Atenció de llarga estada

La llarga estada ofereix atenció continuada a persones amb malalties cròniques amb diferents nivells de dependència i/o complexitat que no poden ser ateses en el seu domicili habitual.

No és un recurs substitutori del domicili i en cap cas és un recurs que es pugui utilitzar a l’espera de resoldre una problemàtica social.

Els pacients tributaris d’ingressar en aquesta línia assistencial són aquells en què el pronòstic de recuperació i/o estabilització es preveu superior als 45 dies.

La llarga estada psicogeriàtrica és un recurs amb els mateixos objectius de la Llarga Estada però específic per l’atenció de pacients amb demència o deteriorament cognitiu.

El servei de llarga estada de la Fundació es presta a Can Torras, el nostre centre sanitari d’atenció intermèdia.

Els objectius terapèutics de la llarga estada són:

  • la millora o el manteniment funcional
  • el control de símptomes
  • la millora de la qualitat de vida.

Criteris d’ingrés a les unitats de llarga estada

  • Pacients d’atenció continuada mèdica i d’infermeria i moltes vegades amb grans dependències, que per diverses raons no poden ser atesos a domicili o residència social.
  • Malalts que requereixen cures complexes com per exemple a nivell d’alimentació, de la pell, ostomies de difícil maneig o mediació intravenosa freqüent.
  • Malalts terminals amb dificultat de maneig a domicili o residència i amb pronòstic relativament llarg.
  • Pacients estables clínicament, amb grans discapacitats però amb possibilitat de millora de la situació funcional a mig o llarg termini o amb necessitat de cures intermitges abans de ser alta a domicili.

El nostre Servei de Treball Social et pot orientar sobre els criteris i vies d’accés al centre.

Contacta’ns per a més informació.