Convalescència

El servei de Convalescència de la Fundació es presta a Can Torras, el nostre centre sanitari d’atenció intermèdia.

Les unitats de convalescència estan destinades a persones amb malalties que es troben en fase de recuperació d’un procés agut i/o amb pèrdua d’autonomia potencialment recuperable.

Els objectius fonamentals del servei de convalescència són:

 • l’avaluació
 • l’estabilització clínica
 • la rehabilitació integral
 • i finalment el retorn a l’entorn habitual

Mitja estada polivalent

La mitja estada polivalent està destinada a l’atenció de convalescència i/o cures pal·liatives, de forma indistinta, depenent de les necessitats dels pacients, en unitats que per la seva dimensió i criteris de planificació no poden realitzar aquesta activitat de manera específica.

Els pacients tributaris d’ingressar en aquesta línia assistencial son aquells que el pronòstic de recuperació i/o estabilització es preveu inferior als 45 dies.

Mitja estada psicogeriàtrica

La mitja estada psicogeriàtrica és un dispositiu específic per l’atenció de pacients amb demència o deteriorament cognitiu que precisen un ingrés de curta durada (també es preveu inferior als 45 dies) amb els següents objectius:

 • Avaluació, diagnòstic i/o ajustament de tractament.
 • Abordatge i tractament de trastorns del comportament.
 • Convalescència i rehabilitació de diferents processos mèdics o quirúrgics.
 • Situació de crisi familiar greu i urgent.

Criteris d’ingrés a les unitats de convalescència

 • Persones que, després d’una malaltia aguda, presenten una pèrdua d’autonomia potencialment reversible (fractures, cirurgia…).
 • Pacient geriàtric fràgil, amb deteriorament funcional moderat o greu de curta evolució que pot tenir síndromes geriàtrics com depressió, caigudes, incontinència i que pot ser subsidiari d’ingrés en aquest recurs per avaluació geriàtrica i rehabilitació.
 • Pacients amb malalties agudes o cròniques re-aguditzades que a l’alta hospitalària precisen continuar el tractament en l’àmbit sociosanitari abans d’anar a domicili o bé que requereixen cures complexes que no es poden dur a terme ambulatòriament.

El nostre Servei de Treball Social et pot orientar sobre els criteris i vies d’accés al centre.

Contacta’ns per a més informació.