Contacta amb el Comitè d’Ètica de la Fundació Sant Francesc d’Assís

Deixa aquí les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.
Gràcies!

    Les seves dades seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal amb la finalitat de proporcionar-li la informació que ens ha sol.licitat. Els únics destinataris d'aquesta informació són els professionals de la Fundació Sant Francesc d'Assís i no es comunicaran a tercers. Per a currículums, les dades recollides es mantindran guardes durant un temps màxim d'un any. Per altres consultes i incidències, es mantindran fins a donar resposta a la sol·licitud i mai mes enllà dels dos anys. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça Carrer Ferrer i Guàrdia, 9, 08328, Alella – Barcelona o al correu electrònic dpd@fsfa.cat, en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o bé equivalent.