Col.laboració de Can Torras amb el Pla Nacional d’Urgències de Catalunya

,
PLa Integral d'Urgències de Catalunya

Amb l’arribada de la primavera, al CSAI Can Torras deixem enrera el “Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) hivern 2017 -2018” que forma part del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC).

L’objectiu final d’aquest pla és assegurar que tota persona rebi una atenció continuada i urgent equitativa i de qualitat, i que s’adapti a les necessitats de salut de les persones, a través d’una xarxa d’atenció integrada, accessible i resolutiva, liderada per professionals, que situï el ciutadà al centre del sistema.

Com col.labora la Fundació amb el Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC)?

El CSAI Can Torras col·labora des de l’any 2017 amb aquest Pla realitzant el drenatge de pacients del Servei d’Urgència del HUGTiP i participant en el Comitè Operatiu d’Urgències i Emergències (COUiE) del Barcelonès Nord i Maresme.

Pla Integral d'Urgències de CatalunyaPla Integral d'Urgències de CatalunyaPla Integral d'Urgències de Catalunya Pla Integral d'Urgències de Catalunya

Dades de l’atenció d’aquest hivern: un gran esforç assistencial per a una atenció complexa

Aquest any hem atès 79 pacients (30 més que l’any 2017) des de l’1 de gener fins el 27 de març.

Les dades assistencials són molt bones i tenim el reconeixement a la feina ben feta de tots els integrants del COUiE.

Persones ateses: 79 100%
Altes a domicili d’origen: 29 36,7%
Altes a Centres Residencials d’origen: 27 27,8%
Altes a recurs Sociosanitari: 17 21,5%
Èxitus: 6 7,6%
Retorn Servei Urgències HUGTiP: 0 0,0%

No deixarem passar ni una ratlla més des de la direcció de la FSFA per reconèixer que aquesta magnìfica tasca de recolzament a l’atenció sanitària del nostre entorn, en un període de temps que posa a prova cada any els recursos sanitaris i la capacitat de resolució dels professionals implicats, és gracies a l’esforç, la capacitació i el compromís de tots els grans professionals que participen en el dia a dia de l’atenció del CSAI Can Torras.

Una atenció complexa i cada vegada més exigent tècnica i humanament que demostrem, una vegada més, que l’entomem amb una eficàcia i eficiència encomiables.

Moltes, moltes gràcies i un reconeixement molt sincer a la vostra professionalitat i compromís.