Centre d’Atenció Especialitzada(CAE) per a persones amb discapacitat psíquica

El centre de dia Les Hortènsies ofereix atenció diürna per a persones amb discapacitat i suport als seus familiars,a través de:

  • ajuda en les activitats de la vida diària.
  • atenció sanitària permanent.
  • serveis de manutenció.
  • activitats terapèutiques i de lleure.

El nostre objectiu principal és mantenir i millorar el grau d’autonomia personal de la persona amb discapacitat, promoure la presència i participació en la comunitat on està immersa i contribuir a la seva integració i normalització.

Un equip de professionals especialitzats vetlla, en tot moment, per la qualitat de vida i benestar de la persona atesa.

El centre compta amb:

  • 12 places d’acolliment diürn (Centre d’Atenció Especialitzada)
  • 156 places d’acolliment residencial.
  • Horari d’atenció: de dilluns a divendres de setembre a juliol de 8.30h a 18h.

Vies d’accés

L’accés a una plaça de residència o de CAE (Centre d’Atenció Especialitzada) és mitjançant la formalització de la sol·licitud del recurs residencial o diürn al Serveis d’informació, orientació i valoració de Departament de Drets Socials.

El nostre Servei de treball social et pot orientar sobre els criteris i vies d’accés al centre.