Col·lectius atesos i vies d’accés

Can Torras atén a pacients amb pluripatologia o amb patologia crònica que, en un moment de descompensació, agudització o aparició d’una altra patologia necessiten atencions específiques d’una menor intensitat que les que ofereix un hospital d’aguts, sempre amb una visió integral, integrada i interdisciplinària.

Unitats d’atenció

Mitja Estada: Atén a persones que requereixen una extensió del seu tractament o una supervisió clínica contínua.

Llarga estada: Atén a persones que pateixen pluripatologia crònica i tenen alta dependència. La unitat inclou:

  • Unitat d’atenció gerontològica
  • Unitat de psicogeriatria per a persones amb demències i trastorns de conducta
  • Grans discapacitats
  • Descàrrega familiar
  • Unitat de mitja estada

Cures pal·liatives geriàtriques: Atén a persones amb malalties en situació avançada o terminal.

Servei d’atenció diürn (hospital de dia): Atén a persones en règim ambulatori diürn que requereixen rehabilitació i atenció especialitzada.

Vies d’accés

Accés a una plaça pública: La derivació dels pacients a les places públiques que ofereix el centre es realitza des dels diferents serveis de salut segons els criteris de derivació establerts per CatSalut:

  • Àrees bàsiques de salut (ABS)
  • Centres hospitalaris de referència
  • Programa d’atenció domiciliària (PADES)

* Descarrega’t aquí la documentació oficial del CatSalut sobre els criteris d’ingrés als CSS del Barcelonès Nord i Baix Maresme.

Accés a una plaça privada: Can Torras disposa de places de titularitat privada. Les persones interessades poden contactar amb les nostres treballadores socials per concertar una entrevista personalitzada, on se li facilitarà tot tipus d’informació sobre el centre. És imprescindible aportar informe mèdic actualitzat.

Consulta aquí més informació sobre els criteris d’accés per als serveis de:

El nostre Servei de Treball Social et pot orientar sobre els criteris i vies d’accés al centre.

Contacta’ns per a més informació.