La complexitat del dolor crònic – Sessió clínica

,

Sessió Clínica Interna Can Torras 17/11/2017
Ponent: Kilian Lansaque Alvarez. Fisioterapeuta Col. 3172

L’heterogeneïtat de l’equip assistencial dels Centres d’atenció intermèdia, amb els diferents col·lectius professionals, i els moments en què intervenen dins la trajectòria de malaltia del pacient, fa que la visió i l’enfocament dels professionals sigui diferent pel que fa al tractament i interpretació del dolor.

Tot i que el perfil de l’usuari a Can Torras presenta clínica aguda /subaguda de la malaltia en la majoria dels casos, no exclou que hi hagi dolor crònic de forma concomitant.

Conèixer la complexitat del dolor crònic millora l’atenció integral de l’usuari i per aquest motiu la sessió clínica interna proposa, aquesta vegada, la visió del fisioterapeuta a l’hora d’afrontar el dolor crònic, des de l’evidència científica en neurofisiologia del dolor i aplicada a la rehabilitació.

Pots decarregar-te aquí la presentació completa de la sessió en format PDF:

Sesion clínica - Dolor crónico

Sessió clínica: “El dolor crónico, ¿lo conocemos bien?
(Kilian Lansaque Alvarez. Fisioterapeuta Col. 3172)