Formació en gestió de residus

Al llarg d’aquestes darreres setmanes tot el personal de Can Torras ha assistit, mitjançant diverses sessions, a una formació sobre la gestió transversal de residus del centre.

Vam poder identificar tots els tipus de residus que produïm, tant els assimilables als d’origen domèstic com aquells que depenen directament de l’activitat del centre.

Cal tenir present que abans de reciclar, concepte que tots tenim molt present i fixat com a principal, hi ha dos altres conductes que hem d’avantposar per tal de ser el màxim d’eficients davant la gestió de residus: Reduir i Reutilitzar.

Finalment, ens van identificar les diverses tipologies de residus, classificats en grups, i quins són els sistemes que hem de fer servir per a identificar, separar, emmagatzemar i transportar-los amb el màxim de seguretat possible. Gràcies a aquest punt vam poder intercanviar opinions, resoldre dubtes concrets de la nostre activitat i obtenir respostes que ens han de servir per a millorar la gestió dels mateixos.