Llarga Estada

La llarga estada és un recurs d’hospitalització temporal per a pacients amb un pronòstic de recuperació, millora i/o estabilització clínica que es preveu sigui superior als 45 dies i inferior a 125 dies.

És una línia assistencial que ofereix atenció continuada a persones amb malalties cròniques de llarga evolució:

  • Persones amb demència avançada o amb algun altre trastorn cognitiu de tipus crònic.
  • Persones amb diferents nivells de dependència i/o complexitat que no poden ser ateses en el seu domicili habitual o residència social.

Els objectius terapèutics de la llarga estada són:

  • La millora i/o manteniment de l’estat funcional.
  • El control de símptomes.
  • La millora de la qualitat de vida.
  • L’orientació i facilitació dels recursos assistencials a l’alta.

El servei de Llarga Estada de la FSFA es realitza íntegrament a Can Torras, el nostre centre sanitari d’atenció intermèdia ubicat a la població d’Alella.

El nostre Servei de Treball Social et pot orientar sobre els criteris i vies d’accés al centre.

Contacta amb nosaltres per a més informació.