Infecció meningocòcica o meningitis

Bacteris i meningitis

La malaltia més corrent produïda pel meningococ és la meningitis meningocòcica.

La malaltia es pot presentar en epidèmies limitades, com ara en llocs tancats: escoles, residències, casernes, presons …), o en epidèmies àmpliament esteses per tot el país.

La malaltia afecta les membranes protectores del cervell o de la medul·la espinal. Una cosa certa és que la incidència de la malaltia és més elevada en països desenvolupats o en guerra.

La transmissió és de persona a persona  per contacte directe.

La proximitat del contacte és significativa.

La malaltia pot manifestar-se de manera sobtada o gradual, amb símptomes com:

  • febre
  • mal de cap
  • rigidesa del coll
  • un eritema vermell que a vegades pot anar lligat a una erupció a la pell

En els pacients que tenen aquest tipus d’erupció la mort pot produir-se ràpidament.

En aquesta malaltia és molt important el diagnòstic el més aviat possible, atesa  l’alta mortalitat, i la introducció ràpida del tractament.

També s’han de tractar de manera preventiva els contactes més propers que ha tingut la persona afectada.

 

Dr. Antoni L. Muñoz