COMITÈ D’ÈTICA

El Comitè d’ètica assistencial de la Fundació Sant Francesc d’Assís (CEAFSFA) és un organisme consultiu de caràcter independent, multidisciplinari i compromès amb els drets, deures i les llibertats individuals, tant dels usuaris com dels professionals que formen part de la nostra institució.

El CEAFSFA respon a la voluntat institucional d’oferir un model assistencial basat en el respecte als principis bioètics fonamentals i a la consideració més respectuosa al principi d’autonomia de les persones que cuidem i atenem en els nostres centres.

El nostre comitè d’ètica contribueix a:

  • la humanització de l’atenció
  • la millora de la qualitat assistencial 
  • l’excel·lència del nostre exercici professional.

Pots consultar aquí l’acreditació oficial del Comitè d’Ètica assistencial per part del Depatrament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

POLÍTICA DE QUALITAT

CODIS

PLANS

Pla Estratègic

Podeu consultar aquí els documents del Pla Estratègic de la Fundació Sant Francesc d’Assís:

Pla d’Igualtat

Posem a disposició de tothom el Pla d’igualtat i la Carta de Compromís de la Direcció, en un exercici de transparència i accessibilitat de la documentació per a tothom.

Vols saber-ne més?
Contacta amb el responsable del Comitè d’ètica de la Fundació