Formació

El principal actiu dels nostres centres radica en el seu capital humà. Des de la FSFA ens proposem estimular i promoure totes aquelles accions que potenciïn el desenvolupament dels professionals i la seva integració a l’organització. Això ho fem mitjançant una eina clau, la formació.

Ens formem per oferir el millor servei

Pla de Formació continuada

Entenem el PF com un instrument viu i dinàmic per tal de donar resposta al canvi de paradigma de la societat a la que prestem serveis i als constants canvis funcionals i estructurals que el centre va adoptant. Hi ha una sèrie de canals o mitjans formatius per portar a terme el PF que poden variar en funció del moment i que, actualment, són els següents:

  • PIF (Permís Individual de Formació)
  • Formació Bonificada per la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo)
  • Formació subvencionada autonòmica
  • Formació subvencionada per entitats privades, sindicats, patronals…
  • Sessions formatives internes: propostes formatives adreçades i impulsades pel nostre personal sobre una àrea de coneixement concreta que cerquen actualitzar coneixements o informar de determinats aspectes. Aquestes activitats no només tenen l’avantatge d’aprofitar els coneixements i recursos formatius propis, sinó també d’adreçar-se a les àrees de coneixement de més interès per a les tasques diàries del nostre personal. És evident que qui millor pot conèixer i reflexionar sobre les necessitats del nostre personal són els propis professionals de l’entitat.

Formem futurs professionals

Col·laboració en les pràctiques clíniques d’alumnes universitaris

Col·laboració en les estades pràctiques d’alumnat no universitari

Vols formar-te amb nosaltres?

Contacta’ns i t’informarem.