Equip professional

DIRECCIÓ Les Hortènsies
Lidia Garrote
SUPORT DIRECCIÓ
Pilar Amaro
Servei Mèdic
Dra. Yumisleisy Fernandez
Cap de Cures
Neus Manzano
Cap de Cures/Higiènic Sanitàri
Elisabeth Pedrosa
Direcció Tècnica
Montserrat Marco

Vols col·laborar amb la Fundació?
Fes-te voluntari, participa en les activitats
o finança un projecte.