Model d’atenció

A FSFA ens regim per un model d’atenció a les persones comú i transversal, que s’integra dins el model propi de cada centre.

Model d'atenció FSFA

El model transversal de la Fundació es fonamenta en tres eixos:

La línia ètica

  • Un pla d’atenció centrat en els desitjos de la persona i el seu entorn social i familiar.
  • Proposem la limitació de les atencions terapèutiques sense un fi beneficiós clar.
  • Vetllem per no limitar les atencions terapèutiques amb un benefici positiu en persones amb discapacitats.

La línia normativa

  • Exigència de l’acompliment normatiu acreditat.
  • Realització d’una gestió amb criteris de màxima transparència a tots els nivells.

La línia assistencial

Entenem l’assistència de les persones quan l’emmarquem en els següents eixos:

Atenció humanística

Humanística

Treballem orientats totalment a la persona: és el centre del nostre interès.

Multidisciplinar

Diferents perfils professionals vetllen per les necessitats de cada cas.

Integral

Integral

Planifiquem i coordinem amb criteris i objectius comuns el nostre equip.

Holística

Holística

Entenem la persona com un tot, condicionat pel seu entorn social i familiar.

Continuada

Continuada

Esgotem tots els recursos assistencials propis abans de requerir una actuació externa.

Integrada

Integrada

Ens coordinem amb els agents assistencials externs que atenen els nostres usuaris.

Vols col.laborar amb la Fundació?
Fes-te voluntari, participa en les activitats
o finança un projecte