Dia mundial de la prevenció de les úlceres per pressió (UPP)

La OMS considera la absència de LPP com un bon indicador de qualitat assistencial. Les LPP representen un important problema de salut en tots els nivells assistencials i el personal ( infermeria i TCAI ) juguen un paper decisiu en el seu abordatge, la comunitat científica considera que el 95% de les LPP es poden prevenir amb les cures i recursos adients, per això la importància de definir la qualitat assistencial fonamentada en diferents criteris que puguin ser
mesurables.


La FSFA ha constituït un grup de millora contínua amb la finalitat d’elaborar un procediment, orientat a garantir la idoneïtat de les cures i a prevenir possibles riscos associats a l’atenció, per proporcionar una pràctica assistencial integral fonamentada en les últimes evidències científiques.

Prevenir està a les teves mans.

Recorda:

Observa
Valora
Registra

Amb accions senzilles s’aconsegueixen grans metes.

Recomanacions:

Mantenir la pell neta i seca
Canviar la posició cada cert temps (es recomana c/2h)
Utilitzar eines i material per disminuir la pressió (coixins, coixineres…)

És molt important la implicació de personal assistencial, del pacient i la família.

PREVENIR LES LPP ÉS COSA DE TOTS. ACONSEGUIR-HO ESTÀ A LES NOSTRES MANS.

EL MILLOR PROPÒSIT ÉS NO ARRIBAR A L’APÒSIT.

Inés Gómez
Delegada de Qualitat del CSAI Can Torras