Pla d‘Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones 2022-2026

Posem a disposició de tothom el Pla d’igualtat i la Carta de Compromís de la Direcció, en un exercici de transparència i accessibilitat de la documentació per a tothom.

Vols col.laborar amb la Fundació?
Fes-te voluntari, participa en les activitats
o finança un projecte