Els nostres centres

Disposem de tres centres propis on desenvolupem la nostra activitat vers les dependències.

Cadascun d’ells està enfocat a un perfil d’usuari concret i segueix un model assistencial transversal comú.

Els nostres centres es complementen; això ens permet afrontar d’una manera comú la complexitat clínica, assegurar la continuïtat existencial i compartir els recursos assistencials.

Can Torras
Centre sanitari d’atenció intermèdia
• 11 llits de Llarga Durada, 103 llits de Convalescència.
• 25 places d’Hospital de Dia.
• Participació en el Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC); 50 altes
• Centre Proveïdor del CatSalut des de 1986.
• Ubicat a Alella.

Les Hortènsies
Centre residencial per a persones amb discapacitat
• 156 places residencials.
• 12 places d’atenció diürna especialitzada.
• Concertat amb el SISPAP.
• Ubicat a Alella.

Montseny
Centre residencial per a persones grans
• 70 places residencials geriàtriques assistides:
• 18 places en concert amb el DGPS.
• 52 places privades.
• Ubicat al Masnou.

Vols col·laborar amb la Fundació?
Fes-te voluntari, participa en les activitats
o finança un projecte.