Terapeuta Ocupacional

Què és la Teràpia Ocupacional?

La Teràpia Ocupacional és una disciplina que sovint passa desapercebuda, però que té un paper essencial a la vida de moltes persones.

La Teràpia Ocupacional té els seus orígens als segles XVIII i XIX, durant els canvis en el model d’atenció mèdica i social que es van produir a Europa.

Les principals figures que van contribuir al naixement de la Teràpia Ocupacional van ser, en primer lloc, Phillippe Pinel a França i William Tuke a Anglaterra reformant l’atenció a la salut mental, introduint pràctiques més humanes i centrades en l’ocupació per tractar a les persones amb malalties mentals.  També cal destacar la figura de Florence Nightingale i la seva visió de la infermeria moderna, posant l’atenció en la importància de l’ocupació i l’entorn de recuperació dels pacients.

El reconeixement com disciplina mèdica terapèutica va arribar per la contribució de la Teràpia Ocupacional durant la Primera Guerra Mundial, ajudant als veterans de guerra a recuperar-se i reincorporar-se a la societat.

Durant el segle XX la Teràpia Ocupacional ha continuat evolucionant establint-se organitzacions professionals, programes educatius universitaris definint marcs de referència i models de pràctica professional. D’aquesta manera ha esdevingut una part integral de l’atenció social i sanitària, aplicant-se a l’àmbit sanitari, sociosanitari, educatiu i social; transformant les vides de les persones de  tot el món mitjançant l’ocupació.

Segons el Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC): “els terapeutes ocupacionals són professionals preparats per valorar, diagnosticar, identificar, prevenir i tractar problemes relacionats amb l’ocupació (autocura, productivitat i oci) de les persones, famílies o grups afectats per un problema de salut que interfereix directament en el seu grau d’autonomia. La funció del terapeuta ocupacional és facilitar que una persona amb dificultats funcionals pugui participar en aquelles activitats quotidianes que siguin rellevants en la seva vida.”

Segons la World Federation of Occupational Therapists (WFOT 2012): “els terapeutes ocupacionals són professionals de la salut que realitzen una atenció centrada en la persona relacionada amb promocionar la salut i el benestar mitjançant l’ocupació. Treballen amb persones i comunitats per proporcionar les habilitats per portar a terme les ocupacions o activitats que escullin fer, que necessitin fer, o que els agradaria fer; o modificar l’activitat o l’entorn perquè això sigui possible.

Per tant, l’objectiu principal del terapeuta ocupacional és millorar la qualitat de vida i la independència de les persones que presenten un dèficit de motor, cognitiu, senso-perceptiva o psicosocial, capacitant-les per poder participar activament a les seves activitats quotidianes.

Des d’un punt de vista general, les funcions dels terapeutes ocupacionals són:

 • Assistencials
 • Docència
 • Administrativa
 • Investigació
 • Prevenció de la dependència
 • Informar/educar
 • Assessorament adaptacions i productes de suport
 • Formació contínua

Les funcions d’un terapeuta ocupacional en un Centre Sanitari d’Atenció Intermèdia com Can Torras?

Als Centres Sanitaris d’Atenció Intermèdia (CSAI) es dona atenció a persones que es troben en període de convalescència o que necessiten cures de llarga estada per un procés sanitari i/o social.

El primer que fa el terapeuta ocupacional és valorar la funcionalitat de la persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) i si hi ha alguna afectació dels components d’execució (motor, cognitiu, senso-perceptual i psicosocial) necessaris per poder dur-les a terme.

Un cop feta la valoració es planifica l’atenció i la intensitat que la persona necessita mitjançant un pla de tractament individualitzat que se centra en objectius específics de rehabilitació i millora de la qualitat de vida, que s’assolirà amb activitats terapèutiques.

El terapeuta ocupacional s’enfoca a mantenir i millorar la independència funcional de la persona per dur a terme les ABVD com per exemple menjar, dutxar-se, pentinar-se, rentar-se les dents i vestir-se.

També treballa en la prevenció de complicacions relacionades amb d’immobilitat mitjançant ortesis i/o l’adaptació de l’entorn amb productes de suport.

Així com proporciona estratègies i tècniques als familiars i cuidadors per facilitar la cura de la persona.

Per donar una atenció integral, el terapeuta ocupacional treballa de forma interdisciplinària amb altres professionals de disciplines com fisioteràpia, infermeria, psicologia, medicina, logopèdia i treball social.

I en una Residència de Gent Gran com el Montseny?

A una Residència de Gent Gran el terapeuta ocupacional intenta mantenir la funcionalitat motora dels residents per poder allargar en el temps la seva col·laboració realitzant les ABVD, i retardar la davallada funcional que dona lloc a dependre de terceres persones. També intenta mantenir les capacitats cognitives i perceptives preservades per retardar el procés de deteriorament associat a les demències.

Per què és important la figura del terapeuta ocupacional?

 • Mantenir i/o incrementar l’autonomia de les persones, disminuint la despesa de l’atenció social i sanitària
 • Reduir la necessitat d’ajuda d’una tercera persona
 • Retardar la institucionalització
 • Millorar la qualitat de vida de les persones

On es pot estudiar Terapia Ocupacional a Catalunya?

Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional (EUIT, antiga EU Creu Roja)

Centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona

C/ de la Riba 90, 08221 Terrassa

www.euit.fdsll.cat

93 783 77 77

informacio@euit.fdsll.cat

 

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar

Universitat de Vic

C/ Sagrada Família 7, 08500 Vic

www.uvic.cat

93 886 12 22

 

REFERÈNCIES

 • Santos del Riego, S. (2005)” Terapia Ocupacional del siglo XIX al XXI. Historia y concepto de ocupación”. Rehabilitación, 39 (4), 179-184.
 • Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) www.cotoc.cat
 • World Federation of Occupational Therapists (WFOT) www.wfot.org
 • Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Grupo de trabajo de Terapia Ocupacional. www.segg.es