Hospital de dia

El servei d’Hospital de dia de la Fundació es presta a Can Torras, el nostre centre sanitari d’atenció intermèdia.

Els objectius terapèutics de l’atenció diürna són:

 • avaluació integral
 • seguiment
 • rehabilitació
 • tractament.

L’Hospital de dia està destinat a persones grans amb malaltia i malalts crònics que requereixen mesures integrals de suport, rehabilitació, tractament o diagnòstic i seguiment especialitzat en règim diürn ambulatori.

La seva utilització pot ser posterior a l’alta de l’internament sociosanitari, per exemple, per:

 • perllongar el tractament o la rehabilitació subministrada en una unitat de convalescència
 • evitar un ingrés prematur en un centre sociosanitari
 • ajustar i fer control farmacològic
 • avaluar el pacient geriàtric
 • etc.

El temps d’estada en aquest servei està determinat per la consecució dels objectius fixats en l’ingrés.

Es pot considerar un recurs alternatiu a l’internament ja que és un dispositiu assistencial interdisciplinari que atén pacients amb malaltia i incapacitat física o psíquica per a rebre tractament.

Un altre tipus de tractament és l’especialitzat en pacients diagnosticats de demència o dèficit cognitiu que es poden beneficiar de programes específics de rehabilitació cognitiva. En aquests casos també es realitzen activitats orientades a les seves famílies com orientació i assessorament en les tècniques del maneig del malalt dement o suport quan sigui necessari.

Criteris d’ingrés al servei d’atenció diürna

 • Pacients fràgils que necessiten supervisió sanitària propera per obtenir una millor estabilitat.
 • Continuar el procés de millora funcional després de descompensacions o intercurrències amb davallada funcional secundària.
 • Assegurar unes cures complexes a pacients amb dificultat d’acompliment.
 • Pacients afectats de demències que presenten un grau de deteriorament cognitiu lleu o moderat i que poden beneficiar-se d’un programa de psicoestimulació integral.
 • Pacients afectats de demències que presenten TC de difícil control.

El nostre Servei de Treball Social et pot orientar sobre els criteris i vies d’accés al centre.

Contacta’ns per a més informació.