Mitja Estada

És un recurs d’hospitalització temporal amb un pronòstic de recuperació i/o estabilització que es preveu inferior als 45 dies.
Es subdivideixen en dues tipologies d’estada:

Mitja estada – Convalescència

Les unitats de convalescència estan destinades a persones amb malalties que es troben en fase de recuperació d’un procés agut i/o subagut amb pèrdua d’autonomia potencialment recuperable.

Els objectius fonamentals del servei de convalescència són:

  • Estabilització clínica
  • Recuperació funcional

Mitja estada – cures pal·liatives

Ofereix tractament pal·liatiu i de confort a pacients amb malalties inguaribles en fase avançada i terminal, tant oncològiques com no oncològiques. Els objectius són el control dels símptomes i el suport emocional a la persona malalta i la seva família.

Els beneficis que proporcionen les cures pal·liatives són:

  • Afavorir el confort i la qualitat de vida a la persona.
  • Controlar i alleujar el dolor i altres símptomes.
  • Afavorir la comunicació i el suport emocional.
  • Oferir suport i acompanyament a la família i a l’entorn més pròxim.
  • Atenció respectuosa amb la voluntat i prioritats de la persona malalta.

El servei de Mitja Estada de la FSFA es realitza íntegrament a Can Torras, el nostre centre sanitari d’atenció intermèdia ubicat a la població d’Alella.

El nostre Servei de Treball Social et pot orientar sobre els criteris i vies d’accés al centre.

Contacta amb nosaltres per a més informació.