Enquestes online

Com ja sabeu, des de fa diversos mesos, s’ha posat en funcionament a la FSFA el servei d’enquestes de satisfacció de forma digital. D’aquesta manera es fa online una explotació de les dades subministrades de forma automatitzada.

Aquestes enquestes són una eina indispensable per conèixer el grau de satisfacció de les nostres instal·lacions i serveis, i així poder modificar els elements que siguin considerats més deficitaris o que requereixin de major supervisió.

Anteriorment, aquestes enquestes s’oferien als usuaris o familiars mitjançant uns qüestionaris en paper que calia emplenar i posteriorment fer l’explotació de les dades de forma artesanal, sent un procés onerós i lent, en definitiva poc pràctic.

Creiem que aquest servei online és visualment més agradable, més senzill en la seva execució i més eficient a l’hora de analitzar les puntuacions que s’atorguen a cada servei o instal·lació. Hem intentat que fos colorista, divertit i interactiu per obtenir una eina fàcil i assequible per tot els usuaris i familiars dels nostres centres assistencials.

Temps moderns es mereixen serveis moderns.