta manera, el corrent sanguini pot recórrer molts camins alterns.

Les venes afectades de varicosi estan permanentment dilatades i porten al mal funcionament de les vàlvules que regulen el retorn de la sang de les extremitats fins al cor.

L’anomalia és visible principalment en les venes superficials de les cames.

Hi ha més dones que homes amb venes varicoses.

Com es desenvolupen les venes varicoses?

El responsable de les varicositats en les cames és la fallida de les vàlvules encarregades de regular la comunicació entre els sistemes venosos profunds i superficial.

Quan les vàlvules no eviten ja el retrocés de la columna de sang venosa superficial, causa la detecció i l’estancament de la sang.

Hi ha diversos factors que contribueixen al desenvolupament d’aquesta patologia:

  • infeccions
  • lesions que provoquen obstrucció de la circulació venosa
  • sang venosa poc oxigenada
  • productes residuals metabòlics
  • factors congènits
  • embaràs
  • obesitat

Restar molt de temps dempeus pot agreujar una tendència preexistent a la formació de venes varicoses.

L’ obesitat és un factor que contribueix al desenvolupament o agravació de venes varicoses existents.

Factors congènits

Els factors congènits són importants. Sembla existir un defecte innat presentat com una debilitació de les parets de les venes.

S’ha observat una tendència familiar a les varicositats, que es manifesten a una edat més jove en aquells individus els progenitors dels quals, un d’ells o ambdós, han patit el defecte.

Riscos durant l’embaràs

L’augment de la incidència de venes varicoses durant l’embaràs no coincideix amb la idea que l’augment de la pressió sobre les venes de les cames produeixen aquest fenomen. Les venes dilatades apareixen a vegades en el segon o tercer mes d’embaràs.

Les vens varicoses que es presenten o desenvolupen durant l’ embaràs, o que són agreujades per l’embaràs, han de ser objecte d’ una acurada vigilància a causa del perill d’infecció (flebitis) de la vena.

Una mitja elàstica fins al genoll serà suficient en la majoria dels casos.

No obstant, si les varius s’agreugen o es fan massa molestes, pot ser necessària una intervenció quirúrgica. Per regla general, les varius disminueixen de tamany després del part.

Símptomes

Les varicositats produeixen símptomes de tensió, cremor, o coïssor de la pell.

Els primers símptomes són la pesadesa i una sensació d’entumiment a nivell dels turmells.

Sovint, després de caminar molt o de romandre dempeus durant llargs períodes de temps, es nota una sensació de rigidesa de les cames.

No hi ha sensacions doloroses, excepte quan existeix una ulceració de la pell o una infecció de la vena.

La presència de petites venes dilatades immediatament per sota de la superfície de la pell és també un símptoma de la presència de varicositats.

Complicacions

Una zona de pigmentació o decoloració marró de la pell pot ser un símptoma d’irritació i desnutrició local de la pell degut a un estancament de la sang venosa.

Amb molta freqüència, això succeeix abans de la formació d’una úlcera cutània.

Altra complicació varicosa potser la ruptura d’una de les venes, amb pèrdua d’una considerable quantitat de sang. Aquest tipus d’hemorràgia pot controlar-se fàcilment elevant i la cama i aplicant un fort embenatge en el lloc afectat.

Una altra complicació freqüent és la dermatitis varicosa o inflamació de la pell damunt de la vena varicosa. Acostuma a produir-se en el terç inferior de la cama.

Aquesta dermatitis varicosa anuncia freqüentment una úlcera cutània, produïda per una desnutrició local i irritació de la pell deguda a un estancament venós de la zona .

Es pot infectar per bactèries o fongs.

Tractaments no quirúrgics

El tractament no operatori de les venes varicoses de les cames té en compte la utilització de mitja elàstica.

El principi dels embenatges o mitges elàstiques és molt simple: la pressió elàstica sobre les venes dilatades obliga la sang a discórrer per altres canals venosos que poden transportar-la més eficaçment envers el cor.

Els embenatges o mitges elàstiques comprimeixen les venes superficials, desvien la sang venosa a través de la vena profunda i ajuden eficaçment al seu retorn al cor.

Cirurgia

La cirurgia de les venes varicoses està destinada a extirpar les venes superficials inflades o dilatades juntament amb el sistema de vàlvules defectuós.

D’aquesta manera s’evita l’estancament de la sang venosa i s’ajuda a la circulació normal envers al cor desviant la sang de la resta de venes al sistema venós profund de la cama.

La intervenció més senzilla és potser la lligadura i separació del sistema venós superficial en la seva unió amb el sistema venós profund a les engonals, i la sutura de totes les petites ramificacions venoses que parteixen d’aquesta zona.

 

Dr. Antoni Lluis Muñoz

 

Informació addicional

0 comentaris

Escriu un comentari

Tens alguna cosa a dir?
Deixa'ns la teva opinió!

Escriu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.