Prestacions ortoprotèsica

La prestació ortoprotètica s’orienta a recuperar habilitats, capacitats o funcions que s’han deteriorat o perdut a causa d’una malaltia congènita o adquirida, o un traumatisme.

El sistema de salut garanteix a les persones assegurades l’obtenció de les pròtesis externes, ortesis i cadires de rodes prescrites per metges especialistes de la xarxa sanitària pública i que estiguin incloses a la cartera del sistema nacional de salut vigent.

Per a més informació: Prestacions ortoprotètiques. CatSalut. Servei Català de la Salut (gencat.cat)

La Fundació Sant Francesc d’Assís amb el compromís de facilitar les ajudes ortoprotètiques a les persones que atenem, disposa d’un circuit de valoració funcional realitzada pel servei de rehabilitació (fisioterapeutes i teràpia ocupacional) que agilitza la gestió del tràmit a les prestacions d’ajuda.

Per qualsevol dubte, consulteu al servei de rehabilitació del vostre centre.

Documentació

Font: Generalitat de Catalunya