Atenció pal·liativa

El servei de Cures Pal·liatives de la Fundació es presta a Can Torras, el nostre centre sanitari d’atenció intermèdia.

Les cures pal·liatives són les cures i tractaments que s’ofereixen a les persones en edat geriàtrica que pateixen alguna malaltia en situació avançada terminal.

Tant la persona malalta com la seva família, per la situació que viuen, requereixen d’un tractament específic pal·liatiu i tenen necessitats assistencials complexes i intensives.

El nostre equip multidisciplinari treballa per donar resposta a aquestes necessitats. En la cura dels pacients hi participen professionals de la medicina, la infermeria, la psicologia, el treball social, voluntaris…

Els beneficis que proporcionen les cures pal·liatives són:

  • Afavorir el confort i la qualitat de vida a la persona.
  • Controlar i alleujar el dolor i altres símptomes.
  • Afavorir la comunicació i el suport emocional.
  • Oferir suport i acompanyament a la família i a l’entorn més pròxim.
  • Atenció respectuosa amb la voluntat i prioritats de la persona malalta.

El nostre Servei de Treball Social et pot orientar sobre els criteris i vies d’accés al centre.

Contacta’ns per a més informació.