Col·lectius atesos i vies d’accés

El Montseny és un centre de la Fundació Sant Francesc d’Assís on atenem de forma continuada a persones d’edat avançada que precisen:

  • assistència sanitària i/o rehabilitadora (tenen pluripatologies amb una necessitat important d’assistència sanitària).
  • supervisió i organització (tenen un elevat grau de dependència en les activitats bàsiques de la vida diària).

El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida de la gent gran. Ho fem possible gràcies a la qualitat humana i professional del nostre equip multidisciplinari i a un pla personalitzat segons les necessitats reals de cada resident.

Vies d’accés

Accés a una plaça pública: L’accés a una plaça subvencionada per la Generalitat de Catalunya es realitza mitjançant els mecanismes establerts per l’administració finançadora del servei d’acolliment residencial.

Accés a una plaça privada: Disposem de 52 places de titularitat privada d’excel·lent qualitat. Per formalitzar la sol·licitud de plaça cal contactar directament amb la direcció del centre o amb la treballadora social, que us facilitarà tot tipus d’informació sobre la residència, sobre altres qüestions relacionades amb el possible ingrés, i concertar una visita a les instal·lacions.

El nostre Servei de Treball Social et pot orientar sobre els criteris i vies d’accés al centre.