Comitè d’ètica

El Comitè d’ètica assistencial de la Fundació Sant Francesc d’Assís (CEAFSFA) és un organisme consultiu de caràcter independent, multidisciplinari i compromès amb els drets, deures i les llibertats individuals, tant dels usuaris com dels professionals que formen part de la nostra institució.

El CEAFSFA respon a la voluntat institucional d’oferir un model assistencial basat en el respecte als principis bioètics fonamentals i a la consideració més respectuosa al principi d’autonomia de les persones que cuidem i atenem en els nostres centres.

El nostre comitè d’ètica contribueix a:

  • la humanització de l’atenció
  • la millora de la qualitat assistencial 
  • l’excel·lència del nostre exercici professional.

Pots consultar aquí l’acreditació oficial del Comitè d’Ètica assistencial per part del Depatrament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Vols saber-ne més?
Contacta amb el responsable del Comitè d’ètica de la Fundació